Hamshahri corpus document

DOC ID : H-760120-17513S1

Date of Document: 1997-04-09

در نخستين جلسه مجمع با تركيب جديدرهبر معظم انقلاب جايگاه و وظايف مجمع تشخيص مصلحت نظام را تبيين كردند . سرويس سياسي: در پي انتصاب اعضاي مجمع تشخيص مصلحت نظام، اين مجمع اولين جلسه خود را در محضر رهبر معظم انقلاب اسلامي تشكيل داد. حضرت آيت الله خامنه اي دراين ديدار، حدود وظايف اين مجمع را براساس انتظارات وتوقعات مورد نظر رهبري انقلاب تبيين كردند و از سياستگذاري درمقام مستشار عالي و كار آمد رهبري به عنوان اهم وظايف اين مجمع، نام بردند. مقام معظم رهبري مسئوليت سنگين مجمع تشخيص مصلحت نظام و تاثير روشن و بارز آن را در مسير تكامل وپيشرفت كشور خاطرنشان كردند و بااشاره به تركيب جديد اعضاي اين مجمع فرمودند: اينجانب يكايك اعضاي اين مجمع را باتوجه به مسئوليتها، خبرويت، سابقه كار و جهات فكري وذهني آنان گزينش كرده ام، كه بابررسيهاي لازم وارائه پيشنهادها، ذهن رهبري را براي اتخاذسياستهاي صحيح آماده سازد، تا رهبر درصورتي كه لازم و صحيح تشخيص داد اين سياستها را به صورت مبناي تخلف ناپذير به همه دستگاهها ابلاغ كند. حضرت آيت الله خامنه اي مسئوليتهاي سنگين رهبري انقلاب را يادآور شدند و فرمودند: درقانون اساسي براي رهبري وظايفي معين شده است كه از جمله اهم آنها سياستگذاري است و اگر سياستگذاري به شكل درستي انجام بگيردواقعا مي تواند سرنوشت مطلوبي رابراي كشور رقم بزند و از بروز تناقض ودوگانگي بطور جدي جلوگيري كند، بنابراين سياستگذاري مسئله بسيار مهمي است كه انسجام دستگاههاي نظام و حاكم شدن يك سياست واحد بركشور، از جمله فوايد آن محسوب مي شود. رهبر معظم انقلاب اسلامي وجود يك مجموعه كارآمد متفكر امتحان داده و آگاه به مسائل كشور را در جهت طراحي مستمر و دايمي سياستهاي گويا ومنطبق بر مصلحت ها واهداف نظام وامكانات موجود كشور ضروري دانستند و فرمودند: هدف از تشكيل مجمع تشخيص مصلحت نظام باتركيب جديد آن اين است كه بتوانددرمقام مستشار عالي و كارآمد رهبري، سياستهارا گردآوري ومنظم كند واين مجمع دستگاه قانونگذاري نيست. مقام معظم رهبري از سياستگذاري به عنوان مظهر مديريت وهدايت رهبري نظام ياد كردند و فرمودند: در نظام سياسي ايران اسلامي، مدير واقعي و هدايت كننده امور كشور، رهبري است و اوست كه مي تواند موانع را از سر راه دولت و دستگاههاي مختلف بردارد، بنابراين رهبري انقلاب باتكيه برمجمع تشخيص مصلحت نظام، مسئله سياستگذاري در امور مختلف كشور را به انجام مي رساند. حضرت آيت الله خامنه اي سياستگذاري مستمر در مسايل سياسي، اقتصادي، فرهنگي، آموزشي، تحقيقاتي و تبليغاتي را مستلزم يك فكر فعال و مغز متفكرو آگاه دانستند و فرمودند: مجمع تشخيص مصلحت نظام در واقع يك چشم بينا ومغزي متفكر و مجموعه اي انباشته از تجربه و آگاهي است كه قصد دارد اوضاع كشور را بطور دايم زير نظر داشته باشد، وضع كنوني، كمبودها و امكانات را بسنجد و گامهاي بلندمدت و سياستهاي آينده را در مقام مستشار عالي رهبري معين كند، بنابراين، مجمع تشخيص مصلحت نظام يك كار مستمر، به روز زنده، و مرتبط با حركت، لحظه به لحظه اوضاع و احوال سياسي كشور رادنبال مي كند و در واقع ابزاري براي رهبري جامعه اسلامي و جهان اسلام محسوبمي شود كه اعتبار خود را نيز از ارتباط و اتصال با رهبري بدست مي آورد. رهبر معظم انقلاب اسلامي فعاليت مجمع تشخيص مصلحت نظام را در چارچوبخواسته ها و نظارت ارجاع شده از سوي رهبري انقلاب تبيين كردند وفرمودند: اين مجمع مي تواند مشاورت را در حد طرح و پيشنهاد مسايل وموضوعات مختلف نيز انجام دهد و همه امور پس از ابلاغ رهبري در اين مجمع بررسي وسياستگذاري خواهد شد. حضرت آيت الله خامنه اي بر ضرورت پيگيري سياستهاي اتخاذ شده به عنوان يكي از وظايف مجمع تشخيص مصلحت نظام تاكيد كردند و فرمودند: يكي ازمسايلي كه همواره بنده را نگران مي كرده است، عملي نشدن و اجرا نشدن سياستها و حتي درك صحيح محتواي سياستهاي اعلام شده است، بنابراين يكي ازكارهاي مورد توقع رهبري از اين مجمع، برنامه ريزي در جهت پيگيري ومطالبه تحقق سياستهاست كه در اين زمينه، دبيرخانه اين مجمع نقش مهمي راعهده دار خواهد بود. رهبر معظم انقلاب اسلامي ضرورت انجام كار مجمع تشخيص مصلحت نظام را درگروههاي كارشناسي و بطور عميق مورد تاكيد قرار دادند و فرمودند: كساني كه در جلسات اين مجمع شركت مي كنند بايد در مورد مسايل مورد از بحث، قبل مطالعه كرده باشند و باتضارب افكار و آمادگي كامل مسايل را موردبررسي قرار دهند تا بتوانند به نتايج خوبي برسند. بر پايه همين گزارش پيش از سخنان رهبر معظم انقلاب اسلامي حجت الاسلام والمسلمين هاشمي رفسنجاني رئيس جمهور در سخنان كوتاهي، عملكرد گذشته اين مجمع را در جهت حل معضلات كشور و نيز حل اختلاف نظر ميان مجلس شوراي اسلامي و شوراي نگهبان يادآور شد واظهار اميدواري كرد كه تركيب جديدمجمع تشخيص مصلحت نظام بتواند در اين مقطع از تاريخ انقلاب اسلامي انتظارات رهبري انقلاب را برآورده سازد.