Hamshahri corpus document

DOC ID : H-760119-17384S1

Date of Document: 1997-04-08

گزارش قرن 20001900 اوج تورم و ورشكستگي اقتصاد آلمان ژوئن 1923 اجتماع مردم در مقابل رايش بانك در برلن رودلف هاونشتين رئيس رايش بانك كه نبض اقتصاد آلمان را در دست دارد، اعتراف كرد كه سقوط ارزش مارك سرسام آور و نوميدكننده است. در حال حاضر 10 هزار مارك /1فرانك 60با مبادله مي شود و ارزش يك دلار كه در آغاز ماه ژوئن برابر 74 هزار و 500 مارك بود در 22 ژوئن به 136 هزارمارك رسيد و پاياني براي اين افزايش سرسام آور متصورنيست. يكي از مشكلات عمده آلمان اشغال نظامي ناحيه روهراست كه قلب صنعتي آلمان به شمار مي رود. توليدات صنعتي وزغال سنگ استخراجي از معادن اين منطقه كه قبلا نيازهاي مردم را در سراسر كشور تامين مي كرد، اكنون به عنوان خسارت جنگي توسط سربازان فرانسه و بلژيك مصادره مي شود و دولت آلمان مجبور شده است براي تامين نيازمنديهاي روزانه مردم زغال سنگ و كالاهاي ديگر را از خارج وارد اين هزينه هاي كند سنگين كه 7 برابر درآمدهاي دولت است، چاپ اسكناس بي پشتوانه را اجتنابناپذير مي سازد و با چاپ اسكناس، تورم به سرعت بالا مي رود. خانمهاي خانه دار براي خريد چند قلم اجناس مورد نياز روزانه بايد گوني هاي اسكناس با خود حمل كنند و هر روز با قيمتهاي بالاتر كالاها نسبت به روز قبل مواجه مي شوند. بهاي برخي از مواد غذايي در 9 ژوئن در بازارهاي آلمان به شرح زير است: نيم كيلو گوشت گاو12000 8500 تا مارك - نيم كيلو كره 13000 تا 15000 مارك -نيم كيلو قهوه 26000 تا 36000 مارك - نيم كيلو تا 30000چاي مارك - 48000 نيم كيلو شكر 1400 تا 1550 مارك - نيم كيلو سيبزميني 112 تا 130 مارك - نيم كيلو آرد 1900 تامارك - 2600 يك تخم مرغ 800 مارك! قانون اساسي جديد اتحاد جماهير شوروي 6 ژوئيه 1923 قانون اساسي جديد اتحاد جماهير شوروي سوسياليستي (S. RS. U) اجرا شد كه ساختار كلي آن يك حكومت فدرال، اما در عمل مبتني بر مركزگرايي است. جمهوريهايي كه اين اتحاديه را تشكيل مي دهند، به ظاهر حق جدايي دارند، اما در عمل از تعيين مشي سياست خارجي و اداره امور مالي و اقتصادي و فرماندهي قواي دفاعي خود محرومند و همه برنامه ريزيها و دستورها از حكومت مركزي در مسكو صادر و ابلاغ مي شود. عاليترين نهاد حكومتي كنگره نمايندگان شوراهاي اتحاديه است كه در بطن خود به گزينش كميته اجرايي و هيات رئيسه آن مي پردازد. امور حكومتي توسط شوراي كميسرهاي خلق اداره مي شود. در واقع قدرت واقعي در اتحاد جماهير شوروي همچنان در اختيار حزب كمونيست است كه از سال زمان 1917 سرنگوني امپراتوري تزاري زمام كشور را به دست دارد اما در قانون اساسي جديد شوروي، نامي از اين حزب و حدود مسئوليتها و اختيارات آن برده نشده است. تيرول جنوبي ايتاليايي مي شود 18 ايالت تيرول 1923ژوئيه در شمال ايتاليا كه جزيي از امپراتوري اتريش بود، پس از جنگ بين المللي و فروپاشي اتريش، به موجب پيمان صلح متفقين با اين كشور به دوپاره شمالي و جنوبي تقسيم شد و بخش جنوبي، تحت حاكميت ايتاليا قرارگرفت. اكنون دولت ايتاليا مقرراتي وضع و اعلام كرده است تا هويت ايتاليايي را در اين سرزمين تحكيم بخشد و به بقاياي سلطه دراز مدت اتريش بر آن پايان دهد. اولين اقدام در اين زمينه تغيير نام ايالت از است اين پس كاربرد نام تيرول براي اهالي ممنوع خواهد بود و بايد از نام قديمي تر ناحيه كه زماني ترنتينو بوده است استفاده كنند. در مدارس آلماني زبان ايالت تدريس زبان ايتاليايي اجباري است. اتريشيها و آلمانيها اجازه مهاجرت و اقامت در اين سرزمين را نخواهند داشت و اگر براي ديدار خويشاوندان خود كه از سابق مقيم تيرول بوده اند به آن سفر كنند، اقامتشان نبايد حداكثر بيش از سه ماه طول بكشد، در غير اين صورت اخراج خواهند شد. در مقابل، مهاجرت و اقامت ايتالياييها درتيرول آزاد است و حتي مورد حمايت و تشويق حكومت ايتاليا قرار خواهد گرفت تا بافت جمعيت ناحيه هرچه بيشتر و سريعتر ايتاليايي شود. ياران ديرين در برابر هم! ژوئيه 1923 آلبرت اينشتين فيزيكدان در تظاهرات براي صلح فرانسه و انگليس، دو متفق هم پيمان زمان جنگ بين المللي كه دوشادوش يكديگر باآلمان مي جنگيدند، اكنون با سياستهاي متضاددر برابر هم ايستاده اند و شگفت اين كه يكي از موارد اساسي اختلاف آنها آلمان است. للويد جرج نخست وزير بريتانيا عقيده داشته و دارد كه بايد به آلمان براي پرداخت غرامتهاي جنگي ارفاق كرد تا بتواند جمهوري نوبنياد خود را تحكيم بخشد و اقتصاد در هم ريخته اش را بازسازي كند. در كنفرانسهاي كان وژن كه براي رسيدگي به غرامات جنگي تشكيل شد، انگليس و فرانسه به توافقي نرسيدند و سال پيش دولت آلمان رسما اعلام كرد كه توانايي پرداخت غرامات را ندارد ولندن بار ديگر بر نظر خود مبني بر ارفاق و تعويق پرداخت غرامتها تاكيد گذاشت. به ظاهر سياست نرمش للويد جرج به منظور جلوگيري از بروز خشونتهاي جديد ميان فرانسه و آلمان است، اما در واقع او مايل نيست فرانسه با دريافت غرامت هنگفت جنگي به يك قدرت برتر در برابر آلمان مبدل شود و ترجيح مي دهد كه از نظر منافع سياسي انگليس، نوعي موازنه را ميان اين دو قدرت اروپايي حفظ كند. پوآنكاره نخست وزير سرسخت فرانسه كه ازسياست پنهاني همتاي انگليسي خود بي خبرنيست در 30 ژوئيه سال پيش 60 هزار سرباز مجهز را مامور اشغال ناحيه صنعتي روهر در غرب آلمان كرد كه قوايي از بلژيك هم در اين لشكركشي شركت داشتند. بريتانيا به اين اقدام كه براساس پيمان صلح ورساي صورت گرفت اعتراض كرد وهاردينگ سفيرانگليس در پاريس در باره پوآنكاره گفت: او رئيس دولت نيست، فرمانده منازعه جويان و آتش افروزان است! اما نخست وزير فرانسه عقيده دارد كه مطالبه غرامات حق مردم فرانسه است چون آلمانها كشورشان را به ويراني آنها كشيده اند پس از پيروزي بر فرانسه در جنگ سال 1870 مدت سه سال بخش بزرگي از خاك فرانسه را در اشغال سربازان خود نگهداشتند تا غرامتهاي جنگي را وصول كنند. پس چيزي كه عوض دارد، گله ندارد! يك فرانسوي قهرمان دوچرخه سواري دور فرانسه شد 22 ژوئيه 1923 در هفدهمين مسابقات دوچرخه سواري دور فرانسه هانري پليسير در مجموع امتيازات مقام اول را بدست آورد. از سال 1911 تاكنون يعني پس از 12 سال اين اولين بار است كه دراين مسابقات يك فرانسوي به مقام قهرماني رسيد. در سالهاي متمادي ركابزنان بلژيكي گوي سبقت را از فرانسويها مي ربودندو مقامهاي اول و دوم را در اختيار داشتند. قهرمان دوم امسال بوتچيا يك ركابزن ايتاليايي است.