Hamshahri corpus document

DOC ID : H-751227-16984S1

Date of Document: 1997-03-18

در جستجوي زمان از دست رفته تنظيم موتور خودروها و استفاده از بنزين بدون سرب در بسياري كشورها اجباري است از دهه 60 به اين سو مقدار اوزن توليد شده در سطح زمين در ايالات متحده و اروپا به %بيش از 60 افزايش يافته است در حدود 100 ميليون امريكايي در مناطقي كه درصد مواد آلوده آن از حد مجاز گذشته است زندگي مي كنند از زماني كه بشر زندگي در كره زمين را آغازكرده، هواي پاكيزه نيز در اختيار داشته است. تنها عوامل آلوده ساز جدي، حريق جنگل ها وفوران آتش فشان ها بوده كه به طور اتفاقي رخ مي داده است. مردم بي آنكه خود متوجه هواي باشند، پاك و سالم تنفس مي كرده اند. با وقوع انقلاب صنعتي كه رشد فزاينده جمعيت را به همراه آورد، آلودگي هوا پديده روزمره همه شهرهاي بزرگ شده است. عامل باد كه مي تواندآلودگي را در مسافت هاي طولاني با خود حمل كند، معضل آلودگي هوا را در سطح منطقه اي گسترده و حتي قاره ها، گسترش مي دهد. در اوايل قرن صنعتي، آلودگي هوا از ريخته گري و كارخانه ها ناشي مي شد. امروزه مراكز الكتريكي و اتومبيل ها باعث تشديد آلودگي در مناطق صنعتي مي شوند. در دهه هاي اخير، فجايعي متعدد، افكار عمومي را در مورد خطرات اين آلودگي به خود جلب كرده است. براي مبارزه، راههايي از گونه استفاده نكردن تدريجي از بخاري هاي زغال سوز در نظر گرفته شده است. در بيشتر مناطق صنعتي، آلودگي زياد هوا، خطربيماري ها را در اشخاص آسيبپذير افزايش مي دهد. حتي مقدار كم آن، سلامت افراد را به خطر مي اندازد. ازن كه بارزترين نمونه آن است، بر اثر واكنش شيميايي ئيدروكربورهاي محتوي در گازهاي متصاعد با اكسيد ازت، تحت تاثير نور خورشيد تشكيل مي شود. در لايه هاي بالايي اتمسفر، ازن نقشي سودمند در محافظت سطح زمين از اشعه ماوراء بنفش ايفا مي كند. ولي در سطح زمين يكي از زيان بارترين آلاينده ها به شمار مي رود. از دهه شصت به اين سو، مقدارازن توليد شده در سطح زمين در ايالات متحده واروپا به بيش %از 60 افزايش يافته است. درحدود 100 ميليون آمريكايي در مناطقي كه درصدمواد آلوده آن ازحد مجاز هوا (حد شناخته شده اي كه فراتر از آن آلودگي هوا زيان باراست ) گذشته است، زندگي مي كنند. التهابچشم ها، برونش و ريه ها، ميگرن، ناراحتي هاي دستگاههاي تنفسي، بحرانهاي متعدد مبتلايان به آسم، كاهش كلي عملكرد دستگاههاي تنفسي، همگي ناشي از آلودگي هوا هستند. هوا آلوده است پديده Smogمه دود كه يك مساله جهاني به است، تازگي مكزيكوسيتي را به شدت تحت تاثيرقرار داده است. انبوهي از پرندگان يك پارك در مركز شهر بر اثر اين آلودگي از بين رفته اند. مقامات، وضعيت فوق العاده اعلام كردند و مدرسه ها تعطيل شهر شدند آتن هرساله در اواخر تابستان به همين حالت در مي آيد. در بسياري از اوقات، سطح متوسط ازن ثبت شده در اروپا و آسيا از حد مجاز مي گذرد. افزايش آمار مرگ در روزهاي دودمه بررسي ها نشان داده اند تراكم شديد ازن نه تنهابر عملكرد دستگاههاي تنفسي افرادي كه ازبيماري هاي ريوي رنج مي برند اثر مي گذارد، كه افراد سالم را نيز تحت تاثير قرار مي دهد. دونده هاي آماتور دچار بيماريهاي تنفسي مي شوندو تنگي نفس مي گيرند. در مورد بچه ها بايددانست هنگامي كه آلودگي هوا هنوز از حد مجازنگذشته است، آنان را تحت تاثير قرار مي دهد. گاز منواكسيد كربن نيز به همان مقدار زيان دارد و به هنگام استنشاق جايگزين اكسيژن درخون مي شود. قلب بايد با شدت بيشتري كار كندتا به تمام نسوج بدن اكسيژن برسد. اين كار به ويژه براي بيماران قلبي خطرناك است. جنين ها، كودكان و افراد مبتلا به كم خوني آسيبپذيرند. براي آنها حتي مقدار كم منواكسيد كربن خطرناك است. اكسيد ازت كه ضررهاي آني به بار مي آورد، از مواد ديگري است كه در گازهاي متصاعد شونده وجود جذبدي دارد اكسيد ازت خطراتي از گونه عفونت، گرفتگي برونش ها براي مبتلايان به آسم و كاهش عمومي عملكرد دستگاههاي تنفسي دارد. بيشتر فلزات سنگين، ئيدروكربورها و اسيدهاي محتوي در گازهاي متصاعد شونده به شدت براي سلامت خطرناك است. موسسه ملي پزشكي و محيطزيست سوئد رابطه مستقيم ميان جذب گازهاي متصاعد شده از موتورهاي ديزلي و سرطان ريه را در رانندگان خودروهاي سنگين ثابت كرده است. مطالعات بسيار نشان مي دهند آلودگي توسط ازن براكوسيستم هاي جنگلي اثر نامطلوب مي گذارد وبه گونه اي چشمگير، رشد برخي از فراورده هاي كشاورزي را مختل مي كند. نخستين نشانه هاي نابودي جنگل ها در اروپا در سال 1979 ديده شد و چهار سال بعد بخشي گسترده از قاره را در برگرفت. امروزه، ويراني جنگل ها بازهم افزايش يافته علل است ويژه اين پديده شايع كه باران اسيدي نام گرفته، شناخته شده است اما كنترل آن دشوار به نظر مي رسد. علاوه برآلاينده هاي شيميايي عوامل مخرب ديگري مانندحشرات زيان بار، قارچهاي انگلي، يخ، باد وبرف به تخريب كمك مي كنند. تكنيك هاي جديددر سال 1970 هنگامي كه مساله شدت آلودگي هوا رو به افزايش بود، كنگره آمريكا به اصلاح قانون پاكيزگي هوا راي داد كه اين اصلاحات به الگويي براي كساني كه مي خواهند قوانين جديد وضع كنند تبديل شدند. با آگاهي از نقش افزايش خودروها به عنوان عامل آلودگي هوا، كنگره اعلام كرد كه همه اتومبيل ها بايد به گونه اي تنظيم شوند كه به طوري چشمگير از انتشار منواكسيد كربن، كربورها و اكسيد ازت جلوگيري كنند. روش ساخت اتومبيل ها در آن زمان اجازه انجام چنين اصلاحاتي را نمي داد. براي احترام به قانون سازندگان اتومبيل ها ملزم به عرضه تكنيكي شدند كه نمونه آن تنها در آزمايشگاه ها موجود بود. با وجود اعتراض هاي كارخانه ها مبني براينكه استانداردها غيرقابل اجرا هستند، به ويژه نصب مبدل هاي كاتاليزوري مقرون به صرفه نيستند و موجب ورشكستگي كارخانه ها با مي شوند، اين حال ده سال بعد همه اتومبيل هايي كه سوخت بنزين داشتند با مقررات جديد هماهنگ شدند. از سال 1980 به بعد همه اتومبيل هايي كه در ايالات متحده مورد استفاده قرار مي گرفتند از بنزين بدون سرب استفاده بدين كردند ترتيب، هواي ايالات متحده تصفيه شد. با وجود 50 ميليون اتومبيل مازاد جرايم مربوط به رعايت نشدن قوانين كيفيت %هوا 88 كاهش يافت. با اندكي تاخير جامعه اروپا تصميم گرفت مبدل كاتاليزوري را از سال 1993 براي همه اتومبيل هاي تازه ساز اجباري كند كه كرد. در جست وجوي زمان از دست رفته علاوه بركار گذاشتن مبدل كاتاليزوري، اتومبيل هايمان را نيز بايد تنظيم كنيم تا از آلودگي هوا بكاهيم. همچنين براي به دست آوردن نتيجه مطلوب در درازمدت، بايد سازندگان اتومبيل ها را ملزم به ابداع روش نوكرد تا از ميزان گازهاي آلاينده در هوا كاسته شود. در سال 1990 كنگره آمريكا بار ديگربرالزام پاكيزه نگاه داشتن هوا تاكيد كرد واصلاحاتي تازه براي قانون پاكيزگي هوا مقررات قائل شد جديد نه تنها خواستار پيشرفت هاي عمده در تكنولوژي ساخت اتومبيل بود، كه تغييرات و اصلاحات اساسي در تركيب سوختهارا نيز در برمي گرفت. در سال 1970 اين مساله تنها در مورد كاهش افزودني هاي سربي مطرح شده بود. برآورد مي شود تعداد 500 ميليون اتومبيلي كه با سوخت بنزين در سطح جهان در رفت و آمد هستند در سال 2030 به يك ميليارد برسند. جاي تاسف است هنگامي كه اروپا و ايالات متحده تدابير اساسي براي جبران زيان ناشي ازآلودگي هوا انديشيده اند، بسياري از كشورهاي جهان سوم تنها روي صنعت حمل و نقل سرمايه گذاري كرده اند كه بي شك در آينده نزديك همان مشكلات را توليد خواهد كرد. هم اكنون بسياري از شهرهاي جهان سوم با آلودگي وحشتناك هوا روبرو هستند. به هرحال صاحبان صنايع اتومبيل سازي بايد اين مهم را بدانند كه: سلامت و پاكيزگي محيطزيست به هيچ رو با افزايش اتومبيل سازگاري ندارد. نقل از كتاب: بيائيد كره زمين را نجات دهيم Teve La Souvons نويسنده: مايكل والش (Walsh Michael) ترجمه: نرگس رياحي