Hamshahri corpus document

DOC ID : H-751228-17006S1

Date of Document: 1997-03-19

اقتصاد جهان سيزدهم فروردين سال آينده براي ژاپنيها روز نحس است! واحد رسانه هاي خارجي همشهري ـ درژاپن قرار است از روز سيزدهم فروردين ماليات بر فروش 3به 5 از درصد افزايش اين يابد افزايش زياد نيست، ولي مردم به خريد گسترده پرداخته اند تا قدري صرفه جويي كنند. به گزارش تلويزيون بي بي سي، درتمام گوشه و كنار خيابانها درژاپن يك دستگاه فروش خودكاروجود دارد يعني بيش از 5 ميليون عدد. تغيير اين دستگاهها براي محاسبه افزايش ماليات بر فروش پرهزينه است. قرار است اين ماليات از 3 به 5 درصد افزايش يابد. فقط نوشابه هاي غيرالكلي خريداري شده از اين دستگاههاتغييرقيمت نخواهد داشت. در سال 1989 كه طرح ماليات برفروش اعمال شد مصرف كنندگان احساس مي كردند از ارزش پولشان كاسته شده است. اين بار هم آنان تصور مي كنند از قدرت خريدشان كاسته مي شود. افزايش تازه ماليات بر فروش باعث رونق خريداقلام گران نظير خودرو شده است. شركتهاي بزرگ خودروسازي همچون تويوتا توليد را بالا برده تا پاسخگوي تقاضا باشند. فروش خودرو در خلال 10 دي تا 10 بهمن 40 درصد نسبت به سال پيش از آن بيشتر اعلام بود افزايش قريبالوقوع ماليات بر فروش باعث هجوم مردم براي خريد شده است. به همين علت پيش بيني مي شود مردم در چند ماه پس از اجراي تغيير جديد، از خريد عمده خودداري كنند. بهاي خودروها و ديگر كالاها پس ازسيزدهم فروردين چندان زياد نخواهد شد، اما تهديد به افزايش بها مردم را وادار به خريد كرده است. فعلا بهاي آغاز مكالمه در تلفنهاي عمومي افزايش نخواهد يافت، اما مدت زمان مكالمه كمتر خواهد بود. اين كار براي آن صورت مي گيرد كه از فشار ضربه رواني افزايش ماليات جلوگيري كند. برخي شركتهاي تاكسيراني هم گفته اند كه نرخ ها را تغيير خواهند داد. موفقيت شيلي در اجراي برنامه هاي اقتصادي . واحد رسانه هاي خارجي همشهري ـافزايش رشد اقتصادي شيلي همراه با افت تورم بوده ثبات سياسي است دولت و امكان نزول نرخ بهره آينده اي روشن را براي اقتصاداين كشور نويدمي دهد. به گزارش تلويزيون سي ان ان، حدس برخي تحليلگران در مورد كاهش نرخ بهره در خلال فصل اول سال باعث رشد بازار سهام شد. شاخص بازار سهام ليما در سال گذشته ميلادي 18 درصد كاهش يافت ولي ظرف يك ماه آغاز سال 4 درصد بالا پس رفت از آن كه بانك مركزي شيلي اعلام كرد تا شايد به اين زودي نرخ بهره را پايين نياورد، ديگر باره از ارزش سهام كاسته شد. بيش از يك سال است كه بانك مركزي سياست پولي سختگيرانه اي را براي پايين آوردن تورم در پيش گرفته انتظار است مي رود ميزان تورم /6 5از درصد پارسال /5 5به درصد در سال جاري برسد. با اين حال رشد /5 5اقتصادي درصدي شيلي همچنان بهترين رشد در امريكاي لاتين است اما افزايش واردات و كاهش بهاي مس سبب شده است تا اين كشور مازاد تراز تجاري را از دست بدهد و دچار كسري تراز شود. هند; ببر كند و سنگين وزن آسيا . واحد رسانه هاي خارجي همشهري ـدولت ائتلافي هند همواره خاطرنشان مي كند كه موردي براي نگراني درمورد روند اصلاحات اقتصادي دركشور وجود ندارد. اما تحليلگران مي گويند اين ائتلاف شكننده ضامن هيچ سياستي نيست. به گزارش تلويزيون بي بي سي، اززماني كه دولت آقاي اچ. دي دوگودا، نخست وزير هند 9 ماه پيش در اين كشور روي كار آمد و ائتلافي شكننده تشكيل شد، منتقدان در مورد آهنگ اصلاحات اقتصادي ابراز نگراني تا كرده اند به حال، اصلاحاتي چند در عرصه بازار سهام و سرمايه گذاري خارجي انجام شده است. ائتلاف ياد شده پيشنهاد حضور سرمايه گذاران خارجي در بخش بيمه و مسافربري هوايي داخلي را نيز مطرح كرده است. با اين حال، هر كدام از اعضاي ائتلاف ياد شده مي توانند با رهبري آن در اين موارد مخالفت كنند. شماري از احزاب از آثار اصلاحات بر فقرا ابراز نگراني مي كنند. قبلا هند را كشوري داراي اقتصادپوياي نوخاسته يا به اصطلاح ببر به شمار مي آوردند. اما تداوم ابهامات سياسي جاري در موردهدف دولت داير بر دسترسي به رشد اقتصادي درصد 6 اين اميدها را بر باد داده است. هند شايد به مانند ببر بغرد، اما به گفته منتقدان مانند فيل حركت مي كند. بيكاري گسترده مهمترين عامل تهديد اتحاد پولي اروپاست واحد رسانه هاي خارجي همشهري ـآينده اتحاد پولي اين كشورها بيش از پيش مبهم به نظر مي رسد. افزايش مجدد بيكاري در آلمان ظرف اولين ماه سال ميلادي جاري به اين گمان دامن زده است كه بن به سادگي نمي تواند به معيارهاي ورود به اتحاد پولي دست يابد. در اين حال، به نظر مي رسد ميزان قرض دولت بلژيك از حد مجاز معيارهاي اتحاد پولي اروپا فراتر خواهد در رفت برخي بازارهاي مالي، صحبت از به تاخيراندازي تاريخ اجراي طرح پول واحد اروپايي مي شود كه براي دو سال ديگر برنامه ريزي شده است. به گزارش تلويزيون بي بي سي، شمار بيكاران آلماني در خلال ماه ژانويه با بيش از 500 هزار نفر افزايش /4 5به ميليون نفر رسيد و باعث اين نگراني شد كه شايد دولت نتواند ميزان كسري بودجه سال 1997 را به كمتر /2 9از درصد توليد ناخالص داخلي برساند يعني هدفي كه دولت براي سال جاري تعيين كرده با است اين حال، مقامات آلماني تاكيد مي كنند در موعد مقرر به معيارهاي تعيين شده دست خواهند يافت. در ابعاد گسترده تر، بيكاري دركشورهاي اروپايي روبه فزوني است و بر رشد اقتصادي تاثير در منفي مي گذارد صورتي كه كشورهاي عضو اتحاديه اروپا بخواهند شروطپيمان ماستريخت را بايد برآورند، رشد اقتصادي را افزايش دهند. وزير دارايي انگليس به ديگر همتايان اروپايي خود سفارش مي كند از مثال كشورش پيروي و در بازار كار مقررات زدايي كنند. طرح جديد بلژيك را براي مهاركسري بودجه، اتحاديه اروپاتصويب كرده است، اما ميزان قرض دولت آن به نسبت توليدناخالص داخلي همچنان دو برابر هدف مورد نظر و در حدود 6 درصد است. اين تحولات به تقويت اين گمان در بازارهاي مالي دامن زده است كه چه بسا تاريخ شروع اتحاد پولي در اروپا عقب بيافتد. اين تاريخ در حال حاضر اول سال (كمتر 1999 از دو سال ديگر ) است.