Hamshahri corpus document

DOC ID : H-751226-16868S1

Date of Document: 1997-03-17

معرفي كتاب راهنماي زبانهاي باستاني ايران (جلد اول ) نويسنده: محسن ابوالقاسمي ناشر: سازمان مطالعه و تدوين كتب علوم انساني دانشگاهها چاپ اول 1375 هزار 5 نسخه 420 تومان كتاب راهنماي زبانهاي باستاني ايران (جلد اول ) متنها را دربرمي گيرد: متنها از زبانهاي ايراني باستان: اوستايي و فارسي باستان و از زبانهاي ايراني ميانه: پهلوي اشكاني و فارسي ميانه است. متنهاي برگزيده از همه بخشها وگونه هاي مختلف زبانهاي ياد شده است. در آغاز هر متن شرحي درباره آن آمده است و برخي از متنها به الفباي فارسي و همراه با حرف نويسي، آوانويسي و ترجمه است. روش تحقيق در علوم اجتماعي نوشته ريمون كيوي و لوك وان كامپنهود ترجمه ء دكتر عبدالحسين نيك گهر نشر توتيا چاپ اول 1375 540 3400 نسخه تومان كتاب ترجمه يكي از جديدترين كتابهاي درسي روش تحقيق در علوم اجتماعي است. مولفان كتاب ريمون كيوي و لوك وان كامپنهود از استادان دانشگاه و محققان سرشناس بلژيكي هستند كه علاوه بر تدريس نظري و تحقيق كاربردي، عمري را درموسسات تحقيقاتي دانشگاهي صرف تربيت محققان اجتماعي كرده اند. آشنايي با كامپيوتر و برنامه نويسي نوشته ء: دكتر حسن صالحي فتح آبادي، دكتر محمدعلي علاقه بند ناشر: سازمان مطالعه و تدوين كتب علوم انساني دانشگاهها چاپ اول 1375 هزار 3 نسخه 450 تومان در اين كتاب سعي شده است ساختار كامپيوتر و اصطلاحات مربوط به آن و همچنين روشهاي الگوريتم سازي و برنامه نويسي به ساده ترين شكل توضيح داده شود. مطالب در 8 فصل تنظيم شده و بخشهايي از آن براي درس دو واحد كامپيوتر دانشگاهها كفايت مي كند. ژئو مورفولوژي (جلد اول ) نوشته: ريچاردجي چورلي، استانلي را. شوم و ديويداي. سودن ترجمه دكتر احمد معتمد ناشر: سازمان مطالعه و تدوين كتب علوم انساني دانشگاهها چاپ اول 1375 هزار 3 نسخه 270 تومان دانش ژئومورفولوژي به مطالعه علمي ويژگيهاي هندسي سطح زمين مي پردازد. اين دانش يكي از دانشهاي اصلي برقراركننده رابطه زيستن بدون مخاطره انسان در محيط طبيعي پرمخاطره است. كتاب داراي سه فصل و بخش منابع و واژه نامه است. نكات مهم و شايعترين ها در بهداشت دكتر سعيدكار انديش دكتر مرسده سخنداني انتشارات جعفري چاپ اول 1375 300 3 هزارجلد تومان اين كتاب به ادعاي نويسندگان يك جلد از مجموعه اي دوازده جلدي است كه قرار است مباحث پزشكي باليني را با سبكي نو بيان كند. منطبق بودن بر نظام دارويي ژنريك ايران، مختصر بودن و تاكيد بر مسائل و مشكلات شايع طب ايران از ويژگيهاي كتاب است. تاريخ كامل ايران تاليف: عبدالله رخزادپور ناشر: انتشارات مسلم چاپ اول 1375 هزار 5 نسخه 2000 تومان كتاب قرار است اولين جلد از مجموعه اي 22 جلدي باشد. محدوده كتاب از دوران باستان آغاز مي شود و تا فصل 32 (انتهاي جلد اول ) به تحليل حكومت اشكانيان خاتمه مي يابد. گراورها، نمودارها و جداول نسبتا زيادي نيز ضميمه مطالب است. نور ملكوت قرآن (جلد سوم ) تاليف: آيت الله حاج سيدمحمدحسين حسيني تهراني ناشر: انتشارات علامه طباطبايي مشهد چاپ اول قمري 1416 620 3000 نسخه تومان اين كتاب شامل بحث پنجم انوارالملكوت است كه به معارف مختلف پيرامون قرآن مي پردازد. خاطره خوبان (مجموعه خاطرات ) تدوين: سيد محسن دوازده امامي ناشر: لشكر 14 امام حسين چاپ اول 1375 هزار 5 جلد 220 تومان كتاب مجموعه اي از خاطرات رزمندگان سلحشور لشكر اسلام در مقابله با تجاوزدشمن بعثي است و اين نكته شايد تنها محوري باشد كه خاطرات مختلف را در يك مجموعه كنار هم قرار داده است. سادگي و رواني خاطرات و صميميت ناقلين آن از ويژگيهاي بارز مجموعه است. قضايايي در بازاريابي و مديريت بازار دكتر داور ونوس ناشر: سازمان مطالعه و تدوين كتب علوم انساني دانشگاهها چاپ اول 1375 هزار 3 نسخه 400 تومان كتاب حاضر به طور عمده شامل ذكر قضايايي ايراني در موضوع بازاريابي است. روش تحليل قضايا اكنون به عنوان يك روش موثر آموزشي در دانشگاههاي جهان مورد استفاده قرار مي گيرد. جدال با سرطان نويسنده: آلن بورگونون ترجمه: دكتر عبدالحسين نيك گهر ناشر: ا نتشارات بانو چاپ اول 1375 هزار 5 نسخه 600 تومان كتاب روايت نبرد انسان است با سرطان. خبرنگاري از كشور كانادا، طي چند سال از همه جبهه هاي نبرد با سرطان، بيمارستانها، آزمايشگاهها و انستيتوهاي كانسربازديد كرد. و پاي پيكارگران صف مقدم مبارزه با سرطان نشسته و تجربيات خودرا در اين كتاب آورده است. بررسي و تحقيق پيرامون نهضت حسيني تاليف: سيد علي فرحي ناشر: دفتر نشر فرهنگ اسلامي چاپ اول 1375 هزار 3 جلد يك هزار تومان كتاب در پنج بخش از مساله بني اميه و خلافت اسلامي آغاز مي كند و به تحليل مسائلي كه به قيام مولا حسين ( ع ) انجاميد مي پردازد و بخش پنجم نيز به تحليل و بررسي مكتب حسين ( ع ) پرداخته است. برداشتهاي تربيتي و امروزي از ماجراهاي صدر اسلام بر غناي كتاب افزوده است.