Hamshahri corpus document

DOC ID : H-760116-17139S1

Date of Document: 1997-04-05

براساس هم انديشي ملل متحد پيرامون اسكان بشر سال 1997 سال آب و هوا درشهرها لقب گرفته است .سرويس شهري: با بررسي مشكلات شهري شهرهاي جهان سال 1997 براساس هم انديشي ملل متحد در باره اسكان بشر در شهرها، سال هوا و آب در شهرها لقب گرفته است. روابط عمومي سازمان هواشناسي دراطلاعيه اي به مناسبت روز جهاني هواشناسي (سوم فروردين ) خاطرنشان كرد: براساس اعلام سازمان ملل، روز اول فروردين روز جهاني دوم زمين، فروردين روز جهاني آب و سوم فروردين روز جهاني هواشناسي لقب گرفته است. سازمان هواشناسي در اطلاعيه به مشكلات فراروي شهرها در دهه آينده اشاره كرده و افزوده است: رشد شهرنشيني در سال 1952 ميلادي نشانگر آن است كه تنها يك سوم از /2 5جمعيت ميليارد نفري كره زمين در شهرها زندگي مي كردند كه اين رقم در سال 2 هزار به نصف افزايش خواهد يافت و در هزار 2سال و 25 جمعيت شهرها در مقايسه با جمعيت روستاها دو سوم خواهدشد. در اين اطلاعيه دسترسي بر آبشيرين جزو مهمترين نيازهاي شهري اعلام شده و خاطرنشان شده است: حد فاصل سال هاي 1900 تا 1995 استخراج آب از منابع موجود به بيش از شش برابر افزايش يافته است، اين افزايش بيش از دو برابر ميزان رشد جمعيت طي همين دوره است. ضمن آنكه برآوردها اكنون نشان مي دهد كه در سطح جهان درصد 16 شهرنشينان به منابع آبدسترسي ندارند و يا در مضيقه هستند.