Hamshahri corpus document

DOC ID : H-760120-17463S1

Date of Document: 1997-04-09

آنها پيام آور سلامتي و بهزيستي اند نگاهي به فعاليت هاي بهورزان كشور تا پايان سال 76 يك هزار خانه بهداشت در نقاط مختلف كشور مورد بهره برداري قرار مي گيرد اشاره: نارسايي هاي بهداشتي و درماني همواره از مهمترين مشكلات مناطق روستايي كشور ما بوده و اين قبيل كاستي ها سهم عمده اي در تشديد روند مهاجرت و جابه جايي جمعيت از مناطق روستايي به شهرها داشته است. بسياري از دانش آموختگان رشته پزشكي، به دليل نارسايي هاي خدمات از جمله خدمات درماني و بهداشتي، براي مكان شغلي خود شهرها را به روستاها ترجيح داده اند و اين بي ميلي آنها، به صورت يك چرخه باطل موجب تراكم خدمات بهداشتي و درماني در شهرها و محروم ماندن روستاها از اين قبيل خدمات شده بسياري است از كارشناسان حل مشكلات بهداشتي و درماني روستاها را به عنوان يك راه حل مهم براي جلوگيري از روند مهاجرت پيشنهاد كرده اند. به گفته آنان، در صورتي كه در كنار اشتغال مناسب، در حد تامين نيازهاي روزمره خانوار، شبكه بهداشتي و درماني مناسب در روستاها وجود داشته باشد مي توان، روند مهاجرت جمعيت روستايي به سوي شهرها را كاهش داد و از تخليه و فروپاشي تدريجي روستاها پيشگيري كرد: اما براي دستيابي به يك راه حل اساسي، بايد طرح ها را به صورت كلان و جامع نگر در مناطق روستايي به اجرا ايجاد درآورد بيمارستان و درمانگاه، در صورتي كه با كمبود كادر درماني روبه رو باشند، اين قبيل مشكلات را چندان حل نمي كند. اما تربيت، پزشكيار روستا، پزشك و كادرهاي درماني مناسب روستاها، با استفاده نيروهاي بومي مي تواند به حل معضلات و كمبودهاي خدمات بهداشتي و درماني در اين مناطق كمك شاياني كند. بهورزان در زمره نيروهايي هستند كه با همين روش و با توجه به نياز روستائيان و مناطق روستايي پرورش يافته اند. اينك سهم ارزنده آنها در آموزش هاي بهداشتي، واكسيناسيون و ارائه خدمات بهداشتي به خوبي آشكار شده است. به انگيزه روز بهورز براي آشنايي بيشتر با چگونگي فعاليت اين بخش فعال از نيروهاي ارائه كننده خدمات بهداشتي در مناطق روستايي كشور گزارش حاضر را از نظرتان مي گذرانيم. بهورزان در شبكه بهداشتي درماني كشور به عنوان پيام آوران بهداشت و تندرستي و پيش قراولان سلامتي در حفظ بهداشت محيط، بهداشت دهان و دندان وبهداشت حرفه اي، و جلوگيري از شيوع بيماريهاي واگيردار و غيرواگيردار، نقشي فعال دارند و در گسترش بهداشت روان و توانبخشي نيز تلاش هاي ارزنده اي را به ثمر رسانده اند. و خدمتگزاران بهورز همان زنان و مردان بومي روستاي محل خدمت هستند كه طي آموزش كاربردي در مدت 2 سال تربيت مي شوند. در حال حاضر بيش از 21972 بهورز. زن و مرد در دورترين نقاط كشور سرگرم خدمت مي باشند كه تا پايان برنامه دوم اين رقم به 34400 نفر خواهد رسيد. در سال هاي اخير تغييراتي مهم و اساسي در شاخصهاي بهداشتي كشور، بويژه در سطح روستاها ايجاد شده كه مرهون تلاش بهورزان مي باشد. همچنين بهورزان بر اساس جمعيت فعلي كشور نسبت به سال 1367 هر ساله از مرگ بيش از 540 مادر 20000 كودك زير يك سال 30000 كودك زير پنج سال در كشور جلوگيري مي كنند. به عنوان نمونه در سال 1370 تنها 92 درصد از جمعيت كشور بر عليه بيماري سل واكسينه شدند. ولي در حال حاضر تنها در /98 7روستاها درصد و در كل /99 1جمعيت درصد واكسينه شده اند. بر اثر همين تلاش ها مايه كوبي سراسري پوليو- 5/98 3 درصد ثلاث - 5/98 3 درصد سرخك 95 درصد هپاتيت /87 2ب درصد و كزاز كامل زنان باردار /93 9درصد انجام شده است كه نشانگر پيشگيري و ايمن سازي روستائيان در مقابل بيماريهاي مختلف مي باشد. سكينه فدايي كه ساكن روستاي علي آباد است مي گويد: با ايجاد خانه بهداشت بيشتر مشكلات درماني ما حل شده است. پيش از اين براي مايه كوبي فرزندان خود به شهر مي رفتيم اما حالا در روستاي محل سكونت خود به اين امكانات دسترسي داريم. حميد رخشاني بهورز خانه بهداشت روستاي رحمان از توابع بخش مي گويد: حدود ده سال پيش با گذراندن دوره دو ساله بهورزي زابل در روستاي خودمان مشغول كار شدم و در اين زمينه سعي دارم به اهالي روستا كمك كنم. هر روز ضمن بررسي وضعيت نوزادان، كودكان و مادران، بهداشت محيط همچون جمع آوري زباله، چاههاي آب و توالت هاي غيربهداشتي را از نظر بيماري كنترل كرده و به آموزش دانش آموزان و خانواده هاي آنان مي پردازم. رحماني بهورز يكي از روستاهاي نزديك قزوين مي گويد: از وظايف بهورزان مايه كوبي به موقع كودكان، كنترل وضعيت زنان باردار، آموزش تنظيم خانواده و انجام هر گونه كمك اوليه بهداشتي است. وي درادامه مي افزايد: براي انجام وظايف خود مشكلاتي داريم كه اين مشكلات مانع انجام وظايف ما به نحو احسن كمبود مي باشد امكانات، ناهماهنگي هاي بين بخشي مشكلات فرهنگي و اقتصادي از جمله اين مانع به شمار مي روند. زهرا صفري بهورز مي گويد: بهورزان چون بومي و آشنا به منطقه هستند به عنوان امين مردم در هر لحظه از شبانه روز به كمك آنها مي شتابند و همواره سعي دارند تا با آموخته هاي خود، براي رفع مشكلات اين قشر از جمعيت كشور تلاش كنند. وي مي افزايد: در گذشته هاي دورتر هنگام وضع حمل بيشتر زنان روستا يا به سختي فرزند خود را به دنيا مي آوردند و يا بعد از زايمان دچار بيماريهاي عفوني مي شدند كه همين عفونت باعث مرگ مادروفرزند مي شد. اما در حال حاضر با ايجاد خانه هاي بهداشت و آموزش زنان باردار و وجود بهورزان مشكلات تا حدودي حل شده است. چرا كه ديگر زنان غم نبود ماما را در روستا ندارند. صادق كوه بندي مي گويد: ايجاد خانه هاي بهداشت و آموزش بهورزان بهترين كاري بود كه مي توانست انجام اما شود اين حركت نبايد متوقف شود و به موازات گسترش آموزش امكانات خانه بهداشت روستا نيز بايد افزايش يابد. كوه بندي ادامه مي دهد: چند سال پيش فرزندم در فصل زمستان براثر مبتلا شدن به تب شديد در بين راه روستا به شهر جان اما سپرد حالا خانه بهداشت پناهگاهي براي بيماران شده است و روستائيان مي توانند در صورت نياز به اين مكان مراجعه كنند و از خدمات بهداشتي و درماني برخوردار شوند. در بيشتر استانهاي كشور خانه هاي بهداشت به وجود آمده است. اما لازم است كه در بيشتر روستاها خانه هاي بهداشت جداگانه ايجاد شود. در اين زمينه دكتر رحيم نعمت مدير كل گسترش شبكه هاي بهداشت مي گويد: يك هزار خانه بهداشت در نقاط مختلف كشور در سال جاري مورد بهره برداري قرار مي گيرد و ميزان پوشش خانه هاي بهداشت از 82 درصد فعلي تا پايان برنامه به 100 درصد افزايش مي يابد. وي مي افزايد: آيين نامه جديد بهورزي تدوين وتصويب شده است و با اين طرح تحصيل بهورزان و صدور ديپلم كار ميسر گرديده است. بهورزاني كه واحد 46 درسي را گذرانده باشند مي توانند تا اخذ مدرك كارداني در دانشگاهها ادامه تحصيل دهند. كه اين طرح در سال گذشته در زنجان به صورت آزمايشي به اجرا درآمد و امسال به صورت فراگير در برخي استانها اجرا خواهد شد. وي شمار بهورزان دانش آموز را 30 هزار نفر و بهورزان مشغول به تحصيل مركز 25در آموزش بهورزي در سطح كشور را نزديك به سه هزار نفر ذكر كرد درصد 65كه آنها زن و بقيه مرد هستند. معاون بهداشتي دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي استان سمنان مي گويد: طرح استقرار بهورز در روستاها از سال 64 تحقق يافت و در حال حاضر كليه روستاهاي استان زير پوشش خدمات خانه بهداشت و بهورزان قرار دارد. در اين استان 84 خانه بهداشت وجود دارد كه زير نظر يك يا دو بهورز زن و مرد قرار دارد كه فعاليتهاي چشمگيري در زمينه ايمن سازي ارايه خدمات بهداشتي درماني به روستائيان داشته اند. وي كاهش ميزان مرگ و مير كودكان زير يك سال در روستاها را از مهمترين دست آوردهاي خدمات بهورزان در اين مدت عنوان كرد. مهندس حسين كوهكن رئيس مركز بهداشتي درماني ايرانشهرمي گويد: در جمعيت هزار 296 نفري ايرانشهر هم اكنون از 91 خانه بهداشت با 156 بهورز 15 مركزبهداشتي روستايي و پنج مركز بهداشتي شهري خدمات بهداشتي و درماني دريافت مي كنند. وي مي افزايد: در سال 75 هيچ مادري بر اثر عوارض بارداري فوت نكرد مرگ كودكان زير يك سال به 57 در هزار تولد زنده مرگ كودك زير پنج سال به /13 64در هزار تولد زنده رسيد و در زمينه كنترل جمعيت نيز رشد جمعيت نسبت به سال 74 سه درصد كاهش يافت و /3 2به درصد رسيده است. نظام شبكه بهداشت و درمان كشور در حال حاضر 13765 خانه بهداشت 2118 مركز بهداشتي درماني روستايي و 399 واحد تسهيلات زايماني و نظارت بر فعاليت ماما روستائيان و 1936 مركز بهداشتي درماني شهري و 228 پايگاه بهداشت شهري است. بهورزان چهره هاي شناخته شده روستايي كه با نيازهاي روستاي محل اقامت خود آشنايند مي توانند خدمات بسياري را به ساكنان بومي ارائه دهند.