Hamshahri corpus document

DOC ID : H-760120-17486S1

Date of Document: 1997-04-09

خدمت مشاوران نظام جديد آموزشي را پاس بداريم با تغيير نظام تحصيلي متوسطه واجراي نظام جديد آموزشي به منظور آشنايي دانش آموزان با نظام جديد و راهنمائيهاي لازم تحصيلي، سمتي به عنوان مشاور تعيين گرديد و خوشبختانه به علت ضروري بودن خيلي زود جا گرفت و چون اكثريت آنان از صلاحيت علمي و تخصصي لازم برخوردارند، دانش آموزان را در مشكلاتي اعم از سازگاري با معلم، والدين، مشكلات خانوادگي، انتخاب رشته، چگونگي مطالعه و.. ياري و راهنمائي هاي لازم را اعمال مي كنند و به حق نقش اساسي را دارند و در توصيف آن همان بس كه مشاور را قلب نظام جديد نام نهاده اند و تاكنون مسئولان و دانش آموزان هم وجودشان را ضروري و كارآنان رارضايتبخش دانسته اند و نظرسنجي سال گذشته از دانش آموزان مدارس تهران مويد اين سخن است. به هر حال اكنون بعد از چند سال مشاهده مي شود كه اين گروه نه پست سازماني دارند و نه از مزايا بهره مند هستند، حتي زماني كه وزارت متبوعه بخشنامه شرايط سختي كار را به ادارات اعلام نمود كليه پرسنل ازراننده و ثبات گرفته تا دبيران و متصديان را شامل گرديد ولي متاسفانه نامي از مشاور برده نشد و اين در حالي است كه كارگزيني در احكام صادره عنوان دبير را درج مي كند. جا دارد مسئولان و دست اندركاران آموزش و پرورش، پست سازماني مشاور را مشخص و مزايايي را براي اين پست مدنظر قرار دهند ويا تا تصميم گيري قطعي حداقل از شرايط سختي كار همچون دبيران و معلمان برخوردار شوند تا بادلگرمي بيشتري به كار خود ادامه دهند. اسماعيل - ب - مهاباد