Hamshahri corpus document

DOC ID : H-760118-17271S1

Date of Document: 1997-04-07

دانستنيهاي بيمه سقف تعهدات بيمه انفرادي . پرسش: در بيمه نامه حوادث انفرادي، حداكثر تعهد بيمه چه ميزان و حق بيمه چقدر است. پاسخ: سقف تعهدات هزينه هاي پزشكي ناشي از حادثه ده درصد سرمايه اوليه بيمه گذار است كه در بيمه نامه نوشته شده و حق بيمه براساس جدول طبقه بندي مشاغل موجود در شركت بيمه تعيين مي شود. خوانندگان پرسشهاي خود را درباره بيمه مي توانند به صندوق پستي /14155 (روابط 6363 عمومي ) بفرستند و پاسخ را در همين صفحه بخوانند. بيمه ايران