Hamshahri corpus document

DOC ID : H-760124-17771S1

Date of Document: 1997-04-13

اخبار هفتمين انتخابات رياست جمهوري ديشب منتشر شد: بيانيه كارگزاران سازندگي به حمايت از حجت الاسلام والمسلمين سيدمحمد خاتمي در انتخابات رياست جمهوري كارگزاران سازندگي با انتشار بيانيه اي از نامزدي حجت الاسلام والمسلمين سيدمحمد خاتمي در انتخابات رياست جمهوري حمايت متن كردند بيانيه كارگزاران به اين شرح است: بسم الله الرحمن الرحيم دوم خرداد ماه 1376 عرصه آفرينش و تجديد حماسه عظيم حضور ملت بزرگ ايران است كه با اعتمادي عميق به حقانيت و حقيقت راهي كه برگزيده است با كسب نور و اميد و نشاط از گرماي جانبخش شعله آگاهي و ايماني كه فقيه دوران و حكيم بزرگ قرن ما امام خميني قدس الله نفسه الزكيه در دل و جان مشتاقان برافروخت در آزمون پراهميت انتخابات رياست جمهوري شركت خواهد كرد. امام خميني ( ره ) با انقلاب نور وانفجار سترگي كه در عمق باور و ايمان و گستره حيات و ژرفاي هويت مردم به پا كرد وجدان هاي پاك آحاد ملت را براي مشاركت مستمر در سرنوشت حيات مادي و معنوي اشان بيدار ساخت و انديشه هاي توانا و مستعد آنان را بارور نمود. فرياد رسا و رهايي بخش امام خميني ( ره ) آن چنان شورآفرين و نيروبخش و پرنفوذ بود كه ساختار نظام كهن استبدادي و استيلاي مستكبران را درهم شكست و اريكه قدرت خليفه اللهي و اقتدار مادي و معنوي را براي صاحبان حقيقي انقلاب مهيا كرد. در تاريخ انقلاب ما، تبلورراستين حضور و حقيقت مشاركت مردم علاوه بر شركت در همه پرسي قانون اساسي به عنوان سند وفاق ملي و انتخاب خبرگان ملت، در دو اقدام بزرگ و مهم سامان يافته است. - 1 گزينش نمايندگان ملت درمجلس شوراي اسلامي - 2 انتخاب بالاترين مسئول اجرايي كشور ما امروز در آستانه برگزاري هفتمين دوره انتخابات رياست جمهوري هستيم، انتخاباتي كه با حضور شكوهمند ملت، مسئوليت اجرايي كشور را برعهده رئيس جمهوري خواهد گذاشت كه بتواند هدايت و راهبري امور اقتصادي و سياسي و اجتماعي كشور را برعهده گيرد. ملت بزرگ و مسلمان ايران درزير چتر ولايت و حمايت ومرزباني بزرگمردي در صحنه انتخابات حضور پيدا مي كند كه درماذنه حق و عدالت واستكبارستيزي فرياد بلند وخاموش نشدني امام خميني ( ره ) را از عمق وجود خويش مي شنود. اتكا واعتماد عظيم به طلايه داري رهبر معظم انقلاب حضرت آيت الله خامنه اي يار و مددكار ملت ما خواهد بود. هم اوست كه پرچمدار سرفراز نهضت خميني ( ره ) است و به همت و تدبير ايشان است كه حماسه بزرگ حكومت اسلامي تداوم يافته است. همت و تدبيري كه حكيمانه براي مردم در نظام جمهوري اسلامي نقش درجه اول قائل است: مساله دين باوري و اسلامي بودن نظام با حضور مردم هويت و روح و معنا پيدا مي كند و اگر نظام ازحضور مردم منفك شود امكان ادامه حيات واقعي را از دست بنابراين مي دهد روح نظام اسلامي مترادف با حضور مردم در همه امور است و در اين صورت اسلام، استقلال، عزت، ماندگاري و وحدت نظام تامين خواهد شد و با حضور واقعي مردم دفاع از نظام و مرزهاي كشور در مقابل دشمن نيز امكان پذيرخواهد بود... مردم حقيقتا بايداحساس كنند كه در حال انتخابرئيس قوه مجريه و گرداننده اموراجرايي كشور هستند... در نهايت كسي كه اكثريت آراي لازم را به دست آورد مشروعيت مردمي دارد. رهبري نظام او را تنفيذ مي كند ومعتبر مي شمارد و نظام نيز او را به عنوان فرد اول اجرايي كشور مي پذيرد. مهمترين جلوه حضور مردم درانتخابات و مشاركت آنان درانتخاب رئيس جمهور است. مسئوليتي كه به اعتبار و منزلت راي آحاد ملت در خرداد ماه امسال بر دوش منتخب شايسته مردم قرار مي گيرد، رسالتي شگرف و سنگين خواهد بود. اين وظيفه به ابتناء دو نكته خطير و عظيم اول است آن كه امام راحل (ره ) در وصيت نامه خويش، ملت را به پاي بندي اصول و امهاتي فرا مي خواند كه در انتخابات رئيس جمهوري مسئوليت آفرين و سرنوشت ساز است. امام خميني ( ره ) به صراحت نوشته اند: ملت بايد توجه داشته باشد كه رئيس جمهور از طبقه اي باشد كه محروميت و مظلوميت مستضعفان و محرومان جامعه را لمس نموده و در فكر رفاه آنان باشد... نه از كساني كه تلخي محروميت رنج گرسنگان و پابرهنگان را نمي توانند بفهمند. نكته دوم آن كه، چهره منتخبملت در مقطعي زمام امور اجرايي كشور را برعهده مي گيرد كه بايدادامه دهنده تلاش هاي ارزشمند وتاريخ ساز سردار رشيد سازندگي حضرت آيت ا... هاشمي رفسنجاني باشد. هاشمي، شخصيت ممتاز و ذووجوهي است كه از آغاز نهضت، در اردوگاه مخاطره آميز حضرت امام (ره ) لحظه اي غيبت نداشته و از برجسته ترين چهره هاي سنگر مبارزه و جهاد اعتقادي بوده است. هاشمي، حماسه ساز جاويد قشر عظيم روحانيت خط امام است، كه بحمدا... با تدبير رهبر فرزانه انقلاب، مسئوليت سردار رشيد سازندگي به عنوان رئيس مجمع مصلحت نظام در پنجسال آتي موجب تضمين تداوم سازندگي و توسعه كشور خواهد بود. پنجمين رئيس جمهور بايد تداوم بخش سازندگي و توسعه و نوسازي معنوي و عدالت اجتماعي در چنين مقطع حساسي باشد. زمينه و بستري كه باتلاش و طاقت و تدبير هاشمي و يارانش فراهم شده است. كارگزاران سازندگي در چنين برهه حساس و تعيين كننده اي با اعتقاد عميق و پايدار به ضرورت تقويت بنيان عزت و اقتدار حكومت اسلامي و با بهره گيري از ذخيره سنگين تجربه هاي تلخ و شيرين و با كوله باري از تلاش هاي مستمري كه در راه اعتلاي ايران اسلامي در قريب دو دهه پس از پيروزي انقلاب اسلامي صورت گرفته است، ضمن احترام به همه صاحبنظران و تكريم و تحسين كساني كه بنا به تعهد ديني و وظيفه انقلابي خويش، خود را آماده پذيرش چنين مسئوليت خطيري نموده اند، در ميان نامزدهاي انتخابات هفتمين دوره رياست جمهوري جناب حجت الاسلام والمسلمين سيدمحمد خاتمي را مناسبترين چهره مي داند كه دربرگيرنده شايستگي ها و ويژگي هايي است كه اصل 115 قانون اساسي و ماده 35 قانون انتخابات رياست جمهوري برشمرده است. كارگزاران سازندگي با تاكيد برنوسازي معنوي، تداوم امر توسعه و سازندگي به منظور تحقق عدالت اجتماعي به خوبي دريافته اند كه نيل به شعارهاي اصيلي كه در پنجمين دوره انتخابات مجلس شوراي اسلامي مطرح شد و تاكيدي كه مستمرا بر عناوين بنيادين عزت تداوم اسلامي، سازندگي وآباداني ايران اسلامي مبذول گشت. با انتخاب رئيس جمهوري شايسته به مثابه جريان تداوم بخش دوران تاريخي مديريت شگرف دولت حضرت آيت الله هاشمي رفسنجاني امكان پذير خواهد بود. كارگزاران بنا به الزام ها وملاك هاي فكري و اجرايي خويش و با توجه به خط مشي و اصول برنامه هاي اعلام شده حجت الاسلام والمسلمين سيدمحمد خاتمي انتظار دارد كه ملت بزرگ ايران كه در تكاپوي كشوري عزتمند، آباد، پرنشاط و سرفرازند با راي به خاتمي فرداي بهتري را براي ايران اسلامي ترسيم نمايند. كارگزاران سازندگي ايران، درمحضر خداوند متعال و با اتكال به ذات لايزال الهي اميد واثق دارندكه ملت هوشمند ايران براي توفيق روزافزون خود در تداوم توسعه وسازندگي، نوسازي معنوي و عدالت اجتماعي و حاكميت قانون و انضباط اجتماعي و مقابله عزتمند وسرفرازانه در برابر استكبار به انتخابي دقيق دست خواهد زد. ملت شريف ايران، به خوبي مي داند زماني در عرصه جهاني درهماوردي با شيطان بزرگ پيروزمندو سربلند باقي خواهد ماند كه بنيان هاي اين نظام با اصرار برتحقق منويات و اهداف رهبر فرزانه انقلاب اسلامي و تداوم مشي سردار سازندگي بيش از پيش مستحكم گردد و با انتخاب مناسبترين چهره براي راهبري نظام اجرايي كشور، آينده خويش را با عزت و شكوه و اقتدار رقم زند و نسل جوان را بر بستري از امنيت و آزادي و سازندگي به سوي دست يافتن به تمدن نوين اسلامي فرا خواند. جمعي از كارگزاران سازندگي ايران