Hamshahri corpus document

DOC ID : H-760124-17715S1

Date of Document: 1997-04-13

آيا سيستم رفاهي سوئد كارساز؟ است ترجمه: واحد رسانه هاي خارجي مدت زيادي است كه سوئد به خاطر سيستم رفاهي كاملا توسعه يافته اش شهرت يافته است. به گزارش تلويزيون بي. بي. سي، اين كشور مجموعه اي از مزاياي سخاوتمندانه رفاهي را براي بيشتر مردم قائل شده است. اما همانند بسياري از كشورهاي اروپايي، سوئد اكنون بايد هزينه هاي خود رادوباره ارزيابي كند. نخست وزير اين كشور مي گويد: اين كار بايد براي بازگرداندن اعتماد به اقتصاد كشور انجام شود. اما بسياري از سوئديها تصور مي كنند كه بايد بهاي گزافي را براي اين تغييرات بپردازند. حتي در اين كشور كه سوسيال دموكراتها فقط 9 سال از 65 سال گذشته را درمسند قدرت نبوده اند، مي توانيد فقر را همراه با رفاه ببينيد. زماني سيستم رفاهي سوئد به عنوان الگو و نمونه به همگان نشان داده مي شد. اما امروز اين سيستم زير فشار مسئوليتهايش در حال فروريختن است. جمع آوري قوطي هاي خالي نوشابه و كنسرو به منظور فروش آنها براي بازيافت به روشي كه در استكهلم معمول است، چندكرون براي گردآورنده به دست مي آورد. اين اضافه بر مبلغي است كه دولت به وي مي دهد. يك گردآورنده قوطي هاي خالي مي گويد: براي من خيلي سخت است. من در خيابانها زندگي مي كنم. بسياري از مردم اينجا با مسايلي نظير اينكه كجا؟ بخوابند كجا غذا روبه رو؟ بخورند هستند. اين روزها پولي در بساط آنها نيست، يعني پولي كه مثلا ده سال پيش داشتند. يك موسسه خيريه شهري، كه مركزي را براي كمك به فقرا داير كرده است، مي گويد: سيستم كشور سوئد كوشش مي كند با افزايش بيكاري خود را وفق دهد. در اينجا قربانياني هستند كه به دلايلي همچون استفاده از مواد مخدر و اختلافات اعتياد، خانوادگي و سابقه كاري نامناسب نتوانسته اند از امكانات سيستم رفاهي استفاده نمايند. يك كارشناس اين مركز مي گويد: هر روز در اين اداره، ما مردان و زنان، جوانان و سالمندان، والدين و افراد مجردي را مي بينيم كه خيلي نگرانند. نوعي احساس نااميدي و ياس در آنها وجود دارد كه يكي دو سال پيش وجود نداشت. اين وضعيت با جهان به ظاهر آرام و بي دغدغه حمايت اجتماعي سالهاي بسيار 1960 تفاوت دارد. در آن سالها با پرداخت يك ماليات 60 درصدي دولت اجازه مي داد مادران از مرخصي 12 ماهه بارداري و وضع حمل بهره مند شوند. بيكاران 90 درصد دستمزد زمان اشتغال خود را به طور نامحدود دريافت مي كردند. در ضمن، كمكهاي سخاوتمندانه اي براي نگهداري از كودكان داده اما مي شد اينها پيش از روي دادن شديدترين ركود اقتصادي در خاطره ها بود. اين ركود سوئد را از مقام 5 كشور اول در ميان كشورهاي سازمان همكاري اقتصادي و توسعه ( او. سي ئي. دي ) به رتبه هفدهم نزول داد. براي بسياري از شركتها و واحدهاي بازرگاني كه بيش از ظرفيت نيروي انساني داشتند حمايت از يك دولت رفاه گرا كه 60 درصد درامدهاي كشور را مي بلعيد، قابل تحمل نبود. كشور رفاه گرايي، كه روزي جهانيان حسرت زندگي در آن را به دل داشتند، اكنون فرو پاشيده است، زيرا مي خواهد ثروتهاي اقتصادي را به حالت اول بازگرداند و درصدد تامين شرايط در نظر گرفته شده براي پول واحد اروپا است. اكنون ثابت شده است كه تجربه اي دردناك در پيش است. زيرا سيستم رفاهي در اين كشور فقط براي كمك به فقرا نيست بلكه در واقع معناي سوئدي بودن است. نخست وزير اين كشور هيچ مزيتي در كاهش بودجه رفاهي كه مجبور است انجام دهد، نمي بيند. وي مي گويد: الگوي سوئدي كارساز براي است مدتي ما بيش از حد سخاوتمند بوديم. ما براي مزايايي كه بايد پرداخت مي كرديم پول نقد نداشتيم. اين بود كه پول قرض كرديم. اما اكنون آن را تعديل كرده ايم. ما الگوي سوئدي را مد نظر داريم، و تصور مي كنيم كه كارسازاست. اما برنامه رياضت اقتصادي براي آنان كه به مزاياي رفاهي سخاوتمندانه عادت داشته اند گران تمام شده است. پس از اينكه دولت يك ماليات 25 درصدي براي صورتحساب رستوران ها وضع كرد، شماري از كاركنان آنها از كار اخراج شدند. يك پيشخدمت رستوران كه قبلا تنها زندگي خود را اداره مي كرد، مجبور شد به نزد پدر و مادرش بازگردد و با آنها زندگي كند. زيرا مسئولان نمي توانند آپارتماني برايش تهيه كنند. وي مي گويد: من سعي كردم آپارتماني پيدا كنم. آنها گفتند ما فعلا پاسخي نمي توانيم بدهيم. من پرسيدم چه مدت بايد صبر؟ كنم آنها گفتند: ما نمي توانيم پاسخ قطعي بدهيم 6 ماه 2 ماه يكسال معلوم نيست. در مورد سيستم رفاهي ما خيلي حرفها مي زنند. اما آنطور كه مي گويند خوب نيست. اگر شما قدري سطح آن را بخراشيد و به عمق آن نزديك شويد مي بينيد كه خيلي خوب نيست. اما براي آنها كه به ژرفاي فقر سقوط نكرده اند، عنصر اصلي حمايت دولت باقي مانده است. اين پيشخدمت پيشين رستوران هنوز 80 درصد دستمزد زمان كار رادريافت مي كند، در ساير نقاط اروپا شايد صحبت از مزيت خود اتكايي و انتقاد از كمكهاي دولت است، اما در سوئد هنوز اين تفكر وجود دارد كه سيستم رفاهي كارساز است. اما اين اعتماد به نفسي است كه به طور فزاينده با فشارهاي زيادي روبه رو است. زيرا بدون يك اقتصاد موفقيت آميز، نسل بعدي سوئدي ها سيستم رفاهي را در ماليات بيشتر و مزاياي كمتر خواهند يافت.