Hamshahri corpus document

DOC ID : H-760123-17642S1

Date of Document: 1997-04-12

گزارش قرن - 1900 2000 زلزله توكيو را زير و زبر كرد اول سپتامبر 1923 محله هاي قديمي ويران شده درتوكيو يك زمين لرزه بسيار شديدسراسر مجمع الجزاير ژاپن راتكان داد و تلفات و خسارات سنگين برجاي نهاد. در توكيو (پايتخت ژاپن ) لرزش زمين متناوب و طولاني و وحشتناك بود و در مناطقي زمين شكافهاي عميق برداشت و ساختمانها درهم كوبيده شد و آتش سوزيهاي متعدد روي داد. اهالي شهر، هراسان به خيابانها ريختند، بي آنكه در برابر قهر طبيعت كاري از دستشان ساخته باشد. به گفته آگاهان اگرچه ژاپن يك سرزمين زلزله خيز است، اما زلزله اي به اين شدت در يك قرن اخير همانند نداشته است. در حال حاضر ارتباط تلگرافي باتوكيو قطع شده است و به همين دليل از جزئيات فاجعه گزارش كاملي در دست نيست، اما گفته مي شود ساختمانهاي بسياري فروريخته و خانه هاي چوبي مناطق فقيرنشين دستخوش حريق شده اند، به گونه اي كه شعله هاي آتش و ستونهاي دود از كيلومترها فاصله ديده مي شود. به علت تخريب كانالهاي آب، اهالي شهر در معرض خطر بي آبي قرار دارند. تلفات در توكيو به 150 هزار نفر و در يوكوهاما به هزار 100 نفر برآورد مي شود ودر سراسر ژاپن صدها هزار تن ديگر جان سپردند و يا بي خانمان كاخ شده اند سلطنتي امپراتور ژاپن نيز دستخوش حريق شده، اما در يك اعلاميه گفته شد كه هيروهيتو، وليعهد و نايبالسلطنه كشور آسيبي نديده است. كارشناسان مسائل ژاپن درپاريس و لندن با توجه به ابعاد وسيع اين زمين لرزه عقيده دارند سالها طول خواهد كشيد تاژاپنيها بتوانند زيانها و ويرانيهاي اين فاجعه را ترميم و جبران كنند. انتشار پول موقت در آلمان 1923 16 اكتبر گراني مايحتاج عمومي، شورش مردم برلن را برانگيخت با اختيارات كاملي كه دولت آلمان براي مقابله بابحران اقتصادي كشور به دست آورده است، بانك جديدي تاسيس شده كه اجازه خواهد داشت اسكناس هاي جديدي به نام رنتن مارك به جريان بيندازد. انتشار اين اسكناس ها موقتي خواهد بود و از /2 4مبلغ ميليارد رنتن مارك تجاوز نخواهد پشتوانه كرد اين پول ها طلا نيست بلكه املاك و اراضي و موسسات بازرگاني و صنعتي است و هدف اصلي از اين برنامه جلوگيري از سقوط بيشتر مارك است. نيمي از اين اسكناس هاي جديد به عنوان قرضه در اختياردولت براي تامين هزينه هاي ضروري قرار خواهد گرفت و نيم ديگر آن صرف اعطاي اعتبارات براي ايجاد تحرك در اقتصادو صنايع كشور خواهد شد. هنوز روشن نيست كه اين تجربه تازه تا چه حد در جلوگيري از كاهش ارزش مارك و مهار تورم افسارگسيخته كه زندگي مردم را به فلاكت كشيده است، موثر خواهد بود. الحاق رودزيا به امپراتوري بريتانيا 1923 12 سپتامبر سرزمين وسيع رودزيا در جنوبشرقي آفريقا به امپراتوري انگليس ملحق شد و اقليت سفيدپوست ساكن آن كه اغلب اروپايي و به ويژه انگليسي هستند، از امتياز خودگرداني برخوردار خواهند بود. در قرن گذشته كمپاني انگليسي جنوب آفريقا به رهبري سسيل رود اين سرزمين را تحت سلطه گرفت و در سال 1888 رسما ازسوي حكومت لندن مامور اداره آن شد و حتي اجازه تشكيل قواي نظامي و پليس اختصاصي خود را به دست آورد. نام رودزيا نيز به خاطر فعاليتهاي سسيل رود - Rhodes.C- در اين منطقه به آن داده شد، اما اكنون كمپاني انگليسي از حقوق و امتيازهاي خود به نفع تاج و تخت بريتانيا چشم پوشي كرده است كه مورد مشابه يعني كمپاني هند شرقي انگليس را در شبه قاره هندوستان به خاطر مي آورد! ديكتاتوري نظامي در اسپانيا 1923 13 سپتامبر آلفونس سيزدهم و پريمودوريورا ژنرال پريمو دوريورا يكي از فرماندهان قدرتمند ارتشي، با اقدام به يك كودتاي نظامي قدرت را در اسپانيا به دست گرفت و هيات دولت را از نظاميان تشكيل داد. اين تحول با تاييد آلفونس سيزدهم پادشاه اسپانيا انجام شد و ژنرال ريورا در بيانيه اي متذكرشد كه تشكيل دولت نظامي براي نجات كشور از آشوب و هرج ومرج و بحرانهاي ناشي از سوءمديريت و دسته بنديهاي سياستمداران نالايق است. به دنبال اين تحول شوراهاي ملي و قانون اساسي سال 1876 ملغي اعلام شده و حكومت پارلماني جاي خود را به ديكتاتور نظامي داده است به دستور دولت جديد هرگونه تظاهرات و اعتصاب ممنوع خواهد بود. از فعاليت سنديكاهاي مختلف كارگري نيز جلوگيري به عمل خواهد آمد و فقط اتحاديه عمومي كارگران مجاز به ادامه فعاليت است. روزنامه هاي مادريد قدرت يابي نظاميان را با احتياط گزارش داده اند، اما مطبوعات شهرستانها از اين رويداداستقبال كرده اند و آن را گامي موثر براي پايان دادن به بحرانهاي سياسي كشور به نفع طبقات محروم دانسته اند. اعلام حكومت جمهوري در تركيه 29 اكتبر 1923 حكومتي كه پس از انقراض رژيم سلطنتي عثماني قدرت رادر تركيه به دست دارد و رهبري آن در اختيار مصطفي كمال است، رسما رژيم جمهوري را در اين كشور اعلام كرد. اين حكومت مقر خود را به جاي اسلامبول پايتخت پيشين عثماني، در آنكارا متمركز كرده بود و پس از سقوط رژيم سلطنتي در ماه نوامبر 1922 مجمع ملي تركيه كه نمايندگان حزب جمهوري خواه خلق در آن اكثريت دارند، خود را يگانه مرجع تصميم گيري در مورد سرنوشت تركيه دانست و حكومت مصطفي كمال را تاييد كرد. از سوي ديگر در كنفرانس بين المللي لوزان قراردادسور كه ميان متفقين و دولت عثماني منعقد شده و شرايط سختي را به آن تحميل كرده بود، مورد تجديدنظر قرار گرفت و استقلال جمهوري نوبنياد تركيه به رسميت شناخته شد. رئيس جمهوري فرانسه مردم را به يگانگي و تلاش بيشترفراخواند 1923 14 اكتبر الكساندر ميلران رئيس جمهوري فرانسه در سخنراني مشروحي اصول برنامه دولت را در سياست داخلي به منظور تفاهم ملي و تسريع در نوسازي و پيشرفت كشور اعلام كرد. او گفت: ما بايد از درگيري هاي بيهوده سياسي و هرگونه ناسازگاري و تفرقه گرايي بپرهيزيم و پيوندهاي همدلي و يگانگي را كه بر اثر آشفتگي هاي زمان جنگ و فشارهاي اقتصادي و رواني ناشي از آن تضعيف شده است، تحكيم بخشيم. من از همه فرانسويان دعوت مي كنم كه با هوشياري و تلاش بيشتر در انجام وظايف خود بكوشند، دست به اعتصاب نزنند، ماليات هاي خود را بپردازند و تحت تاثير تبليغات بلشويك ها قرار نگيرند. اولين برنامه راديويي برلن 1923 29 اكتبر ساعت 8 شب اولين فرستنده راديويي برلن يك برنامه كنسرت پخش كرد كه مردم با علافه و اشتياق فراوان به آن گوش دادند. بعد از پخش برنامه هاي راديويي در فرانسه و انگليس، آلمان ها هنوز از اين اختراع تازه بي بهره بودند. از نظر امكانات فني مشكلي در اين زمينه وجود نداشت، اما دولت اجازه تاسيس فرستنده قوي را نمي داد و مردم نيز از داشتن گيرنده هاي راديويي محروم بودند. سرانجام به اين تحريم ها پايان داده شد و دولت با دريافت مبلغ 350 ميليارد مارك اجازه تاسيس فرستنده راديويي برلن را صادر كرد و پخش برنامه هاي آن آغاز شد. مطبوعات آلمان اين رويداد را به عنوان آغاز عصر جديدي در ارتباطات مورد تفسير قرار داده و بويژه به نقش آن در روستاها و شهرهاي كوچك و نواحي دور افتاده اشاره كرده اند. آنها مي نويسند: مردم اين مناطق كه سرگرمي ها و امكانات فرهنگي و هنري و خبري شهرهاي بزرگ را در دسترس ندارند، از برنامه هاي راديويي بيشترين استفاده را خواهند برد و از وفادارترين شنوندگان آن خواهند بود.