Hamshahri corpus document

DOC ID : H-760121-17540S1

Date of Document: 1997-04-10

دانش آموز، محور اساسي آموزش بالنده مدرسه استاندارد چه ويژگيهايي؟ دارد - بخش پاياني اشاره: در بخش نخست مقاله مدرسه استاندارد چه؟ ويژگيهايي دارد كه ديروز در همين صفحه منتشر شد، ضرورت ها، اهداف، چگونگي راه اندازي مدارس استاندارد درنظام آموزشي ايران و ابعاد تكنولوژي آموزشي و نظام اداري اين مدارس مورد بحث قرار گرفت. در قسمت پاياني اين مقاله، ابعاد گروههاي دانش آموزي و نظام پرورشي مدارس استاندارد، به همراه چند پيشنهاد مورد كنكاش قرار گرفته است. بعد گروههاي دانش آموزي مدرسه (محور دانش آموزان ) در بعد دانش آموزي مدارس استاندارد، انتظار مي رود لااقل يازده مقوله زير، مورد توجه قرار گيرد: تشكيل گروههاي مباحثاتي در بين دانش آموزان; تشكيل گروههاي مطالعاتي در بين دانش آموزان; تشكيل انجمن هاي علمي در بين دانش آموزان; استفاده از فراگردهاي يادگيري دانش آموز مدار و يادگيري مشاركتي در كليه امور اداري، آموزشي وپرورشي مدرسه; آموزش روشهاي برنامه ريزي مطالعه، درسي واستفاده بهينه از وقت وروشهاي موفقيت تحصيلي براي دانش آموزان; ترتيب بازديدهاي علمي، فرهنگي و مذهبي - اعتقادي مستمر براي دانش آموزان; توجه ويژه به امر تحقيقات دانش آموزي و اختصاص بخشي از نمره امتحاني فراگيران به اين امر; ايجاد فرهنگ توجه ويژه به دروس هنر (از ابعادمختلف آن همانند: نقاشي، خط، موسيقي و.. ) انشاء، ورزش، و شناخت و حرفه وفن، انجام برنامه هاي متنوع براي اين دروس در سطح مدرسه; انجام مشاوره هاي مختلف تربيتي تحصيلي، و شغلي بادانش آموزان و راه اندازي نظام مدون هدايت تحصيلي و شغلي در مدرسه براي توزيع مناسب دانش آموزان درمشاغل و رشته هاي تحصيلي مورد نياز جامعه; آموزش كليه امور اداري مدرسه شامل: قوانين ومقررات مدرسه، آئين نامه هاي امتحانات، انضباطي و... و ساير دستور عمل ها و قوانين مرتبط براي دانش آموزان; ترويج عنصر خلاقيت در سطح دانش آموزان، آموزش روشهاي پرورش خلاقيت و تاكيد بر خلاقيت، نوآوري و تفكر دانش آموزان به جاي تاكيد بر حافظه پروري محض (در اين ميان دروس هنر، انشاء، حرفه و فن و برخي علوم پايه ارزش ويژه اي مي يابند ); و... بعد نظام پرورشي مدرسه در بحث نظام پرورشي مدارس استاندارد، آنچه درمدارس كشور ما بايد انجام شود، با آنچه در مدارس برتر ساير كشورها انجام مي شود، بايد با درجه بالايي متمايز باشد. در واقع بحث پرورشي در كشور ما، علاوه بر آن كه باروحيات، خلقيات، تمنيات و نيازهاي فراگيران مرتبطاست، به طور خودويژه اي با مباحث مذهبي - اسلامي نيزدرآميخته است. در مدارس استاندارد، انتظار مي رودمولفه هاي زير مورد توجه ويژه اي قرار گيرد. توجه خاص به فرهنگ پربار اسلام و مذهب گرانسنگ شيعه و تمسك به ائمه معصومين (عليهم السلام ) در امورعمومي مدرسه به صورت جدي و عملي، و به دور ازظواهر; ترويج فرهنگ قرآن كريم، تشكيل خانه هاي نور درمدرسه و آشنا كردن فراگيران با مفاهيم، معاني ومصداقهاي عملي قرآن كريم; ترويج فرهنگ نماز در بين دانش آموزان و اقامه نماز جماعت به عنوان محور جدي در امور مدرسه به صورت يك فعاليت داوطلبانه; توسعه فرهنگ ولايت و رهبري در مدرسه; توسعه فرهنگ امر به معروف و نهي از منكر به عنوان يك اصل در ميان دانش آموزان; ترويج تربيت سياسي، مذهبي - ديني، هنري و... در ميان فراگيران; ايجاد پيوند و تعميق رابطه عاطفي بين دانش آموزان و خاندان عصمت و طهارت (ع ) و سيره اهل البيت عليهم السلام; رشد و توسعه فضايل اخلاقي براساس ايمان به خدا وتقوي در ميان فراگيران; برگزاري مسابقات فرهنگي و هنري متنوع در مدرسه و تغيير مكرر در شكل برگزاري آنها به منظور جذب فراگيران; توجه ويژه به تبليغات جذاب، هدفدار، به روز وبهينه در مدرسه; كيفي كردن فعاليتهاي پرورشي و توجه به اهداف پرورشي نظام آموزشي به صورت خرد و كيفي كردن هريك از اهداف; و... آموزش، شرط اصلي ايجاد مدارس استانداردبه نظر مي رسد براي ايجاد مدارس استاندارد، و براي رسيدن به اهداف و كاركردهاي ياد شده، نياز جدي به آموزشهاي فوري و مستمر در بين گروههاي مختلف ضروري و لازم باشد. مديران و معاونان آموزشي و اداري مدارس، مربيان و معاونان پرورشي، معلمان و كادر آموزشي - اداري مدارس اعم از متصديان كارگاه و آزمايشگاه، مسئولان مراكز يادگيري، خدمتگزاران و سرايداران و نيز دانش آموزان و اولياي آنها جزو گروههايي خواهند بود كه آموزش براي آنها در وهله اول قرار دارد. همچنين آموزش به نيروهاي زير كه نقش پشتيباني كننده براي مدارس استاندارد را بر عهده دارند، الزامي است: مسئولان آموزشي دوره هاي تحصيلي ابتدايي و راهنمايي تحصيلي، مسئولان امتحانات، مسئولان ستادهاي تجهيزات و تكنولوژي آموزشي و هماهنگ كنندگان و مديران اجرايي گروههاي آموزشي مناطق و كارشناسان و كارشناس مسئولان ادارات كل استانها، معاونان آموزشي و پرورشي، و روساي مناطق، شهرستانها و... هدف آموزشها، براساس استراتژي بهبود بخشيدن به كيفيت آموزشي و با هدف تغيير در منش وبهره برداري از يافته هاي جديد علوم تربيتي خواهدبود و پيشنهاد مي شود آموزشهاي اطلاع رساني براساس تشكيل سمينارهاي علمي در اولويت قرار گيرد. آشنايي با مفهوم مديريت آموزشي و مديران كارآمد; آشنايي با تكنولوژي آموزشي، طراحي آموزشي و برنامه ريزي درسي; آشنايي با شيوه هاي ارزشيابي نوين با تاكيد بر عنصر خلاقيت و آشنايي با مديريت آموزشگاهي و چگونگي كار با دانش آموزان; از نيازهاي اساسي مديران وكارگزاران و پشتيباني كنندگان مدارس استاندارد بوده و لازم است در وهله اول نسبت به برپايي اين دوره هاي آموزشي اقدام شود. بديهي است اين آموزشها، به عنوان نياز اوليه الزامي تلقي شده و آموزشهاي ديگر براساس نيازسنجي از مخاطبان، انتخاب و ارائه خواهد شد. درهر صورت، آموزش كادر، ركن اساسي مدارس استانداردبه شمار مي رود. پيشنهادهاارائه چند پيشنهاد، سرانجام اين نوشتار خواهد بود: پيشنهاد 1 مي شود در كنار دانشگاههاي علوم تربيتي پژوهشكده تعليم و تربيت، وزارت آموزش و پرورش رهبري مدارس استاندارد احتمالي را بر عهده بگيرد و يا براي الگوبرداري توسط مدارس كشور، تبديل يك مدرسه عادي به مدرسه استاندارد را سرپرستي و مديريت كند. در انتخاب 2 دانش آموز براي مدارس بايد استاندارد از توزيع نرمال هوش، استعداد و توانمندي دانش آموزان استفاده شود و از گزينش يك گروه دانش آموز با شرايط خاص براي اين قبيل مدارس خودداري شود. مدارس 3 استاندارد با آزمايشگاههاي علوم تربيتي يكسان انگاشته نشود و از اجرا كردن طرحهايي كه قطعيت تئوريك آنها به اثبات نرسيده، خودداري شود. كار 4 پيشرفت مدارس استاندارد با مطالعات تطبيقي ويژه و در مقايسه با مدارس استاندارد جهان، به صورت نشريات ادواري ويژه در اختيار مدارسي كه درراه استاندارد شدن گام برداشته اند، قرار گيرد. اميد است اين نوشتار، با تمامي كاستي هايي كه مورد دارد، توجه دست اندركاران نظام آموزشي كشورمان قرارگيرد. مرتضي مجدفر