Hamshahri corpus document

DOC ID : H-760125-17843S1

Date of Document: 1997-04-14

باغ فردوسي از منظر آينده نگاهي به طرح هاي توسعه و تجهيز بوستان فردوسي (جمشيديه ) ميعادگاه فردوسي كه از همه نقاط تهران در تمام 24 ساعت قابل رويت است، ميعادگاه فرهنگ هاي ايران ناميده مي شود باغ سنگي كه از سنگ هاي بزرگ فراز كوه ترتيب خواهد يافت در نوع خود بي نظير است و جاذبه فراواني براي بازديدكنندگان خواهد داشت طرح توسعه و تجهيز امكانات بوستان فردوسي كه يكي از زيباترين بوستان هاي جهان است به منظور افزايش قابليت هاي كاربردي آن هم اينك در دست اجراست. باغ فردوسي با دارا بودن امكاناتي مانند گالري نقاشي، آمفي تئاتر بزرگ دامنه كوه و آمفي تئاتر كودكان و.. و با توجه به اين كه در مسير عبور كوه نوردان و ورزشكاران به سوي بلندي هاي كلك چال واقع شده است در واقع نيز مي تواند با گسترش داشته هاي كاربردي خود، بيشترين خدمات را به مردم عرضه كند. از اين رو طرح گسترش و تجهيز اين بوستان همراه با مناطق پيراموني آن در دستور كار شهرداري قرار گرفته و عمليات اجرائي آن از مدت ها پيش آغاز شده است. در اين گزارش آينده باغ فردوسي و فضاهاي پيرامون آن مورد توجه قرار گرفته است. واحدهاي فرهنگي، پذيرايي و توريستي محورهاي باغ فردوسي معرف فرهنگ هاي مختلف ايرانيان است و جهانگردان و ايرانگردان ضمن گردش و صعود به كوه، مي توانند از آنها بازديد كنند و حين لذت بردن از طبيعت، با زندگي سنتي، لباس، موسيقيي و صنايع دستي هر يك از اقوام ايراني آشنا شوند و به سبك محلي پذيرايي شوند. بدين ترتيب، هر بازديدكننده ضمن گردش و صعود از كوه، با تنوع فرهنگ هاي ايران آشنا مي شود. بخشي از اين واحدها در ضلع غربي كوه و قسمتي در دره سبز تنگ حصارك احداث مي شود. با توجه به فضاي طبيعي و معماري ويژه هر واحد نقطه مناسبي براي آن در نظر گرفته شده در است هر واحد، محلي براي پذيرايي، كارگاه صنايع دستي، عرضه صنايع دستي، استقرار نوازنده، آشپزخانه و خدمات لازم در نظر گرفته شده است. در پيرامون هر واحد، مهتابي ها (تراس هايي ) براي پذيرايي در هواي آزاد پيش بيني شده است. ميعادگاه اين مجموعه، كه از همه نقاط تهران در تمام بيست و چهارساعت قابل رويت است، ميعادگاه فرهنگهاي ايران ناميده مي شود. هدف از ايجاد اين مجموعه فرهنگي به منظور تسهيل ارتباط جوانان كشور (جواناني كه در اردوگاه منظريه گرد مي آيند و جواناني كه به كوه مي روند ) بااهالي تهران است. در تالارها و نمايشگاه هاي اين مجموعه، فعاليت هاي فرهنگي، هنري و ورزشي جوانان و مردم كشور به بازديدكنندگان ارائه مي شود در پايان هر اردو، جوانان شركت كننده نمايش و كنسرت اجرا خواهند كرد و نمايشگاهي از صنايع دستي و پوشاك محلي ترتيب خواهند داد. هر يك از واحدهاي فرهنگي پيش بيني شده (خانه هاي فرهنگ ) در روزها و شبهاي ويژه اي، در ميعادگاه برنامه خواهند داشت. ميعادگاه داراي تالار تئاتر، كنسرت، رستوران، قهوه خانه تالارهاي نمايشگاه براي معرفي هنرهاي دستي و زندگي مردم ايران. حياطهاي ويژه نقالي و اجراي كنسرت، نمازخانه و دفتر مجموعه و ديگر فضاهاي مورد نياز خواهد بود. مساحت ميعادگاه در حدود 7000 متر مربع و مساحت هر يك از خانه هاي فرهنگ در حدود 300 متر مربع است. مجموعه ميعادگاه در مرحله بعدي به بهره برداري مي رسد. باغ سنگي باغ سنگي كه از سنگ هاي بزرگ فرازكوه ترتيب خواهد يافت در نوع خود بي نظير است و جاذبه فراواني براي بازديدكنندگان خواهد داشت. يكي از هدف هاي ايجاد اين مجموعه جلب توجه كودكان و جوانان به عناصر موجود در طبيعت است. اين باغ، با تراش دادن مختصر تعدادي از سنگ هاي كوه و تبديل آنها به جانوران مختلف ايجاد خواهد شد. اميدواريم اين باغ بتواند الهام بخش بازديدكنندگان، بويژه كودكان و جوانان براي يافتن مفاهيم جديد درميان كوه و سخره و سنگ شود. اين مجموعه از حدود مجسمه 25 سنگي تشكيل مي شودكه اندازه آنها از 3 تا 80 متر است. بوستان خطي در مسيل تنگ حصارك اين بوستان با توجه به چشمه آب و درختان موجود در مسيل و با در نظر گرفتن امكانات ديگر طراحي شده است. تعدادي از خانه هاي فرهنگ ايران، كه با اين محيط مناسب است، در اين مسير احداث خواهد شد. تاسيسات و تجهيزات آمدوشد مردم اين بخش شامل بازپيرايي و ساماندهي خيابان فردوسي و امتداد آن تا دره شمال شرقي باغ هدف است ازايجاد آن حل و فصل مسائل ترافيكي است. با تعريض وبازپيرايي خيابان فردوسي مي توان دسترسي مناسبتري به وجود آورد و در عين حال پاركينگ لازم را براي توقف اتومبيل هاي مراجعان تامين كرد. در اين محل، نصب تله كابيني براي انتقال بازديدكنندگان به فراز تپه ميعادگاه و از آنجا به تختگاه (بين گلاب دره و تنگ حصارك ) و سپس به كلك چال پيش بيني خواهد شد. نحوه اجرا به علت ويژگي زمين، يعني شيب بسيار زياد و صخره اي بودن آن، براي تهيه طرح و اجراي آن مانند طرحهاي معماري معمولي عمل نشد. بنابر تجربه اي كه از احداث باغ فردوسي قديمي به دست آمده بود، ابتدا ايده هاي طرح تدوين و پس از تاييد كارفرما، كروكي هايي متناسب با شرايط و موقعيت زمين تهيه شد و سپس كروكي بر روي زمين رنگ ريزي شد. پس از آن برحسب سنگ هايي كه هر روزه تهيه مي شد و در چارچوب ايده طرح اوليه، ضمن بازديد روزانه، دستورات لازم در انطباق با شرايط زمين داده شد تا كار به انجام رسيد. احجام و هزينه هاي انجام شده اين طرح بديع و گسترده كه كار اجرا و طراحي همزمان آن سال ها به طول انجاميده به ظاهر تحولات كالبدي چنداني در پهنه كوه ايجاد نكرده است، ليكن بايد خاطر نشان كنيم كه مهم ترين هدف اين طرح، حداقل دخالت در ساختار طبيعي دره ها و حداكثر بهره برداري از هنر خالق بي همتا بوده است. به همين علت ايجاد شبكه فاضلاب، آب آشاميدني، تلفن، برق و گاز در دل كوه به نحوي كه تظاهر خارجي نداشته باشد و به طبيعت اطراف خدشه وارد نياورد، كاري سخت و پرهزينه بوده است. در كنار آنها، ايجاد تسهيلات رفاهي يك پارك شهري نيز پيش بيني شده است، از جمله آبخوري، روشنايي محوطه، سكوهاي نشيمن، تلفن همگاني، راههاي دسترسي، پلكان ها و.. فضاي سبز. فضاي سبز مساله توسعه فضاي سبز و ايجاد كمربند سبز شمال تهران از طريق ايجاد پارك هاي كوهستاني يكي از اهداف اصلي طرح بوده است. در پارك جمشيديه گلخانه اي با هدف تكثير گياهان بومي منطقه كوهستاني ترتيب يافته است كه در آن سه گونه متفاوت از گياهان زير تكثير مي شوند: الف ) انواع نشانه ها شامل پراويش، اطلسي، شاه پسند وآشلانتوس. ب ) انواع درختچه ها شامل ابري نقره اي، ياس رزماري، زرد، پاپيتال، شمشاد و نعناعي. ج ) انواع گياهان بومي دامنه البرز. تكثير بعضي از انواع ياد شده بالا حتي براي متخصصان كشاورزي نيز تازگي داشته است. در اين فضا بيش ازاصله 15000 گونه هاي گياهي كاشته شده كه با در نظرگرفتن آنها تعداد گونه هاي گياهي به يكصد و بيست و چهار نوع رسيده است. هزينه هاي طرح تا اين مقطع، كه فاز يك طرح توسعه به بهره برداري رسيده، دوازده ميليارد و پانصد ميليون ريال بوده است كه شامل هزينه هاي اشتراك و توزيع گاز در پارك و همچنين اشتراك برق نمي شود.