Hamshahri corpus document

DOC ID : H-760121-17553S1

Date of Document: 1997-04-10

گزارش قرن - 1900 2000 پيشتازان به هم مي تازند! 1923 6 ژوئيه در مجمعي از هنرمندان نوگرا كه در تئاترميشل پاريس تشكيل شده بود، طرفداران سوررآليسم ودادا، دو مكتب هنري به پيشتاز، سختي با هم درگير شدند و براي پايان دادن به مشاجرات آنها پليس مجبور به مداخله شد. اين دو مكتب هنري از جهات متعدد به هم شباهت دارند، از جمله نفي همه ارزشها و اصول و قواعد كلاسيك در شعر، نقاشي، مجسمه سازي، معماري، عكس و فيلم. اماسوررآليستها كه ازگروه دادا منشعب شده اند، اكنون آن را پوسيده و محكوم به مرگ اعلام مي كنند و در چشم اندازهنر آينده شكوفايي سوررآليسم را مي بينند. درباور آنها پديده هاي هنري ضمن اين كه بايدفارغ از هرگونه قيد و بند مرسوم و قراردادي شكل بگيرند، اما خيزگاه آنها ژرفناي درون وضمير پنهان هنرمند است كه ساختار و محتوا وروند تخمير و جوشش خاص خود را دارد. به سخن ديگر سوررآليستها با تكيه بر يافته هاي فرويد نوعي واقعيتگرايي فراتر از واقعيتهاي عادي را اساس خلاقيتهاي هنري مي پندارند وبدين گونه ازدادا كه منادي پوچي و نفي همه چيز است فاصله مي گيرند. مان ري عكاس و فيلمبردار سوررآليست آمريكايي، در مجمع هنرمندان پيشتاز فيلم پاريس، كوتاهي به عنوان بازگشت به عقل عرضه كرد كه نابهنجاري گروه دادا را زير سوال قرار مي داد و فريادهاي تحسين و اعتراض در باره اين فيلم، آتش مشاجره ميان طرفداران دو مكتب را برافروخت. مفسران هنري اين رويداد جنجالي را در تئاترميشل نقطه عطفي در تحولات هنري معاصر اروپادانسته اند و پيش بيني مي كنند كه سرآغازي براي درخشش سوررآليسم وافول دادائيسم خواهد بود. گذر از درياي مانش اوت 1923 عبور از درياي مانش با شنا يك شناگر امريكايي به نام سوليوان موفق شد با شنا از درياي مانش عبور كند و با حركت از بندر دوور در جنوب انگلستان خود را به بندركاله در شمال فرانسه برساند. در اين شناوري خطرناك كه 27 ساعت و 45 دقيقه طول كشيد نيروهاي نجات در پي شناگر امريكايي درحركت بودند تا اگر حادثه اي پيش آيد او رانجات دهند. سوليوان براي عبور از درياي مانش قبلا 6 بار دست به اين تجربه زد و ناكام ماند، اما سرانجام در هفتمين آزمون به موفقيت دست يافت. با وجود اين او نخستين شناگري نيست كه از درياي مانش عبور كرده است. قبلا دوشناگر ديگر اين كار متهورانه را انجام داده بودند. يكي از آنها در سال 1875 درياي مانش را در 21 ساعت و 45 دقيقه پيمود كه 6 ساعت از ركوردسوليوان كمتر است و پس از گذشت نزديك به نيم قرن هنوز ركورد او شكسته نشده است. بخشي از مستعمرات افريقايي آلمان در اختيار بلژيك قرار گرفت 1923 31 اوت در پي توافق بين المللي، ناحيه روآندا -اوروندي در شرق آفريقا كه قبل از جنگ بين المللي از مستعمرات آلمان بود، به شكل تحت الحمايه در اختيار بلژيك قرار گرفت. اين دولت موظف است نظم و امنيت و قانون را در اين ناحيه مستقر كند و تشكيلات اداري و اقتصادي را سامان بخشد و گزارش سالانه اقداماتش را به جامعه ملل تسليم كند. براساس اين توافقنامه بين المللي تجارت برده، اسلحه و مشروبات الكلي در اين ناحيه ممنوع خواهد بود و بلژيك موظف به جلوگيري از اين گونه داد و ستدهاست. پيوند هنر باتكنولوژي جديد 1923 15 اوت والتر * گروپيوس * كانديسكي * پل كله بنياد هنري بوهاوس در شهر وايمار آلمان كه از چهار سال پيش ساخته شده است، اولين نمايشگاه فعاليتهاي خود را در اين مدت برگزار كرد كه يك هفته داير بود و چون بخشهاي موسيقي و تئاتر هم در برنامه هاي آن گنجانده شده بود، نوعي جشنواره باشكوه هنري شد و توجه عده كثيري را جلب كرد. بخشي از اين نمايشگاه به عنوان هنر وتكنولوژي مواد صنعتي تازه اي را عرضه مي كرد كه مي توانند در نقاشي، مجسمه سازي و معماري مدرن مورد استفاده هنرمندان قرار گيرند، ازجمله يك خانه نمونه با امكان توليد انبوه كه همه مصالح ساختماني و وسايل و تزئينات داخلي آن پيش ساخته است در كارگاه صنعتي بوهاوس تهيه شده بود و آثاري نو از هنرنقاشي و مجسمه سازي در ميان آنها به چشم مي خورد. كروپيوس يكي از بنيانگذاران اين بنيادعقيده دارد كه با پيشرفت صنعت و تكنولوژي، عصر هنرهاي دستي و فعاليتهاي انفرادي سپري شده و بايد هنرها را با هم ارتباط داد و به صنعت و تكنولوژي جديد پيوند زد تا با مجموعه اي هماهنگ در مسير تكامل حركت كند. او با اين هدف به تاسيس بوهاوس در شهروايمار همت گماشت. در اين بنياد هنري وعلمي و صنعتي، همه رشته هاي هنرهاي زيبا باتكنيك هاي علمي و صنعتي جديد تدريس مي شود ودر كارگاههاي آن شاگردان عملا به كارآموزي مي پردازند. بحران سياسي و تغيير صدر اعظم آلمان 1923 13 اوت وخامت اوضاع سياسي، اجتماعي و اقتصادي، دولت آلمان را در برابر بن بست قرارداد و به تغيير صدراعظم انجاميد. اعتصابهاي تظاهرات پي درپي، و اعتراضات براي گراني و آشوبهاي گرسنگي، ناشي از فقر و بيكاري، عرصه را برسران حكومت تنگ كرده است. ارزش مارك هرروز و حتي هر ساعت كاهش مي يابد و هزينه زندگي بالا مي رود. اشغال ناحيه صنعتي روهرتوسط قواي فرانسه و بلژيك براي غرامتهاي جنگي نيز وضع اقتصادي آلمان را آشفته تر كرده است، زيرا قبلا بخش عمده اي از نيازهاي كشوربا توليدات صنعتي اين ناحيه تامين مي شد كه اكنون به عنوان اقساط غرامت در اختيار فرانسه و بلژيك قرار مي گيرد. در برابر انبوه اين مشكلات، دولت آلمان تاب مقاومت نياورد و با استعفاي صدراعظم، بحران سياسي، اين جمهوري نوپا را در آستانه فروپاشي كامل قرار داد. مجلس نمايندگان بي درنگ وارد عمل شده و به انتخاب صدراعظم جديد پرداخت. صدراعظم گوستاواسترسمن با گرايشهاي ملي و رهبر حزب مردم است كه 45 سال دارد و در مديريت صنايع و فعاليتهاي سنديكايي تجربه اندوخته است. اتومبيل جديد از پله بالا مي رود! سپتامبر1923 مدل جديد اتومبيلهاي زنجيردار كه كمپاني سيتروئن عرضه كرده است، علاوه بر توانايي عبور از هرگونه فراز و نشيب و جاده هاي ناهموار، از پله ها هم بالا اين مي روند نمونه ظرفيت 4 سرنشين را داردو چرخهاي عقبي آن زنجير دارد و شبيه به تانك تعبيه شده است. نمونه قبلي اين گونه خودروهاي زنجيردار كه به صحرانورد شهرت داشت، در بيابانها و ريگزارهاي شمال آفريقا آزمون موفقيت آميزي را گذرانيد و مدل جديد كه براساس همان سيستم ساخته شده است، براي رفت و آمد در شهرها و خارج از آنها قابل استفاده خواهد بود و بايد آن راپله نورد ناميد.