Hamshahri corpus document

DOC ID : H-760118-17331S1

Date of Document: 1997-04-07

اريك كانتونا پسر محبوب الدترافورد منچستر يونايتد هميشه بهترين باشگاه دنياست . سرويس ورزشي -بازيكن سال، گلزن محبوب اولدترافورد، پسر سربزيرخانه و خيابان، بهترين پاسور در لحظه ها و تنها مرد طغيانگر در زمين فوتبال اريك كانتونا تمام اين اضداد را يكجا با خود به فوتبال آورده است. او را دوست دارند چون در سخت ترين لحظات به ياري تيمش مي شتابد، او را دوست دارند چون بهترين توپها را به ياران خودي مي رساند، او را دوست دارند چون تنها فرانسوي گريزپايي است كه توانسته در فوتبال خشن و سريع انگليس دوام بياورد. مرد آرام خانه حالا چهره دوگانه اي پيدا كرده است، اما در پايان دوران فوتبال تلاش مي كند كه اخلاق ورزشي مورد تاييدي براي خود پيدا كند. ماهنامه فوتبال اونز مونديال كه در فرانسه منتشر مي شود با يك همه پرسي از خوانندگانش اريك كانتونا بازيكن فرانسوي باشگاه منچستر يونايتد را به عنوان بهترين بازيكن اروپا معرفي كرد. و توپ طلايي ويژه اين ماهنامه را توسط نماينده اش به اين بازيكن اهداء كرد. بدين ترتيب پس از ژرژ وه آ، اين عنوان را از آن خود اين كرد ماهنامه درخواست مصاحبه با كانتونا كرد كه وي موافقت خود را در پاسخ كتبي سئولات اعلام نمود. برگردان اين مصاحبه ذيلا به نظر خوانندگان محترم مي رسد. بيست هزار خواننده مجله ترا به عنوان بهترين بازيكن سال انتخاب كردند و توپ طلايي به تو تعلق گرفت، درباره اين انتخاب چه نظري ؟ داري اريك - انتخاب شدن به عنوان بهترين بازيكن چه از سوي مردم و چه از سوي بازيكنان، براي من يك افتخار بزرگ است. چه پيغامي به افرادي كه ترا انتخابكردند،؟ داري من از آنها مي خواهم كه دانش تشخيص دادن درست و بهتر شناختن فوتبال را همانگونه كه نشان دادند ادامه بدهند و با ديدگاه خودشان فرد لايق را انتخاب كنند. اين نشان پيروزي را به چه كسي؟ اهداءمي كني به همه كساني كه فوتبال را دوست دارند. اين انتخاب در ضمن به نوعي يك پيغام عاطفي از مردم كشوري است كه 5 سال پيش آنرا ترك كردي آيا به اين موضوع؟ حساس هستي بله من هم متقابلا بسيار تحت تاثير قرارگرفتم. برگزيدن كانتونا، وه آ و سامر، به نظر تو تصوير مناسبي از فوتبال سال ؟ است 1996 كانتونا ووه آ هردو مشكل ترين جام قهرماني اروپا را به دست آوردند و سامر نيزبهترين بازيكن تيم ملي آلمان در جام ملت هاي اروپا بود. فاصله انتخاب ميان كانتونا و وه آ كم بود، به نظر تو چه چيزي ترا ؟ برگزيد من فكر مي كنم افراد در ذهن خود بازي زيباو قابل قبول را در نظر مي گيرند و اين از دلايل بارز انتخاب شدن مي باشد. تو خودت دوست داشتي چه كسي را انتخاب؟ كني پيتراشمايكل را، بخاطر اينكه او واقعالايق بود. در سال 1996 در مورد فوتبال چه چيزي براي تو خاطره انگيز؟ بود يك مسابقه يا يك بازيكن و يا يك زمان؟ خاص هيچ چيز! بازيهاي جام ملت هاي اروپا را مشاهده؟ كردي و چه نظري؟ داري من بازيهاي تيم ملي انگليس را دنبال كردم و آنچه را كه از اين تيم انتظار داشتم ديدم. چه نظري در مورد عملكرد تيم ملي فرانسه دراين ديدارها؟ داري تيم ملي فرانسه نيز آنچه كه از او انتظار مي رفت انجام داد. و از اينكه فرانسوي ها ديگر تماشاگر را به رويا نمي برند متاسف ؟ نيستي نه، در واقع خيلي وقت است كه فرانسوي هاي بازي خوبي نكردند. آخرين بار در مقابل جمهوري چك واقعااز بازي آنها متعجب شدم، و تقريبا نيمي از ورزشگاه نيز خالي از تماشاگر بود. حضور تو در قلب تيم فرانسه مي توانست بازيهاي تيم را بهتر كند و كمبود را؟ جبران نمايد به نظر من بايد روشي پياده كرد كه طبق آن بتوان بازي زيبا ارايه داد. آيا دليل عدم انتخاب خودت را به تيم ملي مي داني و آيا تا حال دلايل آن بطور روشن تشريح شده؟ است به عقيده من منطق مي تواند رفيق ناداني باشد! انتخاب كننده تيم ملي با تو صادق؟ بود پاسخ اين سوال را تنها او مي داند. در جريان بازيهاي جام ملت هاي اروپاخودت را متعلق به تيم فرانسه ؟ احساس مي كردي نه - چرا بايد خود را مربوط بدانم. هنوز هم مايل هستي پيراهن تيم ملي فرانسه را برتن؟ كني اتفاقا هفته گذشته آن را به تن كردم (يك شلوار مخملي آبي و كفش سگك فلزي ) نه - جدي باشم بايد بگويم كه پيراهن قرمز نيز به اندازه آبي برايم برازنده است. عدم شركت در بازيهاي جهاني 1998 فرانسه براي تو رنج آور خواهد ؟ بود شايد تا آن موقع به عنوان بهترين بازيكن جهان انتخاب شدم. مي توان مثلث كانتونا - زيدان و جوركائف را تشكيل؟ داد اگر عدم انتخاب من به تيم ملي دلايل ماوراي ورزشي نداشت، چه كسي در بازي كردن ما با هم مي توانست شك كند. نظر تو در مورد مهاجرت بازيكنان فرانسه به خارج؟ چيست قبلا گفته ام. بازيكنان فرانسه دنبال تحرك، ورزشگاههاي پر از تماشاگر وعلاقه اي واقعي به فوتبال هستند كه درفرانسه وجود ندارد. براي ملحق شدن به تيم ملي تا چه مرحله اي حاضري؟ پيش بروي از سوال شما به نظر مي رسد كه اين تصميم به من ارتباط دارد، ولي اينطورنيست. براي فرانسه دلتنگ؟ شدي من شانس و توان اين را دارم كه همه جا خوشبخت باشم. آيا احساس مي كني كه فرانسه به وجود تو نياز داشته؟ باشد مطمئن هستم كه والدينم مايل هستندپيش آنها باشم. زندگي در يك كشور بيگانه برايت؟ سخت نيست خير. درباره توسعه فوتبال كه روزبه روزغيرقابل نفوذ و حسابگرانه مي شود چگونه فكر؟ مي كني البته پس از گذشت مدتي، فوتبال خيلي تهاجمي شده است، به عنوان مثال هيچوقت در قهرماني باشگاههاي اروپا به اندازه امسال گل به ثبت نرسيده بود. چه چيز ديگري دوست داري براي فوتبال به ارمغان؟ بياوري فوتبال همانگونه كه هست، زيباست. لذتي كه در زمين بازي مي بري، هنوزهم برايت وجود؟ دارد اگر اينطوري نبود، كار ديگري انجام مي دادم. بازي تو هنوز مي تواند پيشرفت بيشتري داشته باشد و در چه؟ زمينه اي اميدوارم، در همه زمينه ها. از زماني كه در انگلستان هستي، در چه زمينه هايي پيشرفت؟ كردي در همه زمينه ها. بهترين حركت هنوز وجود داردواگرهست چه حركتي؟ است بهترين عملكرد همان حركت صحيح است كه انجام آن زياد هم دشوار نيست و هنوز بايد براي بهتر شدن تلاش كرد. آيا براي كانتونا نشاني وجود؟ دارد بل كانتو. آيا عقيده به يك بازي ايده آل كدام داري،؟ است خيلي ساده - فوتبال. نابغه در فوتبال وجود؟ دارد همه جا هست. تو خودت را به عنوان نابغه فوتبال قبول؟ داري همه كس در حرفه خودش مي تواند نابغه باشد. چه تجربه وعبرتي از 8 ماه محروميت خود بدست؟ آوردي هيچ چيز. احساس مي كني كه فرد ديگري؟ باشي با چند ماه بيشتر بله. در طول اين زمان چه چيزي مانع شد كه فوتبال را كنار؟ نگذاري هيچ چيز، فقط برخلاف خيلي ها كه فكرمي كردند من ديگر تمام شده ام، ثابت كردم كه اينطور نيست. چه چيزي بيشتر از همه ترا در اين مدت محرومت متاثر؟ كرد همه چيز برايم تاثرآور بود چه احساسي هنگام بازگشت به؟ فوتبال داشتي پاسخ به علاقه و عشق كساني كه در مدت اين 8 ماه نيز دست از تشويق من برنداشتند. اين 8 ماه براي تو ثابت كرد كه نمي تواني از فوتبال كناره گيري؟ كني خير. آيا هيچ تصور كردي كه بازگشت تومي تواند با شكست مواجه؟ شود شكست بستگي به خيلي چيزها دارد... دلايل وابستگي تو به منچستر؟ يونايتدچيست هر چيزي كه دنبالش مي گشتم در اين باشگاه به دست آوردم، تمام روياهايي را كه در كودكي داشتم در اين باشگاه به حقيقت پيوست و اين براي من قانع كننده است. حتي اگر هنوز تعليماتي را كه دراوسر داشتم فراموش نكرده باشم. تو وارد ليست منچستر يونايتد در لاو رديف چارلتون، وبست اين شدي، موقعيت چه احساسي به تو؟ مي دهد يك غرور بزرگ كه باعث مي شود تلاش بيشتري را براي رسيدن به تيترها و مقامهاي ديگر انجام دهم. جرج بست گفته است در فصل گذشته تو به اندازه دو نفر كانتونا تلاش كردي، با وي هم عقيده؟ هستي بدون همبازي هايم هيچ چيزنيستم. بدون كانتونا منچستر يونايتد چه؟ خواهدشد هميشه بهترين باشگاه دنيا خواهدماند. مشكلات كنوني باشگاه منچستر يونايتد را در قهرماني باشگاههاي انگليس و اروپا چگونه توجيه؟ مي كني تيم هاي بزرگ اغلب به آرامي پيش مي روند در فصل گذشته 11 امتياز از نيوكاسل عقب منچستر بوديم يونايتدهر موقع كه بخواهد هم در جام باشگاههاي انگليس و هم در اروپا به آن چيزي كه مي خواهد مي رسد. نتايج ناموفق اخير منچستر يونايتدبخاطر كم كاري تو را چگونه ؟ مي بيني آيافقط يك تصادف؟ بود من شرايطي در زمين بازي دارم كه خيلي از مسايل به نوع بازي من بستگي پيدا مي كند. چرا ماههاي آخر امسال روفرم؟ نبودي هر چند كه فصل پائيز زيباست من ازش تنفر دارم و يك ماه واقعا شرايط سختي داشتم، ولي امروز ديگر اين مشكل راندارم. پس از فوتبال چه خواهي؟ كرد هنوز فكرش را نكرده ام. احساس مي كني كه پير؟ شدي خير، ولي اميدوارم تا آنجايي كه امكان دارد زنده بمانم آيا پشيمان؟ هستي اگر پشيمان بودم، مطمئنا اين همه يادنمي گرفتم. اگر امروز قرار بود همه چيز را از اول شروع مي كردي، دوباره همين كارها را انجام؟ مي دادي چون اين غيرممكن است و هيچ كس نمي داند در آينده چي پيش خواهد آمد، ترجيح مي دهم آن چيزي كه هستم باشم. اريك كانتونا را چگونه توصيف؟ مي كني هر كسي روش خاص خود را براي توصيف دارد، اين طور؟ نيست به چه چيزي بيشتر افتخار؟ مي كني به خانواده ام. واحد رسانه هاي خارجي