Hamshahri corpus document

DOC ID : H-751226-16871S1

Date of Document: 1997-03-17

صندوق هاي قرض الحسنه اشتغال توسط مردم ايجاد مي شود سرويس اقتصادي: براي ايجاد فرصت هاي شغلي تازه صندوق هاي قرض الحسنه اشتغال توسط مردم ايجاد خواهد شد. حسين كمالي وزير كار و امور اجتماعي گفت: مردم مي توانند با سرمايه هاي جزيي خودصندوق قرض الحسنه اشتغال تاسيس كنند و به افرادي كه نيازمند مساعدت مالي براي شغل هستند ياري رسانند. اين صندوق ها از حمايت هاي دولت در قالب اعطاي تسهيلات مالي وابزار كار برخوردار خواهند شد.