Hamshahri corpus document

DOC ID : H-760116-17088S1

Date of Document: 1997-04-05

همراه با پيام نوروزي ارائه شد گزارش رئيس جمهوري از شاخص هاي اقتصادي كشور آقاي هاشمي رفسنجاني رئيس جمهوري، پس از حلول سال نو، در هشتمين و آخرين پيام نوروزي خود در دوران مسئوليت اجرايي، گزارشي از تحولات كشور ارائه داد و گفت: از لحاظ سياسي بحمدالله در داخل كشور و در سايه رهبري وحدت كامل بين ملت و مسئولان وجود دارد. اقليت هاي مذهبي مثل برادران و خواهران اسلامي، دلگرم و صميمي با ما همكاري دارند. از لحاظ سياست خارجي كاملا روشن است كه جمهوري اسلامي ايران امروز موقعيت بسيار خوبي دارد و دشمنان ما نيز به توفيقات قابل توجه ما در همه ابعاد اعتراف مي كنند. ايران موفق شد يك نمونه موفق انقلاب، دفاع خوب و سازندگي و توسعه را در سال هاي گذشته به دنيا عرضه كند. شاخص هاي اقتصادي، فرهنگي واقعا افتخارآميزاست. حضور قريب به يك ميليون و چهارصدهزار دانشجو در دانشگاه ها و نزديك به بيست ميليون دانش آموز در شهرها وروستاها، نشانگر سطح مطلوب پوشش همراه آموزش، با تحقيقات بسيار خوب و پيشرفته است و اين روند رو به پيش است. از بعد فرهنگي، مردم ما با اصالت و فرهنگ ملي شان و استعانت از معارف اسلامي و توجه به قرآن، امروز يكي از سالم ترين ملت هاي دنيا هستند و واقعا جامعه و خانواده امروزايران، زندگي مناسب و با اخلاقي دارند و اين يكي از مهم ترين دستاوردها در انقلاب اسلامي است. در ابعاد اقتصادي اگر شاخص ها را در آغازبرنامه ملاحظه كنيم 50 درصد كسري بودجه داشتيم ولي در دو سال اخير مازاد قابل توجهي در بودجه ريالي و ارزي داشتيم كه با دهها ميليارد تومان اضافه، به سال بعد وارد مي شويم و در سال 75 بيش /2 5از ميليارد دلار مازاد تجارت خارجي داشتيم و ذخاير ارزي كشور كه زماني صفر بود، امروز به بيش از ميليارد 10 دلار رسيده است. در بعد توليد در تمام دوران برنامه شاهد رشد قابل توجهي بوديم و اين رشد تا پايان سال 75 پنج درصد بود گرچه در طول برنامه تقريبا رشدي بين 6 تا 7 درصد را با فراز و نشيبهايي كه داشتيم شاهد بوديم. اميدواريم كه اين رشد براي سال هاي طولاني همچنان ادامه داشته باشد. سرمايه گذاري در كشور نيز به 18 درصد رسيده كه يك رقم بسيار جالبي است و آينده نويدبخشي را ارائه مي دهد. از لحاظ شاخص جمعيت، با مهار كامل رشدجمعيت هم اكنون يك حركت متعالي ايجاد شده و مشكل انفجار جمعيت در كشور ما حل شده است. از لحاظ شاخص هاي بهداشتي به اعتراف مراكزجهاني بهداشت، امروز جمهوري اسلامي ايران جلوتر از اهداف بهداشتي، همچنين درپيشگيري ها، سالم سازي محيط و واكسينه كردن اطفال قدم برمي دارد. از لحاظ درمان و توسعه بيمارستان ها و آموزش صحيح نيروهاي پزشكي در همه سطوح علوم پزشكي به يك شاخص بسيار مطلوب رسيده ايم كه مردم خود شاهد هستند. در بعد تامين عدالت اجتماعي، يكي ازشاخص هاي خوب دنيا را جمهوري اسلامي ايران در اين سال ها ترسيم كرده است. زندگي در روستاها واقعا شكل خوبي پيدا كرده است و تفاوت چنداني با شهر ندارد. نقاط محروم به سرعت به نقاط برخوردار تبديل مي شوند و بازسازي مناطق مخروبه جنگ، تقريبا تمام شده است. آقاي هاشمي رفسنجاني با تشريح اقدامات انجام شده در بخش هاي مختلف در مورد وضع حقوق بگيران گفت: گام هاي اساسي براي اصلاح ساختار اداري و مالي برداشته شده كه از آن جمله اصلاح حقوق كارمندان و كارگران در سال گذشته و امسال است كه تا رسيدن به يك زندگي متعادل براي همه كاركنان دولتي و غيردولتي ادامه خواهد داشت. در مجموع تا پايان برنامه دوم، افق آينده را بسيار درخشان تر از گذشته مي بينم. بحمدالله سرمايه گذاري ها نتايج خودش را به سرعت دارد نشان مي دهد. از سال 76 تا آخربرنامه يعني سه سال آينده مردم ايران در هر ماه شاهد به ثمر رسيدن طرح هاي بسيار بزرگي در زمينه هاي سيمان، كاغذ، سد، نيروگاه و پالايشگاه هاي بزرگ، پتروشيمي و معدن خواهند بود. همچنين بنادر بسيار كارساز، سازه هاي عظيم دريايي، پالايشگاه هاي گازي، خطوط انتقال و بسياري موارد ديگر به بهره برداري مي رسد كه خبرهاي آن را از اين به بعد به طور مستمر از طريق رسانه هاي همگاني خواهيد شنيد.