Hamshahri corpus document

DOC ID : H-760123-17676S1

Date of Document: 1997-04-12

بازتاب افزايش كرايه حمل و نقل شهري و چند پرسش بي پاسخ مصوبه وزارت كشور مبني بر افزايش 10 درصدي كرايه تاكسي ها و مسافربرهاي شخصي و وسايل حمل و نقل درون شهري استان تهران در حالي اعلام شد كه پيش از آن، مسئولان حمل و نقل شهري تهران بزرگ افزايش خودسرانه كرايه تاكسي ها و مسافربرهاي شخصي و ديگر وسايل حمل و نقل درون شهري را زير سئوال برده و خبر از برخورد با خاطيان مي دادند. پيرامون مصوبه وزارت كشور مبني بر درصد 10افزايش كرايه حمل و نقل درون شهري و غيرمنطقي خواندن افزايش كرايه ها پيش از اين مصوبه، پرسش هايي چند مطرح است كه مردم هنوز پاسخ مستدلي براي آن ندارند. مردم مي گويند در حالي كه نزديك به صددرصد از تاكسي هاي شهر تهران گازسوز شده اند و افزايش فرآورده هاي نفتي هيچ تاثيري در افزايش قيمت گاز مايع نداشته است، چرا بايد تاكسي ها به موازات افزايش قيمت بنزين، به كرايه هاي خود بيفزايند و اگر اين افزايش نرخ ارتباطي به افزايش قيمت بنزين نداشته است، چرا درست در زماني اعلام شده كه خود رانندگان نيز بدون توجيه منطقي و با توسل به اين كه قيمت بنزين زياد شده، كرايه ها را بالا؟ برده اند اگر مصوبه وزارت كشور برحسب افزايش حقوق كارمندان و پيش بيني رشد تورم در سال جاري صورت پذيرفته، چرا اين رقم با ميزان تورم همخواني ندارد و ملاك ده درصد براي آن؟ چيست ناديده نبايد گرفت كه هنوز هيچ ضابطه و جدول اعلام شده و قابل كنترلي براي نرخ جابه جايي مسافر در سطح شهر وجود ندارد و اين كه گفته شودتاكسي ها مي توانند ده درصد بر كرايه خود بيفزايند، مسافران براساس چه پايه و مبنايي مي توانند كنترل كنند كه راننده تنها ده درصد بر كرايه قبلي اضافه كرده؟ است به عنوان نمونه، نرخ جابه جايي مسافر در مسيري كه تا قبل از اعلام افزايش فرآورده هاي نفتي 50 تومان بود بعد از آن 40 درصد افزوده شده از مسافران 70 تومان دريافت مي كنند، حال آن كه طبق نرخ اعلام شده در اين مسير بايد پنج تومان بر كرايه قبلي افزوده شود. ضمانت اجرايي بر اعمال صحيح مصوبه وزارت كشور؟ چيست نكته حائز اهميت ديگر آن كه به اعتراف مسئولان حمل و نقل درون شهري، درصد 30 از جابه جايي مسافران در سطح شهر توسط مسافربرهاي شخصي انجام مي گيرد، كه تابع هيچ قاعده و ضابطه اي نيستند وبي آن كه امكان تعقيب قانوني آنها وجود داشته باشد، بر آشفته بازار گراني كرايه هاي حمل و نقل دامن مي زنند. با چه اهرمي قادر خواهيم بود از افزايش خودسرانه بخش بزرگي از شبكه حمل و نقل شهري تهران يعني مسافربرهاي شخصي جلوگيري؟ كنيم سخن آخر آن كه ساماندهي اوضاع نابسامان حمل ونقل شهري تهران و درمان اين زخم كهنه را، همت و تلاش مضاعف مي بايد كه افزايش ناوگان اتوبوسراني، تاكسيراني، راه اندازي خطوط مترو، مديريت واحد بر اين شبكه و تحت پوشش درآوردن و كنترل عملكرد خودروهاي شخصي مسافربر، از آن جمله است. اسدي