Hamshahri corpus document

DOC ID : H-760120-17520S1

Date of Document: 1997-04-09

وزنه برداري قهرماني باشگاههاي ايران در وزن 8 برگزار مي شود . سرويس ورزشي: مسابقه هاي وزنه برداري قهرماني باشگاههاي برتر و دسته اول باشگاههاي ايران در سال جاري در هشت وزن برگزار خواهد شد. شش تيم در رقابتهاي باشگاههاي برتر و شش تيم در رقابتهاي وزنه برداري دسته اول باشگاههاي ايران حضور خواهند داشت. رقابتهاي وزنه برداري انتخابي باشگاههاي ايران با تيم 15شركت در روزهاي سوم تا ششم ارديبهشت ماه آينده در سالن وزنه برداري مجموعه ورزشي آزادي تهران برگزار مي شود. در اين جلسه همچنين مقرر امتياز شد، وزنه برداران بر مبناي ضرايب وزني و وزنه هايي كه موفق به مهار آن مي شوند، توزيع شود.