Hamshahri corpus document

DOC ID : H-760117-17194S1

Date of Document: 1997-04-06

پيام رئيس جمهوري به جشنواره سينماي جوان .سرويس ادب و هنر: چهاردهمين جشنواره سراسري و دومين جشنواره بين المللي سينماي جوان صبح ديروز با پيام رئيس جمهوري در فرهنگسراي بهمن گشايش يافت. در اين پيام كه توسط مهندس ميرسليم وزير فرهنگ و ارشاد اسلامي قرائت شد آمده است: هم كناري هنر و جواني، هم كناري زيبايي و زيبانگري در كرانه آبي و زلال بهاري، مضراب خوش آهنگ ديگرشدن طبيعت خداوندي است. همجواري جواني و پرده جادوئي و آسمان فيروزه اي و بهاري اين بوم وبر كهن و گرانسنگ حسن الغزل پاك خلقت خداوندگاري در بهار شيدائي و ديگرگوني است. شادابي، طراوت و برنائي جوان درامتزاج با انديشه ژرف و ماناي توحيدي، بنيان حركتي را مي گذاردتمدن ساز و بر هيمنه دوران ساز و شگرف، شهاب ثاقبي كه در شب ديجور و سرد جهان معاصر، آذرخش ايمان مي آفريند و آگاهي هنرجوي جوان به مقتضاي فضاي جواني كه دنياي پاكي و آرمانخواهي است، دنياي استعلا و استيلاي فرشته سيرتي و نابنگري بر كژ صورتي وكژتابي بايد كه طاير انديشه را در فضاي لاهوتي و مينائي معرفت و فرهنگ اسلامي به پرواز درآورد تا سر شانه هاي نورس انديشه خود را در معرض تابش انوار تابناك تفكر توحيدي و اسلام ناب قرار دهد تا جان گيرد و ريشه در زمين خودي و شاخه در آسمان خدائي پيدا نمايد. انديشه اي كه پويائي ودگرگوني مستمر را خلق كرده و به دليل اين نوجوئي در مسير جستجو وواكاوي مستمر به كشف و شهودي مدام مي رسد كه به تدريج زبان تصوير را نيز غني و ماندگار خواهد ساخت. در اين صورت است كه مي توان اطمينان داشت دنياي تصوير شده از دريچه دوربين سينماگر جوان حياتي چنان منحصربه فرد پيدا نمايد كه تا ابد اين دنياي مصور متعلق به او ماند. چرا كه از ظاهر اشياء قادر به كشف و درك باطن معناي آنها گرديده است. هنرجوي جوان با دستيابي به اين حوزه ناب معرفتي، به مولفي پرقدرت و پرتوان تبديل خواهدگرديد كه قادر به آفرينشهاي جاندار و خلاق هنري خواهد بود. وجود استعداد و خلاقيت در فرد وقتي كه از طريق آموزش صحيح و نيز ارتقاء توانمندي در حوزه هاي دانش، بينش و نگرش همراه شود مسير خود را در جهت تكامل و بالندگي روزافزون طي خواهد نمود. هنرجوي سينماي جوان، توانمند وآزادانديش، با توجه به صلاحيتهاي حرفه اي و بساطت تفكر، گام به وادي سينماي حرفه اي نهاده آن را داراي بضاعتي درخور و در شان خواهد ساخت تا بتوان سنن و آداب ديني و آئيني را پاس دارد. هنگامي كه نسل جوان و شكوفاي انقلاب اسلامي به فرهنگ تصويري خودي تجهيز شد و آموزش منظم و پيوسته آن را ديد ديگر انواع فن آوري پيشرفته تصويري به جاي نگراني و دلمشغولي به ما الهام و انگيزه براي پيشرفت در اين زمينه را خواهد بخشيد و اين نسل نيز به آفرينشگراني لايق و كارآمد تبديل خواهد شد و پيش لشكران مدنيت اسلامي در جهان مبادله تصاوير خواهند بود. شما جوانان بايد پرچمداران حركتي باشيد عظيم و بالنده، كه در دنياي خسته از نيست انگاري وفرسايش روح انسان در چالش وتقابل با سوداگريهاي سوگمندانه گرفتار آمده اند. دريچه اي بگشائيد بي نهايت وسيع و فراخ رو به سوي آسمان پاكي و معنا. وضعي كه در آن، خداباوران بايد كه بنياد سروري و مكنت فرهنگ انسان ساز اسلام را در اين زمينه و زمانه در ام القراي عشق ايران اسلامي شاهد باشند. صميمانه دستان سازنده و پرتوان شما را به مهر مي فشارم و به مديران و مسئولان سينماي جوان كشور استمرار و ارتقاء اين تلاش مقدس را توصيه مي كنم. اين جشنواره تا 21 فروردين ماه در فرهنگسراي بهمن ادامه دارد. و در ايام برگزاري 566 فيلم 927 فيلمنامه و بيش از 300 عكس به نمايش گذاشته مي شود.