Hamshahri corpus document

DOC ID : H-760116-17082S1

Date of Document: 1997-04-05

ميليون 250 كودك در جهان كار مي كنند! اشاره: كنفرانس بين المللي كاركودكان روزهاي 26 و 27 فوريه ( 9 8 و اسفند ) در شهرآمستردام برگزار شد. در اين كنفرانس پيرامون ابعاد غيرقابل قبول كار كودكان بحث و تبادل نظر شد. در اين كنفرانس نمايندگاني از 30 كشور جهان و سازمانهاي بين المللي در حضورداشتند اين ميان وزراي كشورهاي در حال توسعه، از جمله: هند، فيليپين، تايلند، تانزانيا، كنيا، مصر، بنگلادش و برزيل و وزرايي از كشورهاي توسعه يافته مانند: آلمان، سوئد، نروژ و كانادا نيز شركت هم داشتند چنين تعدادي از سنديكاها نيز در اين كنفرانس شركت كرده بودند. اين كنفرانس به ابتكار دولت هلند تشكيل شده دفتر بود بين المللي كار و يونيسف (وابسته به سازمان ملل متحد در امور مربوط به كودكان ) از دولتها خواستند تا نسبت به مسئله كار كودكان واكنش جدي نشان دهند. از اهداف اصلي اين كنفرانس تقبيح اعمال خشونتي بود كه اغلب كودكان، با وجود سن همه كم، روزه با آن روبه رو آماري هستند در اين زمينه وجود داردهزار 500 كودك در هند 200 تاهزار 500 مورد در چين 200 هزار در تايلند و... اين كنفرانس به كودكاني كه مجبور هستند روزانه 14 ساعت در كارگاههاي ريخته گري، شيشه سازي و كارخانه هاي مواد شيميايي كه انباشته از گازهاي سمي هستند كار كنند، نيز پرداخت. البته برخي از كودكان به كارحمل آجر و موادي مشابه آن برروي شانه هايشان مشغول هستند. كاري كه موجب زخمي شدن آنها مي شود. بعضي از كودكان نيز به دليل بدهي هاي خانواده شان به بيگاري گرفته مي شوند و در نهايت به صورت خدمتكاران خانگي درمي آيند 5 حدود ميليون كودك اندونزيايي به اين سرنوشت دچارند. تعداد كمي از اين كودكان به سن بلوغ مي رسند گفته مي شود حدود 120 ميليون كودك 5 تا 14 ساله در جهان مشغول به كار هستند. البته تعدادي نيز پس از درس و مدرسه سر كار مي روند و با احتساب اين تعداد، در مجموع 250 ميليون كودك كارگر داريم. مورد اخير در اروپا نيز وجود دارد. (كار همراه با درس ) دفتر بين المللي كار معتقداست: آمستردام در اين زمينه نوعي استراتژي به كار بسته است، ابعاد اجتماعي و جهاني اين مسئله را مورد شناسايي قرار داده و تمايلات سياسي را نيز بررسي نموده و در نتيجه عدم وجود مجازات و تنبيهات لازم در زمينه كار كودكان، اين كشور به برپايي اين كنفرانس اقدام كرده است. البته مراجع قانوني ادامه كشورها، اين فاجعه و روند آن رابه دليل ناكافي و غير مفيد بودن شيوه هاي كنترل و خشونتهايي كه از سوي كارفرمايان اعمال مي شود، مي دانند. البته هر كشوري يكسري قوانين در اين زمينه دارد، ودر جهان نيز، حقوق بين المللي كنوانسيونهاي ويژه اي رادر اين زمينه مطرح كرده است. مهمترين كنوانسيونهاي بين المللي كنوانسيون شماره 138 در مورد حداقل سن كار است فقط 49 كشور آن را امضا و تصويب كرده اند. همچنين لازم به ذكر است كه 21 كشور از اين 49 كشور كشورهاي در حال توسعه هستند و هيچ كشور آسيائي كه نيمي از كودكان مشغول به كار را در خود جاي مي دهد، اين كنوانسيون را امضا نكرده است. كنوانسيونهاي ديگري نيز به مسئله حداقل سن كارپرداخته اند: در بخش صنايع در سال 1919 و تجديدنظردر سال. در 1937 بخش غيرصنعتي در سال . ماهيگيري 1932 در سال. كشاورزي 1959 در سال. رانندگي 1921 در سال و 1921 كار در زير زمين در سال. 1965 توافق پيرامون مسئله كار اجباري (كه در به 1930سال تصويب رسيده بود ) توسط يك كنوانسيون تحت عنوان: لغو كار اجباري در سال 1957 كامل شدكشور 1180 اين كنوانسيون را امضا كردند. سازمان ملل متحد در سال 1989 كنوانسيوني پيرامون حقوق كودك با امضا و توافق 187 كشور به تصويبرساند. هم چنين توافقي پيرامون حقوق اقتصادي اجتماعي و فرهنگي كودكان در سال 1976 با امضاي 132 كشور به دست آمد. قراردادي پيرامون حقوق مدني و سياسي در سال 1976 با تصويب 1332 كشور وجود دارد كه در آن برده داري و كار اجباري ممنوع شده است. يك قرارداد در موردلغو برده داري ورفتار درسال 1957 توسط 114 كشور و كنوانسيون ديگري در سال 1951 توسط 70 كشور پيرامون بدرفتاري با انسانها به تصويب رسيده بود. با توجه به كنوانسيونها، قراردادها و توافقهايي كه در جهان وجود دارد، مي بينم كه كودكان همچنان به كارسخت و خارج از توان خويش، مشغول هستند. بهتر است با اطلاعاتي كه از وجود قوانين بين المللي در زمينه كار كسب كرديم، به كنفرانس آمستردام و كار آن بازگرديم: يكي از مسائل مطرح شده در اين كنفرانس، تحريم كالاهايي بود كه توسط كودكان ساخته مي شوند. تاثير بايكوت و تحريم اين محصولات مورد بررسي قرار عده گرفت زيادي بر اين مسئله تاكيد داشتند كه اين تحريم مسئله اي را حل نمي كند. جواناني كه به عنوان تماشاگر به اين كنفرانس دعوت شده بودند، مخالف اين تحريم بودند، آنها تاكيد داشتند: اين تحريم نمي تواند در بهبود موقعيت كودكان كارگر موثر باشد. يكي از اعضاي قديمي دفتر بين المللي كار گفت: اين تحريم هيچ مشكلي را حل نمي كند. وي به /1 5صادرات سال گذشته فرش توسط هند اشاره كرد. تعداد 220 هزار فرش توسط 17 هزار كارگاه فرشبافي بافته و صادر شد. نكته اين است كه اين كارگاهها در سراسر هند پراكنده هستند و فقط حدود ده ناظر براي كنترل آنها وجود دارد. وي عقيده دارد: اينجا خريداران مقصر نيستند و باتحريم كاري از پيش نمي رود، بلكه مقاطعه كاران و ساير واسطه ها و افرادي كه در توليد فرشها دخالت دارند، بايد مورد توجه قرار گيرند. جوانان شركت كننده در كنفرانس بر اين مسئله تاكيدداشتند كه تحريم كالاهاي ساخته شده توسط كودكان راه حل درستي نيست و بايد به فكر اقدامي براي بهبود شرايط اقتصادي و اجتماعي كودكان بود. آنها از نمايندگان حاضر در كنفرانس خواستند تا به آنها گوش دهند و آنها را بفهمند (درك كنند ) چرا كه آنها (نمايندگان كشورها ) نيستند كه كار مي كنند، بلكه كودكان هستند كه كار مي كنند. براي اكثر جواناني كه به عنوان تماشاگر به اين كنفرانس دعوت شده بودند. كار كردن يك مسئله قطعي و واضح بود. جوان 16 ساله اي از بوركينافاسو مي گفت: اگر كاركردن براي من ممنوع شود. پس چه؟ كنم يك دختر 17 ساله نيكاراگوئه اي مي گفت: ما از شما مي خواهيم شرايط كار را بهبود ببخشيد و آن را ممنوع اين نكنيد دختر از 8 سالگي يك فروشنده دوره گرد بوده است. دختر 21 ساله اي از سنگال خواستار تنظيم ساعت كاربه گونه اي بود كه كودكان بتوانند ضمن كار، درس خوانده و حتي به مدرسه بروند. نفر 8 از بزرگسالاني كه جزو هواداران كارگران جوان بودند به مسائلي چون: فقر، شرايط بد سيستمهاي آموزشي، مهاجرت روستائيان و خشونتهاي سياسي، به عنوان دلايلي براي كار و لزوم آن براي كودكان اشاره كردند. يكي از فعالان جنبش مبارزه براي لغو وممنوعيت كار كودكان گفت: كار كودكان موجب سوق دادن آنها به سوي بدبختي و در نهايت جنايت و... مي دانيم مي شود بهره كشي از كودكان در آسيا در كارگاههاي شيشه سازي و ريخته گري كارخانه هاي بافندگي و مواد شيميايي (حتي كودكان 3 ساله و كارخانه هاي كبريت سازي كار مي كنند ) كارگاههاي، فرش بافي، تعميرگاههاي اتومبيل، نجاري ها، ذغال فروشي ها رايج همه است اين موارد در كنفرانس آمستردام محكوم و تقبيح شدند. در كنار موارد بالا بايد به معدن كشاورزي، و آجرپزي نيز اشاره كرد. اين سه مورد دركشورهاي برماني، فيليپين، اندونزي و تايلند بيشتر به چشم مي خورد. كار ديگري كه در برخي از كشورها ازكودكان خواسته مي شود. حضور در كشتي هاي ماهيگيري است: صدها كودك سوار اين كشتي ها شده و چندين ساعت در روي آب، به كار منحرف كردن ماهي ها به سوي تورها مي پردازند. در كشورهايي چون مغرب، توگو، كنيا، زيمباوه، بنگلادش، ونزوئلا، مكزيك، امريكا و برزيل از كودكان در مزارع استفاده مي شود و به عنوان خدمتكاران خانگي مورد استفاده قرار مي گيرند. تعداد اين كودكان 5 ميليون است كه 400 هزار نفرشان اهل جاكارتا هستند. آماري نيز در ارتباط با سوءاستفاده هاي جنسي از كودكان وجود دارد، متخصصان بيشتر موارد را به آسيا و امريكاي لاتين نسبت مي دهند. گفته مي شود، حدود يك ميليون كودك درخانه هاي بسته در آسيا به سرمي برند. 500 300 تا هزار در هند 200 تا 800 هزار در تايلند 40 هزار در پاكستان 200 تا 500 هزار در چين 100 تا 300 هزار در امريكا 20 تا هزار 30 در سريلانكا 40 تا 100 هزار در تايوان و 50 تا 60 هزار در فيليپين، در اين آمار به ارقام مربوط به كامبوج، نپال و لائوس اشاره نشده است. منابع مختلفي نيزپيرامون فاسد بودن 2 هزار كودك در ويتنام و ونزوئلا 25 هزار در جمهوري دومينيك و هزاران كودك در كلمبيا كاستريكا و برزيل خبر مي دهند. مورد ياد شده در اروپاي شرقي، استراليا، زلاندنو وآفريقا (شامل: آفريقاي جنوبي، زامبيا، مغرب كنيا..)، نيز ديده مي شود. در مورد كار كودكان بسياري از شركت كنندگان به انجام اقدامات جمعي و همكاري تاكيد براي كردند مثال در اين مورد مي توان به توافق بين دولت پاكستان وصنايع ورزشي اين كشور و دفتر بين المللي كار، در اواسط فوريه، اشاره كرد كه طبق اين توافق: در كار ساخت توپ فوتبال نبايد از كودكان كمتر از 14 سال استفاده شود. وزير كار تايلند نيز به تحكيم و تقويت همكاري بين المللي، بويژه در مراقبتهاي پليسي براي مبارزه با بهره كشي از كودكان تاكيد كرد. وزير امور اجتماعي و كار آلمان گفت: قصد نداريم در اين كنفرانس، كشوري را به طور مشخص مورد انتقاد قرار دهيم، فرهنگ و سنت هر منطقه به گونه اي خاص است، ولي بايد در نظر داشت كه از هركس به اندازه و مطابق توانش انتظار داشته باشيم. بهره كشي يك جنايت است، برده داري جنايت است. نمايندگان كشورهاي آسيائي و آفريقائي نيز فعاليتهاي دولتهاي متبوعشان پيرامون مبارزه با اين مسئله راتوضيح دادند. به راستي كودكان چه جايگاهي؟ دارند آيابه كودكان و كار آنها به ديده درست ؟ نگريسته ايم بيائيد تا به كودكان و خواستهايشان گوش كرده و آنها را درك كنيم. مترجم: مژگان نوين منبع: AFP شرح عكس: عكس از عطاء الله طاهركناره