Hamshahri corpus document

DOC ID : H-760119-17359S1

Date of Document: 1997-04-08

بازتاب آيا قرآني به نام قرآن بايسنقري وجود؟ دارد در پي چاپ خبري از آستان قدس رضوي در مورد مرمت قرآن بايسنقري كه در همشهري شنبه 11 اسفند ماه (صفحه ) 22 درج شد. آقاي دكتر حسام الدين خرمي، از علاقمندان به مسائل تاريخي و فرهنگي در تماس با سرويس علمي توضيحاتي فرهنگي، دادند كه براي استفاده و اظهار نظراحتمالي ديگر كارشناسان درپي مي آيد. دكتر خرمي گفت: قرآني كه به نام بايسنقري مشهور است و در زمان پهلوي اول از كاوش در امامزاده اي در قوچان به دست آمد، در حقيقت قرآني است كه خطاطي به نام عمراقطع در زمان امير تيمور نوشته است. عمراقطع پيش از آن قرآن كوچكي در ابعاد 2 در 3 بند انگشت نوشت كه مورد غضب اميرتيمور كه چشمان ضعيفي داشت قرار گرفت. بنابر اين قرآن بزرگي در 7 سطر درشت برروي كاغذ سمرقندي نوشت. اين قرآن امير تيمور را خشنود پس ساخت آن را برروي گردونه اي قرار داد و در جنگها پيشاپيش سپاه به حركت در مي آورد. پس از حمله نادر به سمرقند، اين قرآن به دست نادرشاه مي افتد و به قوچان منتقل مي شود و پس از سقوط نادر در امامزاده اي به امانت گذاشته مي شود و در زلزله اي در زمان قاجار زيرخاك مدفون مي شود و در زمان پهلوي اول اززيرخاك خارج مي شود. اما بايسنقر فرزند شاهرخ ميرزا خطاطي بي نظير بوده است ولي تاكنون قرآني به خط وي ديده نشده و تنها نمونه خط وي بر پيشاني مسجد گوهرشاد (كه توسط همسر شاهرخ ميرزا احداث شد ) قرار دارد. خطاطي هاي وي حداقل 30 سال بعد از دوران امير تيمور بوده است. بخشي از صفحات قرآن عمرا قطع نزد موزه آستان قدس رضوي است و چه بهتر كه اگر قرار است مرمت شود، ساير اوراق مقدس آن نيز كه در مكانهاي ديگري نگهداري مي شود مرمت گردد.