Hamshahri corpus document

DOC ID : H-760123-17631S1

Date of Document: 1997-04-12

سالي يك ميليون زن به هنگام زايمان مي ميرند . واحد رسانه هاي خارجي همشهري - هر سال حدود يك ميليون زن در سراسر جهان به هنگام زايمان مي ميرند. براي بررسي موضوع مرگ زنان به هنگام زايمان كنفرانسي يك هفته اي در مراكش آغاز شده است كه يكي از موضوعات مطرح در اين گردهمايي تفاوت گسترده مرگ و مير زنان در كشورهاي صنعتي و جهان سوم است. بنابر آمار هر سال حدود يك ميليون زن در سراسر جهان به هنگام زايمان مي ميرند. انجمن جهاني زايمان كه برگزاركننده اين كنفرانس است، مي گويد امكان مرگ زنان به هنگام زايمان در افريقا و جنوب آسيا صدبرابر زنان كشورهاي توسعه يافته است. به گزارش تلويزيون بي بي سي، زنان بسياري در كشورهاي در حال توسعه پس از زايمان زنده نمي مانند تا شاهد شادي ديدن نوزاد خود باشند. بنابر آمار در ازاي هر زني كه به هنگام زايمان جان مي سپارد 40 نفر ديگر نيز براي هميشه دچار نقص عضو مي شوند. اين تفاوت آمار تا حدي به علت ناآگاهي و عدم پيروي از برنامه هاي تنظيم خانواده در كشورهاي نوع اول است. در بسياري از كشورهاي در حال توسعه، از وسايل ضدبارداري به درستي استفاده نمي شود، هر چند كه تجربه برخي كشورها نشان مي دهد بارداري ناخواسته در مقياس گسترده قابل پيشگيري در است يكي از نواحي هند، سازمانهاي تنظيم خانواده با حمايت دولت ساكنان منطقه را به تشكيل گروههاي محلي تنظيم خانواده تشويق مي كنند. اكنون زنان اين مناطق مي توانند بدون هيچگونه بيم و بازدارندگي بي مورد در مورد بچه داري تصميم بگيرند.