Hamshahri corpus document

DOC ID : H-760116-17105S1

Date of Document: 1997-04-05

اطلاعات پزشكي مدور شدن ناخن ها . پرسش: ناخن هاي من مدتي است كه مدور و درست شبيه پشت قاشق چايخوري شده اند، اين نشانه حالت،؟ چيست .دكتر روزنفلد: Fingernails Clubbed يعني مدور شدن كامل ناخن ها و به قول شما به صورت پشت قاشق درآمدن آنها علائم بيماري هاي متعدد است; ازعفونت هاي مزمن، آبسه و حتي سرطان ريه گرفته تا بيماري توام قلبي و ريوي، بيماري هاي سل قلبي، كهنه و... علت مدور شدن ناخن ها تحت تاثير اين بيماري ها هنوز شناخته نشده و در پرده ابهام باقي است. بسياري از پژوهشگران پزشكي عقيده دارند كه وضعيت اكسيژن خون باعث مدور شدن كامل ناخن ها مي شود. بيماري هاي ريوي و قلبي موازنه اكسيژن را در خون برهم مي زند. به محض درمان علت، معلول هم از ميان مي رود و ناخنها به حالت عادي باز مي گردد. توجه داشته باشيد ناخنها مدورند، ولي پشت قاشقي شدن آنها طرز ديگري است. بايد از كنار ناخن به آن نگاه كنيد. اگر محل تلاقي ناخن با پوست 160 درجه نباشد، پشت قاشقي است يعني ناخن به طور مستقيم وارد پوست شده است.