Hamshahri corpus document

DOC ID : H-751228-17030S1

Date of Document: 1997-03-19

دانستنيهاي بيمه بيمه و اطلاعات بيمه گذار پرسش: شركت بيمه چگونه و براساس چه اطلاعاتي، اشخاص يا اموال را بيمه؟ مي كند . پاسخ: ارائه اطلاعات براي ارزيابي خطر، تعيين حق بيمه و صدور بيمه نامه از وظايف بيمه گذار در است بيمه هاي اشخاص، بيمه گذار بايد علاوه بر پيشنهاد بيمه، براي بيمه شده فرم پرسشنامه پزشكي را نيز تكميل كند. براي بيمه هاي اموال بيمه گذار بايد در پيشنهاد بيمه اطلاعات لازم را كه در تصميم گيري بيمه گر موثر است قيد كند، البته در صورت ضرورت، بيمه گر مي تواند از بيمه شده معاينه پزشكي به عمل آورد و در مورد بيمه اموال از گزارش كارشناسي بازديد اوليه استفاده كند. خوانندگان مي توانند پرسشهاي خود را درباره بيمه به صندوق پستي /14155 6363 (روابط عمومي ) بفرستند و پاسخ را در همين صفحه بخوانند. بيمه ايران.