Hamshahri corpus document

DOC ID : H-760127-17947S1

Date of Document: 1997-04-16

گفت وگويي كوتاه با عادل بزدوده كارگران نمايش عصا، عصاي كارگشا اين دومين كاري است كه از شيوه عروسكهاي سايه اي استفاده كرده ايد. آيا عمدي در تكرار اين شيوه؟ داريد نگاه من را به تئاتر عروسكي مشخص تر مي كند. در ايران ما مشكل شناساندن تكنيكهاي مختلف تئاتر عروسكي را داريم. اين مسئله شايد بهانه اي شد براي من كه روي شيوه سايه اي دست بگذارم. تئاتر عروسكي سايه در ايران خيلي كم شناخته شده است. كمبود اجراهاي سايه اي از علتهاي بسيار قوي براي من بود كه روي نمايش عروسكي سايه اي متمركز شوم. هم براي خودم تجربه اي بسيار غني بوده هم براي دوستاني كه براي اولين بار در اين زمينه كار مي كنند. از آخرين تحولات تئاتر سايه اي در ايران و جهان براي ما؟ بگوييد نمي دانم تحول از نظر شما دقيقا چيست، تحول در تئاتر سايه اي چين به اوج خودش رسيده است. تنها تحولي كه مي توانم روي آن تاكيد كنم معرفي تئاتر سايه به عنوان نمايشي كه بتواند حرف خود را روي پرده سايه اي به تماشاگر خردسال القا كند و خوشبختانه در همين نمايش كه سي ويكمين اجراي نمايش من است بچه هاي 5 تا 11 سال توانسته اند نمايش را متوجه شوند. عروسك گردانها كه در پشت پرده كار مي كنند وقتي به جلوي صحنه مي آيند و نقش حيواناتي را كه روي پرده سايه بودند كار مي كنند كودكان آنها را باور مي كنند. و نمايش توانسته يك حركت و يك قدم ثابت به جلو بردارد و بچه ها را به اين باور نزديك كند. آيا همچنان مي خواهيد از تكنيك عروسكهاي سايه اي استفاده كنيد، آيا مايل به استفاده از تكنيكهاي ديگر؟ نيستيد تصميم من بر اين است كه حداقل در يكي از اين تكنيكهاي تئاتر عروسكي براي خود جا باز كنم. به هرحال تجربه كردن تكنيكهاي مختلف عروسكي لازمه كار ما است فكر مي كنم كه بعد از گذشت بيست و چند سال از زندگي تئاترعروسكي من مي خواهم روي تئاتر عروسكي سايه متمركز بشوم و در اين روند هم خودم و هم مردم متوجه تئاتر سايه بشوند. من در اين كار و كار قبلي اين تجربه را كردم و بازهم حاضرم تجربه كنم وسعي دارم در كار بعدي هم از شيوه سايه اي استفاده كنم.