Hamshahri corpus document

DOC ID : H-751225-16837S1

Date of Document: 1997-03-16

يادداشت روز احمد يگانه بود عبارت و صفت يادگار امام براي سيداحمد آقا، هرچه باشد به يقين بيان كننده همه او نيست و با همه صميميتي كه در اين توصيف هست، اغماضي از ديگر اوصاف سترگ آن يگانه يادگار، ديده مي شود كه در كلماتي نارسا در وصف آن خواهيم كوشيد; در دوران حيات خجسته امام انقلاب راحل، اسلامي، كه به حق عظيم ترين حادثه تاريخ معاصر جهان بود، درسرزميني كه به لحاظ سكوت و سكون منتج از برق سلاحها و تدبير سياه سياستمداران كاخ نشين، جزيره ثبات نام گرفته بود، به ياري الله و به پشتوانه مردم مسلمان ايراني، رقم خورد. سربلند برآمدن از پيچ و خم آزمونهاي صعب و كارزارهاي دشوارو ره سپردن بي وقفه و بي تعلل در مسير تحقق انديشه هاي دين مبين اسلام باعث شد تا جايگاه حضرت امام ( ره ) در ميان مردم از حد رهبران بزرگ اينجهاني فراتر رود. پيش آمدن حوادث شگفت و پي درپي و عداوت پايدار وهمواره دشمنان ريز و درشت و تحميل جنگي نابرابر، همه و همه نشان داد كه جاي حضرت امام (ره ) در منظر مردم جايگاه مراد و مرشدي آزموده و پيري حقيقت دان است كه با سنجه هاي علم امروز سنجيدني نيست. هم از اين روي بود كه پس ازارتحال ملكوتي روح خدا، حاج سيداحمد آقا براي مردم، چيزي بيش از فرزند رهبر بود و در حقيقت يادگاري گرانبها و گنجينه اي مقدسي به شمار مي رفت كه خاك درش، سرمه چشم دلدادگان مراد بود. آنچه از اوصاف آن گنجينه در اندازه گفت ما مي گنجداين است كه: نخست مرحوم سيداحمد آقا مشاور دائم الحضور خميني بزرگ (ره ) بود. اين نكته اي است كه بيگانه و آشنا و دوست و دشمن بدان معترفند، شايد تنها لحظاتي كه اين پدر و پسر شريف از هم جدا بودند لحظات نماز و استراحت بوده باشد. حجم عظيم حادثه ها و رويدادها در سالهاي قيام، تبعيد، انقلاب و جنگ و حضور زنده و هشيارانه حضرت امام ( ره ) در، عين حال نشان از ذهن درخشان و قلب صادق اين مشاور گرانقدر دارد. تمامي بزرگان و بزرگواراني كه ازدور و نزديك دستي بر آتش انقلاب داشته اند، معترفند كه همت اين مشاور يگانه، بي نظير بوده است. احمد منتقل كننده امين تمامي آرا و نظريات، - جداي از موافقت يا اظهارنظر شخصي خود با آن آراء - به امام راحل بود. نيز منعكس كننده دقيق رهنمودها و احكام و دستورات حضرت امام ( ره ) به مردم، افراد و نهادها بود. اين وجهي است كه به اعتقاد ما هيچ گاه نبايد كم ارزش قلمداد شود. دو ديگر آن كه از ميان گروه بزرگ شاگردان و دست پروردگان حضرت امام ( ره ) كه هم اكنون نيزمسئوليت ادامه راه ايشان را برعهده دارند، احمد، نزديك ترين يار و شاگرد امام ( ره ) بود. اگر فقدان آن مرحوم را ضايعه اي جبران ناپذير مي دانيم، در حقيقت بدان خاطر است كه كسي را از دست داده ايم كه تمام عمر از چشمه معرفت و حكمت خميني ( ره ) نوشيده بود و درك او از امام، نزديك ترين و دقيق ترين بود. سه ديگر، آن كه احمد، فاني درامام بود. عرفان شيرين و سلوك زاهدانه امام را دريافته بود ودر آن مستغرق شده بود و نكته آن است كه راه شناخت ما مدعيان شاگردي و رهروي امام عارف، از بيشه انديشه و شناخت مردي مي گذرد كه امروز دريغ از دست دادنش پشت دستهامان را گزيده است. مرحوم سيداحمد آقا، بناگهان از ميان ما رفت و از اين رفتن، سوزي عميق بر قلب ما ماند. ما مانديم و هزاران پرسش از چند و چون رازي كه امام بود و كليدش احمد. ما مانديم و هزاران درد و حسرت واگر نبود ايمان به حكمت مهربانانه الهي، كه هيچ چيز ازاندازه مقدرات او خارج نيست، چه مي توانستيم كرد با كوه اندوه ازدست دادن مردي چنان روشن و صافي كه نظيرش را نديديم.