Hamshahri corpus document

DOC ID : H-760117-17218S1

Date of Document: 1997-04-06

گرم كردن صبحگاهي خودرو از عمر موتور 30 درصد مي كاهد . سرويس شهري: گرم كردن صبحگاهي موتور خودروها، كه از خرافات به جا مانده از دوران اوليه اتومبيل راني است عامل 10 تادرصد 15 از ميزان آلوده زايي خودروها در ايران و به ويژه درشهر تهران است. مهندس فرامرزخياباني اصل مشاور صنايع اتومبيل سازي در كشور آلمان، درگفت و گويي با خبرنگار ماافزود: براي گرم كردن خودرويي كه درجا كار مي كند درصدبيشتر 50 وقت لازم است و گرم شدن ديرتر موجب دوبرابر شدن مقدارتوليد گازهاي سمي افزايش صدمات به موتور اتومبيل درصد 30و كاهش عمر آن مي شود. وي افزود: امروزه در دفترچه راهنماي تمامي خودروهاي توليدشده تذكر داده مي شود كه خودرورا پس از روشن كردن به حركت درآورند تا ضمن افزايش عمر آن، از آلودگي هوا نيز كاسته شود. وي با اشاره به اينكه روشن بودن خودرو در حال توقف درآلمان بين پانصد تا هزار مارك جريمه دارد، گفت: متاسفانه درايران بر مبناي خرافات حتي قديمي، موتور ديزل اتوبوس ها نيز در حالت توقف روشن نگهداشته مي شود و اين پديده موجب سوختن روغن همراه با گازوئيل و سمي تر شدن هوا و حدود 15 درصد كاهش عمر خودرو مي شود. وي اضافه كرد: به خاطر ارتفاع زياد تهران، حتي جديدترين موتور خودروهاي موجود در بازار اروپايا ژاپن نمي توانند در اين شهربنزين را به طور كامل بسوزانندو از سوي ديگر با توجه به اختلاف ارتفاع شمال و جنوبتهران، خودروهاي موجود در اين شهر بايد داراي سيستم تنظيم خودكار باشند.