Hamshahri corpus document

DOC ID : H-760116-17108S1

Date of Document: 1997-04-05

گشتي در دنياي خبرها تنها دشمن چين پكن: روزنامه چاينا ديلي در آمريكا مقاله اي، را تنها دشمن چين در سراسر جهان خواند و نوشت كه دولت واشنگتن براي تضعيف چين از دست زدن به هر اقدامي كوتاهي نخواهدكرد. ظاهرا اين مقاله عكس العمل ديدارگينگريچ رئيس مجلس نمايندگان آمريكا ازتايوان بوده است. وي مقام رديف سوم در اين كشور (پس از رئيس جمهوري و معاون او ) به شمار مي آيد. گينگريچ در تايوان تاكيد كرده بود در صورتي كه چين بخواهد تايوان را با توسل به قوه قهريه به خود ملحق كند آمريكا با استفاده از همه وسائل و امكانات خود مقابله خواهد كرد. چين تايوان را يك ايالت ياغي شده خود مي داند. چايناديلي در مقاله خود از مردم چين خواسته است كه اين نيت آمريكا را از نظر دور ندارند و براي تحكيم وحدت ملي و تقويت بنيه اقتصادي وطن همكاري و همبستگي خود رااستوارتر سازند. ببر بنگال در فروشگاه . مينياپوليس: يك فروشنده آمريكايي حيوانات وحشي كه با هزينه سنگين و زحمت بسيار يك بچه ببر هفت ماهه بنگالي را وارد آمريكا كرد و در فروشگاه خود (پت سمارت ستور ) در ايالت مينه سوتا نگهداري مي كرد اكنون با زيان بزرگي روبه رو شده است: از دست دادن بچه ببر و پرداخت غرامت به سه تن كاركنان فروشگاه. بچه ببر در نخستين روز ورود به فروشگاه سه تن از كاركنان آن را زخمي كرده و معلوم شده است كه به بيماري هاري مبتلاست و طبق قانون آمريكا بايد معدوم شود. سه كارگرمجروح كه اينك تحت درمان هاري قرارگرفته اند گفته اند كه هر كدام تقاضاي سه ميليون دلار غرامت خواهند كرد زيرا قانون، قرار دادن حيوان هار را در يك فروشگاه عمومي ممنوع كرده است. صاحب فروشگاه خود را در برابر چنين غرامتي بيمه نكرده است بنابراين همه دارايي خود را از دست خواهد داد. شناي 8 هزار كيلومتري يك سنگ پشت. بوئنوس آيرس: يك سنگ پشت دريايي روز 65كه پيش در ساحل آرژانتين گرفته شده بودديروز پس از تنظيم وزن و درمان به كارائيب - زادگاهش - بازگردانده شد. اين سنگ پشت هشت هزار كيلومتر مسافت كارائيب تاآرژانتين را طي كرده بود كه براي اين نوع سنگ پشت كاري بس دشوار است. اين نوع سنگ پشت 80 سانتيمتر طول و 35 كيلوگرم وزن دارد و قادر به دور شدن از منطقه خود نيست. اين سنگ پشت هنگام گرفته شدن 43 كيلوگرم وزن داشت كه وزن آن در طول 65 روز به كيلوگرم 36كاهش داده شد. راز شنا كردن 8 هزاركيلومتري اين سنگ پشت هنوز بر زيست شناسان دريايي روشن نشده است. فاجعه قاچاق مهاجر! .مادريد: راز هجده مهاجر قاچاقي آفريقايي كه در پرتغال در جاسازي يك تريلر حامل عطر قرار داده شده بودند تا به فرانسه و آلمان برده شوند در 15 كيلومتري مرز فرانسه از پرده برون افتاد، ولي خيلي گران: تريلر حامل اين عده در يك گردنه پيرنه در خاك اسپانيا واژگون شد و به دره افتاد. در اين حادثه 11 آفريقايي كشته و هفت تن ديگر مجروح شدند. اين مهاجران، هركدام يكهزار دلار داده بودند تا به فرانسه منتقل شوند. علت واژگون شدن تريلر، يخزدگي جاده تشخيص داده شده است. مهاجران پيش از واژگون شدن تريلر، دچار سرمازدگي شده بودند. بزرگترين پيروزي چپگراها. سان سالوادور: چپگراهاي السالوادور كه سالهامسلحانه، با دولت اين كشور مي جنگيدند و دولت آمريكا آنها را كمونيست هاي شورشي مي خواند در انتخابات يكشنبه /1 5شهرداري شهر ميليون نفري سان سالوادور پيروز شدند و نامزد آنها هكتور سيلوا شهردار اين شهر شد. اين بزرگترين پيروزي دمكراتيك (راي مردم ) چپگراهادر دهه جاري در آمريكاي مركزي بود. در اين انتخابات 16 حزب از جمله حزب حاكم شركت داشتند و با اين كه فعاليتهاي چپگراهامحدود به مناطق روستايي بود، مردم شهرستان سالوادور به نامزد آنها راي دادند. مرد سختگير اقتصادي به دام افتاد! واشنگتن: الن گرين سپان رئيس انتخابي و سختگير شوراي پول آمريكا كه كليددلار در دست اوست جمعه گذشته، درست دو ماه پس از ازدواج با بانو آندريا ميچل خبرنگار اقتصادي بي ان. سي، به دام خبرنگاران افتاد، ولي اين بار برخلاف انتظار او، پرسشها درباره تورم، نرخ بهره و ميزان دلار درگردش نبود. خبرنگاران از اودرباره ازدواج در 70 گرين سالگي پرسيدند سپان با تبسمي كه به ندرت در چهره او ديده مي شود گفت: هدف از ازدواج درسالگي 70 چيز ديگري است; معنوي است نه مادي به سر بردن با كسي است كه با هم وجوه مشترك بسيار داشته باشند. زبان، عقايد، عواطف و احساس يكديگر را درك من كنند و آندريا در همه اينها عامل مشترك داريم بنابراين در كنار هم آسوده تر هستيم. گرين سپان 70 ساله و ساله 50آندريا است. پرون و دختر 62 ساله تازه! . بوئنوس آيرس: هنوز تاريخ دقيق نبش قبر خوان پرون رهبر ملي گراي آرژانتين كه دوبار در زمانهاي متفاوت رئيس جمهوري اين كشور بود تعيين نشده است. يك زن 62 ساله به نام مارثا هول گادو مدعي شده است كه دختر پرون است ولي مادر او با پرون قرارداد ازدواج امضاء نكرده بود. مارثا از يك دادگاه بوئنوس آيرس خواسته است كه با نبش قبر پدرش موافقت كند و اجازه دهد كه از باقي مانده جسد پدرش و سلولهاي او آزمايش وراثت (DNA) به عمل آيد تا ادعاي او اثبات شود و قاضي دادگاه دادخواست مارثا را با نظر موافق پذيرفته است. پرون هنوز مورد علاقه مردم آرژانتين است و رئيس جمهوري فعلي آرژانتين خود را يك پرونيست مي خواند.