Hamshahri corpus document

DOC ID : H-751227-16940S1

Date of Document: 1997-03-18

تعطيلات نوروز كجا برويم، با چه برويم، چگونه؟ برويم راهنمايي هايي براي مسافران نوروزي، از تدارك سفر تا مرحله بازگشت تقارن حلول بهار و ايام نوروز بزرگترين تعطيلات عمومي كشور را با آغاز سال جديد در اختيار خانواده ها قرارمي دهد. سازمانهاي دولتي وخصوصي تعطيل اند و يورش بزرگي به سوي جاده ها و سايرتاسيسات حمل و نقل شروع مي شود كه در روزهاي آخراسفند و اول فروردين به اوج مي رسد و تا 13 فروردين فروكش مي كند. وسايل نقليه بيشترين جاده اي، تعداد سفرهاي نوروزي را فراهم مي كنند. ضمن آنكه شركتهاي هواپيمايي و راه آهن باافزودن بر هواپيماها و قطارها، برظرفيتهاي خود باهمه مي افزايند اينها افزايش تقاضابه اندازه اي است كه همه اين نهادها از جوابگويي به تقاضا بازمي مانند و بسياري از مسافران به وسيله دلخواه خود دست نمي يابند. در ايام نوروز، وزارت راه و ترابري و نيروي انتظامي، به ناچار برحجم نيروي انساني و امكانات كنترل در تمام محورهايي كه در معرض اين يورش بزرگ هستند، مي افزايند. در گذشته شاهدبوده ايم كه حضور وسيعترماموران، عليرغم فشردگي ترافيك خودروها، ايام نوروز را بسياركم خطرتر از ساير اوقات سال كرده است. از آنان سپاسگزارباشيم و با احتياط بيشتر اثرات حضور آنان را در كاستن ازمخاطرات جاده اي دو چندان كنيم. مشكل انتخاب مقصددر ايام نوروز انتخاب مقصد به همان آساني روزهاي ديگر هتلها نيست و مهمانسراها، هفته ها پيشتر از سوي كساني كه اين كار را زودتر انجام داده اند، ذخيره شده است و احتمالا در شهرهاي اصلي، جايي براي اقامت نخواهيد يافت. اگر نزدخويشاوند يا دوستي پيشتر مي رويد، آنان را در جريان قصدتان قرار بدهيد. به هر حال تا محلي براي سكونت انتخاب راه نكرده ايد، نيفتيد كه دچار دردسر زيادي خواهيد شد. مجبور خواهيد شددر مقصد خسته و كوفته ساعتهادنبال هتل يا مسافرخانه اي بگرديد و عاقبت به سكونت درمحل نه چندان دلچسبي قناعت كنيد. اگر ميهمان مراعات مي شويد، حال ميزبانان را، فراموش نكنيد. در تامين هزينه ها و انجام كارها سهمي برعهده بگيريد وكوشش كنيد كه شروع خوشايندسال، موجب دلتنگي ديگران نشود. تدارك مقدمات سفربا هر وسيله اي كه سفر مي كنيد، تدارك مقدماتي ضروري چيزهايي است در بين راه و در مقصد نياز داريد كه فقدان آنها هم موجب برهم خوردن آسايش مي شود و هم هزينه هاي زيادي به بار خواهد آورد. لوازم سفر، اعم از لباس و وسايل شخصي رابه دقت جمع كنيد. هر عضوخانواده در اين كار بايد نقشي داشته باشد. كار خودتان رابه ديگران واگذار نكنيد. فراموش نكنيد كه داروها و وسايل كمكهاي اوليه را حتما با خودتان برداريد. با همه اينها بسيار سبك حركت بار كنيد زيادي در همه جا موجب دردسر خواهد شد. صندوق عقب اتومبيل تنها فضايي است كه در اختيار داريد. به حمل بار اضافي با استفاده از باربند، دل نبنديد. كارشناسان عقيده دارند كه باربند، مركز ثقل خودرو را تغييرمي دهد و ميزان ايستايي آنرا ازسطحي كه تعيين شده پايين تر است، مي آورد. به خطرش نمي ارزد. يك يادآوري ديگر، بهتر است ناهار ساده اي تدارك ببينيد، در آشفته بازار شب عيد در بيرون هم غذاي سالمتري نخواهيد يافت وهم پول زيادي خرج خواهيد كرد. روش انتخاب وسيله همه كه وسيله شخصي ندارند. اما كساني كه با اتومبيل خودشان عازم سفر مي شوند، بهتر است از سلامتي خودرو، مطمئن بشوند. سيستم هدايت، چرخها، ترمز و چراغها، مهمترين بخشهايي از خودرو هستند كه بايد مورد بازرسي قبلي قراربگيرند. با اينهمه در طول سفرتمامي احتياطهاي ممكن را به كاربگيريد. آرام رانندگي كنيد و ازمناظر مسير بهره مند شويد. دير يازود به مقصد خواهيد رسيد. درايام نوروز نبايد هيچ حادثه اي مسرت بهار را از مسافران سلب كند. كساني كه از هواپيما استفاده مي كنند، حتما بليت پرواز را قبلا تهيه كرده اند، با وجود اين شركتهاي هواپيمايي معمولا پروازهاي فوق العاده اي ترتيب مي دهند كه جاي بيشتري در اختيار مسافران مي گذارد. با آژانس مسافرتي نزديك تماس خانه، داشته باشيد تا بموقع ازاعلام اين پروازها مطلع هم بشويد در مورد هواپيما و هم قطارمطمئن بشويد كه جاي شما درروز مورد نظر براي بازگشت، قبلا ذخيره شده است. در خانه، غيبت شما يكي از دلتنگي هاي مردم در شروع سفرهاي طولاني، رها كردن خانه خالي، پشت سرشان است. نگران اند كه در غيابشان، سرقتي واقع بشود و يا خسارتي به باربيايد. البته نيروي انتظامي در اين ايام كنترل بيشتري براوضاع شهردارد، با وجود اين اگر مي توانيد ازدوست يا خويشاوندي بخواهيدكه به خانه شما سري درغيراينصورت بزند از همسايگان بخواهيد كه در غياب شما مواظبخانه و آپارتمان شما باشند. مطمئن بشويد كه سيستمهاي آب و گاز را پيش از خروج از منزل بسته ايد. در صورت امكان آبسيستم حرارت مركزي را نيزخالي كنيد. نشتي آب از پيش خبرنمي كند، آزرده خاطر خواهيد شداگر در بازگشت، همه چيز را غرق در آب بيابيد. توصيه هاي ايمني مقررات ايمني را در همه حال جدي بگيريد. حوادث و بلاهاي غيرطبيعي معمولا سر آدمهاي بي احتياط نازل مي شود. توصيه هاي رانندگي و سرعت مطمئنه را جدي بگيريد. چه عجله اي داريد، بالاخره دير يا زود به مقصد مي رسيد. خط كشي وسط جاده ها به رانندگان مي گويد كه سبقت در چه جاهايي آزاد است. سعي كنيد در مسير خودتان برانيد وبه اتومبيلهايي كه قصد جلوزدن از شما را دارند، فرصت عبور بدهيد. از حمل اضافي بنزين در صندوق عقب يا باربند، جدا خودداري كنيد. درست است كه گاهي اوقات در شهرهايي ممكن است يافتن بنزين مشكل بشود، اما اين به هيچ عنوان دليل نمي شودكه خطر حمل اين ماده آتشزا رابه جان تنها بخريد خطر نبودن بنزين اين است كه مدت بيشتري در طول راه معطل بشويد. يك توصيه ديگر، سعي كنيد به گونه اي حركت كنيد كه پيش از رسيدن شب به مقصد رسيده باشيد. رانندگي در شب مخاطرات بسيار زيادتري دارد، خودتان رابه آساني در معرض اين مخاطرات قرار ندهيد. آماده براي پروازفرودگاهها در روزهاي آخر و اول سال بسيار پرازدحام هستند. سعي كنيد يك يا دو ساعت پيش از پرواز در فرودگاه حاضر باشيد. يادتان نرود كه بليت و مدارك شناسايي خودتان را همراه از داشته باشيد حمل وسايلي كه معمولابه داخل هواپيما راه داده نمي شوند، اجتناب كنيد. متوجه باشيد كه كاركنان شركتهاي هواپيمايي و فرودگاهها بيش ازحد معمول كار مي كنند و احتياج به همكاري و همدلي بيشتر شمادارند. اين عزيزان را در انجام وظايفشان ياري بدهيد. آنها كاري نمي كنند جز اين كه پرواز امن وآسوده اي را براي شما مهيا كنند. سختگيريهاي آنها هم درباره بارهمراه شما، بخشي از همين اقدامات ايمني به حساب مي آيد. خانه اي در حركت در قطار فضاي بيشتري براي استراحت وجود دارد. بعضي هاعاشق سفر با اين وسيله هستند. در ضمن همه اعضاي خانواده ودوستان مي توانند ساعتها در كنارهم باشند و از محفل گرمي كه پديد آمده است، حداكثر استفاده را ببرند. با اينهمه كتاب وروزنامه اي با خودتان همراه ببريد. حل يك جدول كلمات به اتفاق متقاطع، همه، لذت دلچسبي است كه بر هوشمندي و اطلاعات مناظر همه مي افزايد اطراف را هم فراموش نكنيد. راز بقا ازپنجره هاي قطار، ديدني تر است. رفتار در طول سفر سفرهاي طولاني، معمولافضاي مناسبي به وجود مي آوردكه صحبت بيشتري ميان اهل خانه و دوستان انجام گيرد. از پرداختن به بحثهاي آزاردهنده خودداري كنيد. عقايد خودتان را درباره ديگران، اندكي تلطيف كنيد. همه را عضوي از خانواده و جمع بدانيد كه داراي خصوصيات متفاوت خودشان هستند. اگر دربرداشتهاي خودشان با سليقه هاي ما همراه نيستند، آشفته نشويم. اين اختلاف نظرها چندان جدي نيستند. درست به اين مي مانند كه مردم سليقه هاي گوناگوني درانتخاب غذا دارند. اگر از غذايي خوشتان نمي آيد، به اين معنانيست كه ديگران هم نبايد از آن خوششان بيايد. راستي چه اهميتي دارد كه در بحثها، هركس عقيده خودش را بگويد! مگر اين همان اصلي نيست كه در هر جامعه اي اصل گرفته مي شود! در مقصد؟ چه كنيم هر شهري و دياري، ديدني هاي خودش را دارد. برخي از اين نقاط براي همه شناخته شده است و براي يافتن آنهامشكلي وجود ندارد. در شيراز واصفهان، همدان يا تبريز، جاهايي هستند كه هر بيننده را به سوي خود جلب مي كنند. هر راننده تاكسي به شما خواهد گفت كه اول كجاها برويد. در شهرهاي كوچكتر، دنبال جاهايي بگرديد كه ارزش ديدنش را دارد. گردشگاههاي اطراف شهر را ازياد نبريد. بالاخره مردم هر محل جاي مناسبي براي گذران اوقات فراغت خود دارند. در برنامه هاي محلي مردم هر ديار شركت كنيد. تماشاي كشتي محلي در شهرهاي مازندران، يا هر مراسم ديگري درساير شهرها، مسافران را بارفتارهاي مردم نقاط مختلف كشورمان آشناتر مي كند. بازگشت به خانه همه مراحلي را كه در شروع سفر برشمرديم، در بازگشت به خانه و كاشانه نيز، اعتبار دارد. روز شروع سفر را به گونه اي انتخاب كنيد كه دچار ازدحام آخرتعطيلي نشويد. روز آخر تعطيلات بدترين روزي است كه مي توانيدبراي بازگشت تعيين كنيد. جاده هامملو از وسيله نقليه مي شود واحتياط بيشتري لازم است تا سالم به مقصد برسيد. تمام مساعي خودتان را به كار بگيريد كه با روحيه شاد و سرحال به خانه بازگرديد. دوران كار تازه اي در برابر شماست.