Hamshahri corpus document

DOC ID : H-751228-17017S1

Date of Document: 1997-03-19

كرباسچي: آينده نظام و اعتلاي مملكت را نبايد فداي رفاه طلبي و روزمرگي كنيم گروهي كه در ارتباط با برنامه سازندگي دولت، انتقادات جدي وارد مي كرد، امروز مي گويد بدون سازندگي نمي شود كاري كرد. به خصوصي سازي حمله كرده اند ولي امروز يكي از برنامه هاي آتي خود را تسريع خصوصي سازي اعلام مي كنند انتخابات آينده رياست جمهوري، نخستين انتخاباتي است كه مردم در آن از بين افرادهمسنگ، يكي را برمي گزينند ما با كسي خويشاوندي نداريم. از آن كسي كه صلاحيت بيشتري براي اداره كشور دارد، حمايت مي كنيم كارگزاران شفاف ترين مواضع رادارند. ماجزوه منتشرنكرده ايم. ماعمل كرده ايم اين سياست درستي نيست و مردم هم اين توقع را از ما ندارند كه كالاهاي خارجي به وفور و ارزان در اختيارشان قرار گيرد اما براي آينده مملكت و آينده توليد و توسعه و آينده فرزندانشان فكري نكنيم غلامحسين كرباسچي شهردار تهران و عضو گروه كارگزاران سازندگي در گفت و گو با روزنامه اخباربه ابهامات و پرسشهاي اصلي در مورد عملكرد شهرداري تهران و همچنين گروه كارگزاران پاسخ گفته است. كرباسچي در اين گفت و گو ضمن پذيرش احتمال ضعف در امور اجرايي از عملكرد دولت در دوران سازندگي با قاطعيت دفاع مي كند. او مي گويد: همه مسئولان آرزو مي كنند مردم هم در رفاه باشند و هم آينده شان تامين شود اما در عمل، مسئولان ناچارند پاره اي عوارض را به خاطر دستيابي به اهداف ارزشمندتر، بپذيرند. كرباسچي از منتقدين دعوت مي كند راه حل ارائه دهند. او مي گويد ايراد گرفتن از كارهايي كه ديگران مي كنند، دشوارنيست. نظر به اهميت موضوعات مطرح شده در اين گفت و از گو، جمله ضرورت و اهميت شفافيت سياسي در كشور، نگرش به اقتصاد ملي از ديدگاه مجمع روحانيون مبارز، جامعه روحانيت مبارز و گروه كارگزاران، موضوع احزاب و... همشهري اقدام به انتشار آن كرده است. اخبار: جنابعالي يكي از اعضاي گروه موسوم به 6 يا گروه كارگزاران سازندگي ارزيابي هستيد جنابعالي از شرايط فعلي و اين كه گفته مي شود انتخابات رياست جمهوري آينده حساس است؟ چيست .كرباسچي: ما در طول 1516 سال گذشته انتخابات رياست جمهوري به اين معنانداشته ايم. در واقع به دليل شخصيت هايي كه در انتخابات مطرح بودند در واقع يك عدم تعادل بين كانديداها وجود داشت و نتيجه از قبل مشخص رقبا بود نيز اعلام مي كردند كه اگر بله چه كانديدا هستيم ولي نظرمان مثلا به آقاي هاشمي رفسنجاني يا مقام معظم رهبري است. پس دوره فعلي پس از سال هاي اول انقلاب نخستين دوره اي است كه مردم واقعا بايد بين افرادي كه همسنگ هم تلقي مي شوند، انتخاب كنند. اخبار: گفته مي شود كه كارگزاران طي چندين نشست پي درپي در دو هفته اخيربه ويژه در جمعه ( اسفندماه )در 18 نهايت منجر به اتخاذ اين تصميم شد. آيا براي كارگزاران در كابينه سهمي منظور شده؟ است . كرباسچي: آن خبري كه در رسانه ها آمده بود به نقل از منابع آگاه تكذيب نشده و تقريبا مورد تاييد است ولي ويژگي هايي كه آقاي خاتمي خواسته اند يا كارگزاران خواسته اند يا شخص ثالثي خواسته است، جزييات است و خيلي موضوعيت هم ندارد كه مطرح شود. اخبار: گفته مي شودكارگزاران در سياست هاي فرهنگي به مجمع روحانيون مبارز نزديك هستند و در سياست هاي اقتصادي با يكسري اختلاف نظرهاي جزيي به جامعه روحانيت مبارز گرايش دارند. نكته مطرح اين است كه اصولا در هر ائتلاف و همگرايي سياسي، اقتصاد زيربنا را تشكيل مي دهد و سياست خارجي. چطور ممكن است دو جناحي كه از هم دور هستند (مجمع روحانيون و كارگزاران ) صرفا بر سر مسايل فرهنگي به يك نقطه نظر مشترك و واحد؟ برسند . كرباسچي: به نظر من اصولا اين نوع نگرش به مسايل در ايران اشتباه است. چون نه جامعه روحانيت ديدگاه هاي اقتصادي و فرهنگي خود را به صورت تدوين شده ارايه كرده كه ما بتوانيم بگوييم اينها تابع اقتصاد بازار هستند و يا در مسايل فرهنگي چنين نظري دارند و نه ديگري. شما شاهد اظهار نظرهاي گوناگون در مقاطع مختلف از سوي برخي دوستان روحانيت بوده ايد يعني بارها شنيديد كه به خصوصي سازي دولت حمله كرده اند ولي بعداديديد كه يكي از برنامه هاي آتي خود را تسريع خصوصي سازي اعلام كردند. اين دو نظر را كه نمي توان در يك لحظه و يك دوره اعلام و اعمال كرد و يا درارتباط با سازندگي دولت آقاي هاشمي، در يك مقاطعي انتقاداتي جدي وارد كرده اند در حالي كه بعدها اعلام كرده اند كه بدون سازندگي نمي شود كاري كرد. من مي خواهم بگويم كه در موردمجمع روحانيون مبارز نيز وضع همينگونه هست. مجمع كي ديدگاه هاي اقتصادي خود را اعلام كرده و گفته به اقتصاد دولتي اعتقاد دارد و يا در مسايل فرهنگي چه ديدگاهي دارد. اين حرف در مورد كارگزاران هم مصداق دارد. كارگزاران جز يك پيشينه روشن عملي و اجرايي كه به پيشبرد مسايل اجرايي مملكت منجر شده هيچ برنامه تدوين شده ارايه به نكرده اند همين دليل كه اصولا ائتلاف فلان گروه و فلان جمعيت مطرح نيست. يعني اگر ازكانديدايي اعلام حمايت شدمعنايش اين نيست كه ما با فلان جامعه و يا جمع مخالفتي داريم. بحث اين است كه در شرايطكنوني مملكت و با توجه به همه مسايلي كه وجود دارد بين افرادي كه خودشان را براي اين كار آماده كردند كداميك صلاحيت يا توانايي بيشتري دارند. اين نقطه اساسي اعلام نظر درمورد كانديداي رياست جمهوري است بحث ديگري هم مطرح نيست. اما در مورد تاخير اعلام نظركارگزاران و يا تبليغات زودرس ديگران بايد عرض كنم: در شرايطحساس مملكت اگربناباشد كه يك دوره يك ساله تحت عنوان انتخابات مجلس، يك دوره يك ساله تحت عنوان انتخابات رياست جمهوري، دايم همه در اين فكر باشند كه حالاامروز در مجلس چه كسي برنده مي شود فردا چه كسي رئيس جمهور مي شود و پس فردا چه كسي مي خواهد اعضاي كابينه را مشخص كند. تمام اين فراز و فرودها و حساسيت ها باعث مي شود كه ثبات فكري و مديريتي متزلزل شود. ببينيد 56 ماه است انتخابات مجلس تمام شده تا 56 ماه قبل همه در اين فكر بودند چه كسي مي خواهد نماينده مجلس بشود حالا در اين فاصله همه حرف ها هم در مورد تبليغات رياست جمهوري و انتخابات رياست جمهوري بود دو مرتبه 34 ماه بعد اين كار تمام شد. دو سال بعدش يعني وقتي كه نصف دوره مجلس تمام شده بحث ها و صحبت ها شروع مي شود كه انتخابات مجلس آينده چه مي شود و از اين قبيل حرف ها. اين روش درستي نيست براي اداره امور كشور بايد نص صريح قانون كه خيلي خوب هم تعريف كرده و مي گويد دو ماه قبل بايد افراد شروع كنند بايدرعايت شود. ما هم تقريبا درهمين فاصله شروع كرديم. بعدهم بايد ببينيم در اين رابطه چه كساني اعلام آمادگي مي كنند. ممكن است كه ما اگر يك نفر رابعي، ثالثي، خامسي غير از اين افرادمي آمد و صلاحيت بيشتري داشت. ما خويشاوندي با كسي نداريم از آن كسي كه صلاحيت بيشتري براي اداره كشور داراست، اعلام حمايت مي كنيم. ممكن است بعضي از شخصيت هاي كشور آمادگي داشته باشند. ولي با حضور ديگران اين وظيفه از آنها سلب شد. اخبار: شما به اين نكته اشاره كرديد كه عملكرد گروه هاي سياسي شفاف نيست ما به شفافيت سياسي اين نرسيده ايم حق يك شهروند است كه بداند كه به چه كسي يا كساني راي مي دهد و اين؟ چرا به تمامي گروه ها ارتباطدارد. شما عضو يكي از اين گروه ها هستيد و در حقيقت اقليت مجلس فعلي را در مجلس داريد ولي گروه كارگزاران هم به شفافيت سياسي نرسيده اند يعني حداقل تا اين لحظه اعلام نكرده اند كه ديدگاه هاي سياسي، اقتصادي و فرهنگي شان چيست. شما فقدان اين شفافيت سياسي را از نظر گروه خود چگونه ارزيابي؟ مي كنيد . كرباسچي: من فكر مي كنم كه شفاف ترين گروه از نظر عملكردمواضع گروه كارگزاران است. چون بهترين حرفي كه مي توان زد وشفاف ترين موضعي كه مي توان گرفت عملكرد من است فكر مي كنم گروهي كه به عنوان كارگزاران در كشور شكل گرفته اگر چه هنوز يك گروه و حزب مشخص با اساسنامه و مرامنامه نيست ولي جمع گسترده اي از نيروهاي اجرايي و فعال در طول سال هاي پس از انقلاب در كشور هستند كه چه در زمان جنگ و چه در زمان صلح و سازندگي بار اصلي كار و سازندگي در كشور بر دوش اين افراد بوده و آنان موفق شده اند كه مملكت را اداره كنند. اين جماعت عملكردشان در طول اين 1617 سال بسيار روشن بوده و به نظر من مردم و شهروندان اگر بخواهند بدانند چه كسي چه اعتقاد و مرامي دارد، بهترين روش، ارزيابي عملكرد اوست. بنابراين ما شفاف ترين مواضع را نسبت به مسايل سياسي، اقتصادي و فرهنگي و اجتماعي و همه مسايلي كه يك جمعي بايد اظهارنظر بكند داريم ولي اينكه جزوه اي منتشر كنيم و در آن چند جمله و چند كلمه زيبا را به ترتيب درج كنيم، بله، نداريم. ولي اين به نظر من تنها عاملي نيست كه مواضع يك جمع را روشن مي كند. شفافيت به نظر من براي جمعي كه به عنوان كارگزاران مطرح شدند از همه مجامع و گروه هاي ديگر روشن تر است و هيچ وقت متزلزل نبوده و از اين شاخه به آن شاخه نپريده و هميشه در عمل و در صحنه اداره مملكت حضور داشته در است مقاطع حساس مواضع خود را تغيير نداده و از يك وضعيت به وضعيت ديگري تغيير جهت نداده است. گمان مي كنم اين براي مردم هم خيلي روشن باشد. اخبار: بحثي كه در حال حاضرمطرح مي شود اين است كه گروه شما با انتخاب اين نام درحقيقت مي خواهد بگويد كه باراصلي سازندگي پس از جنگ و دردوران آقاي هاشمي را به دوش كشيده اند. شما اين عملكرد را به شهروندان تشريح مي كنيد تا به كانديداي جناح شما راي بدهند آيا ارزيابي شما از شرايط اقتصادي كنوني تا اين حد مثبت است كه فكر مي كنيد راي مردم را بدست خواهيد آورد. شرايط تورمي ناشي از تعديل اقتصادي و فشاري كه قشر عظيمي از مردم تحمل مي كنند. شما شهردار قطعا تهران هستيد مي دانيد كه فشارمسكن طاقت فرسا شده است. با اين وجود فكر مي كنيد كه اين عملكرد چنان روشن و مثبت است كه پيروز خواهيد شد. كرباسچي: اين را مردم بايدقضاوت كنند. به نظر من مسايل نسبي است يعني بهشت رانمي توان يك شبه در جايي خلق كرد. در كشور يك مجموعه ازامكانات و منابع و يك مجموعه از نيازها و كمبودها وجود اينكه دارد شما اين منابع و امكانات را به اين نيازها و كمبودها اختصاص بدهيد. يك برنامه كاري است. گمان نمي كنم هيچ يك از گروه ها، كانديداها و شما روزنامه نگارها راه حلي براي كشور داشته باشيد كه ضمن حفظ استقلال كشور و پيشبرد برنامه هاي زيربنايي كه آينده مملكت را از منابع زيرزميني تامين مي كند و ضمن اداره امور جاري مملكت اين گونه مسايل را هم بتوانيد به نحو احسن براي مردم حل و فصل بكنيد. قطعا كسي چنين حرفي براي گفتن ندارد و من مدعي هستم كسي نيست. بهترين چيزي كه مي توانست اتفاق بيافتد و افتخارآفرين است و الان شما آن را از زبان موافق و مخالف براي دولت آقاي هاشمي مي شنويد همين حجم وسيع سازندگي است كه اتفاق افتاده البته نقايص هم هيچ كس هست تورم، گراني و مشكل مسكن را نه تاييد مي كند و نه مطلوب مي داند. هر مسئول اجرايي دلش مي خواهد بهترين سرويس را به مردم ارايه كند. لااقل براي اينكه نام خوشي از خود بجا گذاشته باشد ولي وقتي كمبودها و امكانات موجود جامعه را نگاه بكنيد بالاخره بايد اين راه حل را شما بپذيريد كه يك منابعي را به يك سري كارها اختصاص بدهيد. در مقابل ممكن است ديدگاهي باشد بگويد كه نخير بياييم ما سد و جاده نسازيم ولي كالا را ارزانتر به دست مردم بدهيم. به نظر من اگر به اين مسئله مطلق نگاه شود خود مردم هم نمي پذيرند. خود مردم هم اين توقع را از ما ندارند كه كالاهاي خارجي و داخلي و حتي كالاهاي مورد نياز را به وفور و ارزان در اختيارشان بگذاريم ولي براي آينده مملكت و آينده توليد و توسعه در كشور و آينده فرزندانشان فكري نكنيم. در سطح خرد، خيلي از خانواده ها مي آيند جايي را با قسط و وام و... مي خرند و از زندگي خود مي زنند تا فرزندانشان سرپناهي يا آينده اي داشته باشند. در حالي كه اگر همان درآمدي كه هر روز بدست مي آورند مصرف كنند شايد وضعشان خيلي بهتر باشد پس نمي شود اينها را مطلق گفت كه شما با اين شرايط موافق هستيد يا خير يا... نخير بنده هم با اين شرايط موافق نيستم ولي آيا شما مي توانيد شرايط را به نحو دلخواه تغييربدهيد. بنده دلم مي خواهد مردم هم در آن واحد صاحب خانه باشند، هم صاحب درآمد كافي وبرخوردار از همه امكانات. درعين حال همه امكانات زيربنايي و روبنايي، مورد نياز كشور ازجمله جاده، سد و نيروگاه همه احداث شود. كشوري كه پيشينه مشخص دارد با مشكلات بسياري پس از انقلاب، دوران جنگ و پس از آن روبه روست اين نوع اداره در طول 7 يا 8 سال گذشته بهترين نوع بوده است. اخبار: به اين نكته اشاره كرديدكه هيچ مديري موافق كمبود مسكن و يا گراني نيست. جناح مقابل شما و برخي گروه هاي ديگر عقيده دارند كه شتاب سازندگي به افزايش حجم نقدينگي و مشكل مسكن و مواردي از اين دست منجر شده است و استدلال مي كنند حتي در دوران جنگ نيز وضعيت به اين صورت نبود. به نظر شما تبعات اين سازندگي و شتاب زياد آن پيش بيني نشده؟ بود كرباسچي: البته اگر انسان بخواهد از كاري كه ديگران انجام مي دهند ايراد بگيرد، دشوارنيست. ولي اگر خودش بخواهديك كاري را انجام بدهد بايدديد مي توانسته بدون اين ايرادهاانجام دهد يا نه. بنده عرض مي كنم، اولا كساني كه انتقاد مي كنند، از اين مجموعه جدا نبوده اند و برنامه ها را در همين مجلسي كه 5 سال است كه اكثريت آن را در اختيار دارند تصويب كرده اند و هيچ وقت نيامدند بگويند كه فلان سد، جاده و كارخانه را نسازيد. علاوه بر اين اگر مذاكرات مجلس در ايام بودجه را بررسي كنيد، خواهيد ديد كه درخواست ها و فشار نمايندگان مجلس براي سازندگي حداقل در مناطق خودشان به مراتب بيشتر از آن چيزهايي است كه دولت ارايه مي كند يعني اگر دولت مثلا 3 يا 4 هزار ميليارد ريال بودجه عمراني در مجموع تدارك ببيند درخواست هاي نمايندگان مجلس 5 برابر اين رقم است. بنابراين اينگونه نيست كه يك عده اي خودشان را بتوانند از اين مجموعه كنار بكشند و به خصوص آنهايي كه شركت داشتند و مسئوليت داشته اند و بيايند بگويند كه مااين ايراد را داريم و اين گونه بايد عمل مي شد به اضافه اينكه بسياري از دستگاه هايي كه امروزه بخشي از مسئوليت ها را در دست دارند دستگاه هايي هستند كه اتفاقا مديران و مسئولانش از همين گروه هايي هستند كه انتقاد مي كنند. اخبار: منظور جنابعالي اين است كه به بخش هايي كه انتقاد برآنها وارد است مديريتش با اين گروه انتقاد كننده؟ است . كرباسچي: بله. خيلي جاهااينگونه است. اخبار: مثلا مسكن، يا وزارت؟ بازرگاني . كرباسچي: بله. يعني اگر ما دربخش مسكن ايراد داريم بايدببينيم كارنامه وزارت مسكن در كل اين دوره دست كس ديگري بوده است وزارت مسكن كه دست بنده نبوده، من مسئول مسكن كه نيستم ولي بنده معتقدم كه مسكن در اين مملكت راه حل دارد و اگر ما از زمين فروشي و ايجاد فوري مالكيت زمين بجاي تامين مسكن در طول اين 1015 سال خودداري مي كرديم شايد خيلي از مشكلات اين بخش امروز حل و فصل مي شد. ما اگر در شهرهاي بزرگ نرويم بگرديم ببينيم كجا زمين دولتي هست اگر احيانا گران است برويم زمين دولتي را بفروشيم براي اينكه يك پروژه اي را در جايي اجرا بكنيم و واقعا در صدد تامين مسكن ارزان باشيم به نظر من از اين راه حل ها مي شود پيدا كرد. البته كارهاي مثبت هم در همين وزارت خانه ها و مجموعه ها شده، من منكر آن مسئله نيستم و نمي خواهم فقط انتقاد كنم. ولي مي خواهيم بگويم شما اگر به مشكل مسكن اشاره مي كنيد، مسكن مگر درمديريت چه كسي بوده، يا در بخش توزيع در مديريت چه كسي بوده، بنابراين اينگونه نمي شود بحث و قضاوت كرد. ما در يك مقطعي اعلام مي كنيم كه شتاب سازندگي زياد بوده و در يك مقطع ديگر اعلام مي كنيم كه نه، ما مي خواهيم شتاب سازندگي را بيشتر بكنيم، اينكه نشد. به خصوصي سازي حمله كنيم و بعد بگوييم مي خواهيم شتاب آن را بيشتر كنيم. اصلاچه كسي با خصوصي سازي در دولت آقاي هاشمي مخالفت كرد. يعني بخشي از همه حرف ها در همين زمينه ها بوده كه آقا، چرا روندخصوصي سازي اينگونه شده اين عدالت اجتماعي را برهم زده. حال در يك لحظه ديگر از جايي ديگر سر درمي آوريم و براي اينكه جور ديگري برايمان قضاوت كنند مي گوييم ما مي خواهيم خصوصي سازي را تشديد كنيم. اگر به اصل خصوصي سا زي اعتراض داريد نبايد تابع شرايط زماني و مكاني باشيد. اخبار: منظور شما مصاحبه دكترلاريجاني در لندن؟ است . كرباسچي: من كلي مي گويم شما به هركسي مي توانيد نسبت بدهيد. در آن يك جا نبوده در جاهاي ديگرهم هست. يعني ما در يك جامي آييم آب و هواي آنجا رامي بينيم يك حرف مي زنيم در جاي ديگر يك حرف ديگر مي زنيم. اينكه گروه نشد. اينكه برنامه و محور كار و اساسنامه نمي شود. روشن بگوييم كه ما مي خواهيم خصوصي سازي داشته باشيم يا مي خواهيم توسعه به اين شكل انجام شود. يانه مي خواهيم با يارانه زندگي مردم را اداره كنيم يابا افزايش يارانه ها اين كارها را انجام دهيم. البته هيچ وقت هيچكدام از مجريان خود را ازاشتباه مبرا نمي دانند. بالاخره درهر برنامه اي اشتباهي رخ مي دهدبايد تلاش شود كه اشتباهات رابه حداقل رساند. اخبار: اين بحث مسكن را اشاره كرديد كه مسئول آن وزارت مسكن است و بايد جوابگو باشد اماوقتي كه تحقيق و تفحص شهرداري اواخر دوره چهارم مطرح بود گفته شد كه شهرداري عامل گراني مسكن در تهران است. شما چه پاسخي؟ داريد . كرباسچي: كسي كه ادعا مي كندبايد دليل هم داشته باشد. اخبار: آيا شهرداري در اين زمينه مقصر هست يا؟ نيست . كرباسچي: نخير. اگر كسي منطقي فكر كند مي داند كه شهرداري عامل ارزاني مسكن و خانه در تهران بوده است. حرف غيرمنطقي هم مي زنند براي اينكه كجا تراكم به افراد داده ايم. ما مي گوييم جايي كه زمين آن را به هرحال به متري 200 هزار تومان اجازه رسانده اند ايجاد مسكن مي دهيم با متري 30 هزار تومان كه براي خدمات مي گيريم. بالاخره اين را كه همگي قبول دارند كه وقتي در جايي خانه زيادمي شود بايد خدمات بدهيم. شمامي گوييد در نقطه اي از شهر مثلا منطقه يك تهران قيمت زمين به 200 هزار تومان رسيده شما هرچه قدر ممنوعيت بگذاريد براي ساخت مسكن خود به خود زمين گرانتر مي شود. منطق اقتصاد اين را مي گويد. اگرشما گفتيد با رعايت ضوابط وتامين حداقل خدمات خانه هاي بيشتري توليد كنيم به 5آپارتمان 10 جاي آپارتمان بسازيم وبه جاي زمين متري 200 هزار تومان هم از عوارض تراكمي استفاده كرديد حداكثر آن 30 هزار تومان است. اين عامل افزايش قيمت است و يا عامل كاهش؟ قيمت يعني اگر الان ما در تهران اعلام كنيم به هيچ كسي اجازه هيچ افزايشي غير از 120 درصدي كه در خيلي از مناطق هست نمي دهيم به نظر شما قيمت مسكن و زمين ارزان مي شود يا؟ گران بنده معتقدم كه در طول 8 سال گذشته اگر قيمت مسكن و نه زمين را با ساير كالاهامقايسه كنيد، به اين نتيجه نمي رسيد كه واقعا عملكرد شهرداري عامل افزايش قيمت بوده، اما اگر بخواهيم حرف سياسي بزنيم شرايط ديگري است. اخبار: از صحبت هاي شما مي توان نتيجه گرفت كه شما به نوع تبليغات انتقاد داريد و براين عقيده ايد كه بايد در جوي آرام گروه هاي سياسي فارغ از اساسنامه و عملكرد بايد بتوانند برنامه هاي خود را به مردم تشريح كنند. مردم قضاوت بكنند و به آنها راي بدهند. تبليغات مطلوب از نظر شما چه شرايطي دارد با توجه به اينكه به هرصورت شما مسئول، يك روزنامه پرتيراژ كشور؟ هستيد .كرباسچي: تبليغات را من ايرادي نگرفتم. شما از نتيجه انتقاد من به بعضي از صحبت ها اين استفاده را كرديد و به اين نتيجه رسيديد. تبليغات به خصوص در بحبوحه انتخابات در همه دنيا همراه باافراط و تفريط ها ومبالغه هاست و همه بايد جوابيكديگر را اين بدهند خيلي ايراد ندارد و بيشتر ايراد برمي گردد به آنجا كه احيانا به كسي خداي ناكرده تهمتي وارد شود. ايراد بيشتر به اين رفتارهاست. در كشور ما تبليغاتي وجود يكي دارد روش تبليغاتي مثبت كه كسي بيايد در مجموع مسايل مملكت تشريح بكند و بگويد چه كارهايي را مي توان انجام داد و چه كارهايي را انجام داده اند درواقع وجهه مثبت كارها و نيمه پرليوان را نگاه كنيم. يك روش نيز روش تبليغات منفي است. بعضي از افرادي كه احيانا هيچ قسمت پري را نمي توانند ارايه دهند در مجموع عملكردشان به نيمه خالي ليوان ديگران نگاه مي كنند. شما رسانه ها، سخنراني هارا بررسي كنيد، عده اي از اول فقطانتقاد كرده اند حالا اگر از اين آقايان كه در همه رده ها حضوردارند سئوال كنيد چه برنامه و حرف مثبتي داريد، عملكرد شما در اين زمينه؟ چيست مثلا در مورد مطبوعات آيا عملكرد يك روزنامه نگار هميشه اين است كه بد و بيراه بنويسد نبايد يك بار بگويد كه حالا همه اين فحش ها و بد و بيراه ها كنار، چه بايد؟ كرد به نظر شما، همه راه هايي كه رفته ايم غلط است حالا ولي از امروز راه صحيح را برويم يك نقطه اي را بياوريم بگوييم كه آقا اين راه صحيح است. به نظر من روش مطلوب در تبليغات اين است كه اگر هم مي خواهيم انتقاد بكنيم و به قول خودشان به مردم آگاهي بدهيم در رابطه با كمبودها لااقل نگاه منصفانه به آن طرف قضيه هم داشته باشيم. اخبار: اجازه بدهيد سئوال كنم چگونه گروهي از مديران اجرايي كشور، تشكيلاتي راه مي اندازند وقصد حضور در صحنه قدرت را دارند، حزب هم نيستند، طبعا عضوگيري نمي كنند و حق عضويت هم نمي گيرند. آيا بدون سرمايه مي توان تبليغ كرد و هزينه هاي اين تبليغات را چگونه تامين؟ مي كنيد كرباسچي: بالاخره اينكه در همه مردم هست. همه از كجا تهيه يعني مي كنند همه گروه هايي كه الان كار مي كنند براي تبليغات و براي انتخابات چگونه هزينه تبليغات را تامين مي كنند. اخبار: آنها هم دلايلي براي خودشان دارند. سئوال من در موردگروه كارگزاران سازندگي است. كرباسچي: همه كساني كه در امر انتخابات كار مي كنند يك عده اي بالاخره هوادار دارند كه به اجراي اين برنامه ها كمك مي كنند و اشكالي هم ندارد. عده اي با بازاري ها سروكار دارند و از آن طريق كمك دريافت مي كنند. يك عده اي با صنعتگران سروكار دارند و از آنها كمك مي گيرند. يك عده اي با واردكنندگان و صادركنندگان سروكار دارند آنها كمكشان مي كنند. اينها ايرادي ندارد فقط از امكانات بيت المال نبايد استفاده كرد. اخبار: علاقه مندان گروه سازندگي چه كساني؟ هستند . كرباسچي: تمام كساني كه در امر توسعه و سازندگي كشور سهم داشته اند و كار كرده اند. يعني خيلي از مردم عادي، خيلي از افراد شهروندي كه شايد باوركردنش قدري سخت باشد. اخبار: گفته مي شود كه در روزهاي آينده بر تعداد كانديداها افزوده مي شود به هرحال پيش بيني مي شود كه گروه كارگزاران سازندگي شايد نامزد مستقلي را هم معرفي كند و در اين ميان از جنابعالي هم اسم برده مي شود آيا نامزد رياست جمهوري دوره آينده خواهيد؟ بود . كرباسچي: تااين مرحله گروه كارگزاران سازندگي از نامزدي دكتر خاتمي حمايت كرده و بعيد مي دانم كه گروهي از كسي حمايت بكند بعد يك نامزد مستقل معرفي كند. اخبار: گفته مي شود كه در آخرين نشست جنابعالي به عنوان معاون اول در كابينه دكتر خاتمي مطرح؟ شده ايد . كرباسچي: نه ما چنين بحثي تابه حال نداشته ايم. ما راجع به كابينه و تقسيم پست صحبتي نكرده ايم. اخبار: يك بحثي را در خلال صحبت هايتان اشاره داشتيد كه ديدگاه ها و مواضع گروه كارگزاران شفاف است و درصحنه عمل هم هميشه شفاف عمل كرده است. آيا گروه كارگزاران را يك گروه سياسي مي دانيد يا نه و برخي هم معتقدند كارگزاران در گذشته شفاف عمل نكرده. به لحاظ اينكه در دولت هاي گذشته هم با همه همكاري داشته، يعني با هم كار كرده و با يك موضع مشخص وارد صحنه سياسي نشده است. كرباسچي: برعكس من فكر مي كنم كه باثبات ترين و ريشه دارترين گروه در جامعه ما همين جمعي هستند كه كارگزاران نمايندگي آن را به عهده دارند. كساني كه در طول اين 1516 سال در شرايط مختلف در صحنه حاضر بوده اند و اتفاقا كساني كه اين ايرادات را مي گيرند ديدگاه هايشان هميشه فرق كرده است. ما همواره تابع اين نظر بوده ايم كه اين جا مملكتي است با مشكلات و معضلات و با امكانات و سرمايه هاي بسيار، همه بايد تلاش كنند كه اين امكانات و سرمايه ها در جهت خدمت به مردم براي ساختن كشور به كار گرفته تا شود در مملكت آباد، با عزت اسلامي زندگي ما كنيم هم مي توانستيم خيلي كار سياسي كنيم و الان خيلي حرف هاي سياسي قشنگ بزنيم. جمعيت هاي سياسي تاسيس بكنيم ولي ما چنين نكرديم. در آينده هم مي گوييم هر كسي مي خواهد مسئوليتي بپذيرد بايد كارهاي سياسي خود را از كار اجرايي و آباداني و عمران و سازندگي كشور جدا كند. اتفاقا حرف ما همين يك كلمه بيشتر نيست يعني ما خيلي حرف پيچيده اي نداريم. ما مي گوييم در پست هاي مختلف اين كشور بايد از همه نيروها استفاده كرد. براي حل مشكلات مردم اگر كسي بخواهد بيايد و مملكت را خطكشي و تقسيم بندي كرده و جناحي عمل بكند آخر قضيه معلوم نيست چه خواهد خوب شد اين منطق اين گروه بوده و اين ريشه دارتر از همه گروه هاي ديگر هم هست. شما مي بينيد بعضي ها خيلي سوابق ديرينه براي خودشان ذكر مي كنند ولي همه اين سوابق برمي گردد به اينكه در طول سال و در طول 4 سال هيچ سوابقي از اينها نمي بينيم 6 ماه قبل از انتخابات اطلاعيه ها شروع مي شود. يعني اينكه شما خودتان را منتسب بكنيد كه من از فلان سال كار مي كردم و چكار مي كنم مي كرديد، چند خط روي كاغذ آورديد كه واقعا براي يك ديدگاه سازنده باشد. بنده كه الان مي خواهم بفهمم كه ديدگاه يكي از همين گروه ها چيست يك جايي را به من نشان بدهند كه آقا ديدگاه اين گروه در طول تاريخ تاسيس تاكنون نسبت به فلان مسئله اقتصادي يا فرهنگي چنين است. به هر حال من گمان مي كنم اتفاقا ريشه دارترين و منسجم ترين و سازمان يافته ترين گروه ها در همه جاي كشور همين كساني هستند كه در مسايل اجرايي كشور زحمت كشيده اند و در واقع كشور را ساخته اند و مشكلاتش را در طول اين دوران سخت و طولاني برطرف كرده اند و شما امروز مي بينيد رهبر معظم انقلاب چگونه از دوران سازندگي و كساني كه در اين دوره زحمت كشيده اند، ياد مي كنند و آن را براي كشور و اسلام افتخارآفرين مي دانند. اخبار: باتوجه به اين توضيحات اگر جناح شما و نامزد مورد حمايت شما در انتخابات برنده شود آيا دولتي فراگير با شركت همه گروه ها تشكيل خواهيد داد يا اينكه در اين جا نيز مي فرماييد ما از نيروهاي متخصص و متعهد استفاده مي كنيم فارغ از اينكه در چه جهتي باشد. كرباسچي: حتما همين گونه است. اخبار: يعني شما تابع يك دولت فراگير خواهيد؟ بود . كرباسچي: در واقع افراد دولت را رئيس جمهوري بايد تعيين كند ولي عقيده ما اين است كه بايد از كساني استفاده بشود كه بتوانند با يك سابقه روشن نقشي را در ساختن كشور داشته باشند. اخبار: جنابعالي به لحاظ پستي كه داريد به عنوان شهردارتهران با مردم در تماس هستيدو اگر يك شهروند عادي درخيابان از شما سئوال كند كه كانديداي مورد نظر شما درانتخابات برنده شد چه خواهيد كرد و در يك جمله چه پاسخي؟ مي دهيد . كرباسچي: بايد از خود اوبپرسيد. ولي كاري كه من مي خواهم بكند در اولين اقدام آن است كه اجازه ندهد روحيه تلاش و كار و سازندگي را كه دردوران رياست جمهوري آقاي هاشمي به صورت مستمر و پي گير در همه جاي كشور پيدا شده سست شود. اخبار: آقاي كرباسچي اگر گروه كارگزاران سازندگي كانديداي مورد نظرش در اين انتخابات موفق نشود آيا به فعاليت خودش در صحنه سياسي ؟ ادامه مي دهد . كرباسچي: من فكر مي كنم كه جمعي كه دنبال يك هدفي است و با يك منطق كاري را دارد انجام مي دهد بعيد است كه يك وقت با يك عقب رفتن يا جلو رفتن يا موفق شدن يا نشدن دست از منطقش بردارد، ما حرف خودمان و منطق خودمان و روش كاري خودمان را همواره داريم، حالا اينكه در چه قالبي و چگونه عمل كنيم اين بستگي به شرايط زمان و مكان دارد. اخبار: گفتيد تا اين لحظه هيچ گروه و جناحي و دسته سياسي اي برنامه مدوني براي اداره كشورتابه حال ارائه نداده. آيا تصور نمي كنيد كه گروه كارگزاران روزي به عنوان حزب وارد صحنه؟ شود . كرباسچي: ببينيد ما كشورمان تا حالا حزبي اداره نشده كه ضرورت تشكيل حزب را به آن معناي جامع داشته باشيم. اگريك وقتي ما به اين نتيجه برسيم كه مملكت حزبي بايد حزبي اداره شود شايد كارگزاران يا هر جمع ديگري اين كار را انجام بدهد. ولي اين را توجه داشته باشيد كه حزبي اداره كردن كشور غير از اين است كه يك حزبي يا يك گروهي وجود داشته باشد و بيايد يك حرفي ما بزند به هر حال به فكر مصالح كشور و نيازهاي انقلاب و نيازهاي كشور هستيم تا اينكه بياييم بگوييم ما حزب تشكيل داده ايم. من معتقدم براي آن كه بخواهيم مملكت را حزبي اداره كنيم مقدمات زيادي را لازم داريم كه بايد همگي مان بپذيريم. من عرضم اين است كه تشكيل حزب و فعاليت حزبي فقط اين نيست كه شما بياييد يك پرونده اي درست كنيد و و 10ماده وزارت كشور بعد هم يك پروانه اي به شما آيا بدهند ياندهند و شما قاب كنيد و درخانه بگذاريد. اين كه فعاليت حزبي نمي شود. چون فعاليت حزبي يك مقدمات و موخراتي دارد كه به نظر من در چارچوب قانون اساسي و چارچوب مسايل خاص مملكت ما و اعتقادات اسلامي ما بايد يك تعريف جديدي ما از حزب بكنيم و اين كاملا باز نشده، نه در قانون اساسي و نه قوانين عادي ما. ما بايد واقعا به آن بپردازيم. اخبار: به نظر شما اگر حزبتشكيل بشود و كشور حزبي اداره شود موفقيت در صحنه هاي مختلف بيشتر است يا شرايط؟ فعلي . كرباسچي: با ويژگي هاي كشور ماو با مشخصات كشور ما به نظر من نمي توانيم گروهي عمل بكنيم. مملكت حزبي يعني اگر دولت حزبي درست كرد همه توانش را بگذارد براي اينكه از نيروهاي حزب استفاده كند. ولي ما الان مي بينيم كه آنهايي كه خودشان را به تشكيلات و از اين قبيل وصل مي كنند، اگر اين چنين اتهامي و برچسبي به آنها بزنيم فورا ابا مي كنند. يعني اگر ما به آنها بگوييم كه شما مي خواهيد فقط از نيروهاي خودتان استفاده بكنيد، فورا مي گويند نه ما مي خواهيم از همه نيروها استفاده بكنيم. علتش اين است كه كشور در وضعيتي نيست كه شما اين قدر نيرو و قدرت داشته باشيد كه بگوييد ما فقط از اين نيروها استفاده مي كنيم و كشور ما احتياج دارد كه از همه نيروها به صورت فعال در جهت سازندگي استفاده كند. هرگونه گروه گرايي كه منجر به تفرقه و جدايي و بخش كردن جامعه شود و موجب محروم كردن جامعه از نيروهاي توانمند شود، مطلوب نيست. مفهوم حزبي اداره كردن كشور يك بخشش نيز همين است كه به هر حال بخشي از نيروهاي جامعه وقتي حزبي برنده نمي شود كنار گذاشته مي شود و در شرايط كنوني اين به نفع كشور نيست. شايد زماني برسد كه كشور به وضعيت باثبات تري در امر سازندگي و اداره و اجرا برسد و در شرايط عادي قرار گيرد و در آن شرايطبگوييم خوب كشور را با ديگران اداره مي كنيم. ما الان در برخي پست ها بحران مديريت داريم و اين فقط شعار نيست كه ما بگوييم نه آقا قحطالرجال نيست، بله قحطالرجال نيست ولي اينكه شما بالاخره يك نيروي توانمندي را براي جايي بخواهيد انتخاب بكنيد، همه فكر مي كنند كه خوب چه كسي براي اين كار مناسب است. در شرايط فعلي كشور بايد همه افراد و حتي همه كساني كه تشكيلاتي فكر مي كنند بايد فراجناحي عمل كنند و ما همانطوري كه در گذشته انتخابات رياست جمهوري داشتيم در اين انتخابات هم يا يك كانديداي واقعا فراجناحي داشته باشيم و يا كانديدايي كه واقعا اگر روي كار آمد فراجناحي تر از ديگران عمل بكند و از همه نيروها با يك ديد باز و روشني استفاده كند. اخبار: كانديداي فراجناحي يااينكه فراجناحي تر از ديگران عمل بكند. كرباسچي: ادعاها هم اين است كه مي گويند ما فراجناحي عمل كنيم و هيچ كسي نمي گويد من جناحي عمل مي كنم. ما معتقديم كه از كسي كه حمايت مي كنيم به طور نسبي بهتر از ديگران است.