Hamshahri corpus document

DOC ID : H-760118-17278S1

Date of Document: 1997-04-07

دقت كنيد! مسئوليت و وجدان اجتماعي با اعلام افزايش بهاي فراورده هاي نفتي، اغلب قريب به اتفاق رانندگان خودروهاي مسافربر و حتي بسياري از تاكسي هاي تهران به ميل خود نرخ حمل و نقل را افزايش داده اند و خيلي بيشتر از آنچه نرخ رسمي اعلام شده فراورده هاي نفتي، از سوي وزارت نفت است. اين گونه رفتارها گذشته از آن كه تنش و درگيري را بين مردم و رانندگان باعث شده است، خبر ازبي ساماني در كنترل نرخ حمل و نقل شهري مي دهد و نوعي سوءاستفاده محسوس از نيازي كه مردم به وسايل نقليه عمومي دارند. در اين راه شايد تنها وجدان اجتماعي بتواند ازاين گونه سوءاستفاده ها پيشگيري كند. ولي آنچه اساسي تر است اين است كه تمامي خودروهاي شخصي مسافربر بايد در يك سازمان منظم و قابل كنترل سازمان دهي شوند، زيرا از يك سو در همه تقاطع ها، گذرگاه ها و ميدان هاي شهر حضور دارند، مسافر مي برند، پول مي گيرند و از سوي ديگر نه در برابر عابران و رهگذران و نه در برابر مسافران خود مسئوليتي احساس نمي كنند.