Hamshahri corpus document

DOC ID : H-760119-17371S1

Date of Document: 1997-04-08

نقش ورزش در جامعه پذيري كودكان و نوجوانان بررسي موقعيت كنوني ورزش در مدارس (بخش آخر ) جمعيت ايران، يكي از جوان ترين جمعيت هاي جهان است و توجه اساسي به كودكان، نوجوانان وجوانان بايد در صدر برنامه ها و فعاليت هاي كشور قرار بگيرد. ايجاد گرايش به ورزش و تفريحات سالم موجب خواهد شد تا از بروز و گسترش اعتياد به مواد مخدر در نسل جوان پيشگيري شود. به همين دليل در تهيه و تدارك هر برنامه اي براي كودكان ونوجوانان بايد به ورزش بهاي بيشتري بدهيم. در بخش نخست اين گزارش يادآور شديم كه توجه بيشتر به ورزش در مدارس باتوجه به موقعيت سني دانش آموزان، زيربناي محكمي براي آينده ورزش كشور ايجاد مي كند. در بخش پاياني گزارش حاضر، پيشنهادها و نقطه نظرهاي مسئولان و كارشناسان را در باره موقعيت كنوني ورزش در مدارس مي خوانيد. قنادها مديركل تربيت بدني آموزش و پرورش در ادامه گفت وگو با گزارشگر ما مي گويد: پس از فرمايشاتي كه مقام معظم رهبري در امر ورزش داشتند اميدواريم رهنمودهاي ايشان جان تازه اي در كالبد ورزش مدارس كشور هم ايجادكند و توجه بيشتر مسئولين سياست گذار و برنامه ريز و مجري امور نوجوانان و جوانان را به همراه داشته باشد. حسيني كارشناس تربيت بدني يكي از دانشگاهها تاكيد دارد كه براي ساماندهي ورزش در مدارس و رونق آن نياز به ارزيابي، برنامه ريزي، تامين امكانات ونيازهاو استفاده بهينه از آن را داراست. چنانچه در برخي زمانها مي توان به ورزشهاي همگاني بدون استفاده از وسايل ورزشي پرداخت و يا با ايجاد ارتباط با مراكز تفريحي - ورزشي مي توان بسياري از نارسائيها را تامين نمود و در عين حال دانش آموزان نيز از بيشتررشته هاي ورزشي استفاده كنند. و اين در حالي است كه بيشتر دانش آموزان به علت بد راه رفتن و طرز ناصحيح نشستن و برخي حالات نامناسب در آينده مشكلات ستون فقراتي و يا اختلالات جسماني خواهند داشت. يكي از پزشكان مي گويد: اين اختلالات در دختران بيش از پسران زيرا است فضاي اختصاصي و يا فعاليتهاي حركتي كم است و در آينده اين دختران مادران خوبي نخواهند بود چنانچه بيشتر زنان در دوران حاملگي دچار مشكل مي شوند و اين به علت كمي حركت يا فعاليت ورزشي مناسب در دوران نوجواني است. با شكوفايي استعدادها، نقش پذيري، در آينده فرد بهتر مي تواند از بين نقشهاي اجتماعي جايگاه خويش را بيابد وكمتر دچار مشكل گردد. در بين تحقيقات انجام شده جرم و بزهكاري آنچه در خور اهميت است پيشينه افراد است كه درصد قابل توجهي از بزهكاران در زمان كودكي، نوجواني و جواني كمتر به علائق خود پرداخته اند و يا در آن دوران نتوانسته اند ارتباط با گروه و جامعه را از همان كودكي ياد بگيرند و در نتيجه در بزرگسالي دچار مشكلات عديده اي گشته اند. خانم فرهمند استاديار دانشگاه روانشناسي مي گويد: بازي و ورزش از نظر روانشناسي بسيار درخور اهميت است. با بازي، كودك از همان ابتدا با محيط اطراف خود و گروه همسالان ارتباط برقرار مي كند و در مي يابد كه به ديگران توجه كند. سيروس جهانشاهي كارشناس ارشدجامعه شناسي درباره ورزش و تاثير آن بر نسل نوجوان و جوان مي گويد: ورزش اهرمي براي ايجاد ارتباط، تبادل افكار و شكل گيري شخصيت اجتماعي و جامعه پذيري در است ورزش گروهي، فرد ياد مي گيرد كه چگونه با دوست خود ارتباط برقرار كند، چگونه اين ارتباط را حفظ كرده يا گسترش دهد و در عين حال ارزشها و هنجارهاي گروهي را نيز فرا گيرد، حقوق ديگران را محترم شمرد، همكاري و همياري و تعاون را بازشناسد و از آن براي رسيدن به اهداف استفاده كند. نوجوان در ورزش و بازيهاي گروهي ياد مي گيرد كه نقش را شناخته و نقش پذيري را بپذيرد و با پذيرفتن نقش در گروه كوچك همسالان استعداد، ظرفيت و قابليت ها شناخته مي شود. هر كودكي توانمنديها وقابليتهاي قابل توجهي دارد كه درشرايط مختلف بروز مي كند يا زمينه براي شكوفايي دارد و اين بازي وورزش و يادگيري مهارت است كه به كودك كمك مي كند كه رفتارهاي مثبت را تكرار و از رفتارهاي ناهنجار پرهيز كند. مثلا دانش آموز در طي دوره بازيهاي دوستانه مي فهمدكه خود محوري باعث مي شود كه از دوستانش دور شود و يا توجه ديگران نسبت به او كم شود پس ترجيح مي دهد كه به افكار و عقايد ديگران احترام بگذارد. فرهمند در ادامه مي افزايد: ورزش و بازي علاوه بر تندرستي و سلامت به يادگيري سرعت مي بخشد، از فشارهاي رواني و اضطرابها مي كاهد، در شهرها و زندگي شهري و آپارتماني كه جايي براي جست وخيز نيست و هواي آلوده، ترافيك سنگين و تماشاي ساعتهاي متمادي برنامه هاي تلويزيوني به اين عدم تحرك كمك نموده است كه ورزش فرصت مناسبي است براي جبران آن. رفتار رقابتي، ارزشيابي، انگيزش پيشرفت، رفتار تعادلي و همياري، تحمل، خويشتن داري، و اعتمادبه نفس، تعاون وهمفكري نيز از پيامدهاي بازي و ورزش در دوران كودكي تا جواني است كه بايد به آن اهميت داد و برنامه ريزي نمود.