Hamshahri corpus document

DOC ID : H-751225-16819S1

Date of Document: 1997-03-16

دقت كنيد! سفرها و مسافرها با آن كه از سوي هيات وزيران اعلام شده است كه در روزهاي تعطيل نوروزي، اتوبوسها و ميني بوسهاي دولتي، به ناوگان بين شهري خواهند پيوست و مسافران نوروزي را از پايانه هاي تهران به شهرها خواهند برد، اما اين روزها بازار سياه بليت اتوبوس و صفهاي طويل در پايانه ها به چشم مي آيد و هزاران تني كه قصد سفر به شهرستانها را دارند، بايد بليت را به چند برابر قيمت بخرند. در برابر گيشه هايي كه معمولا بليت راه آهن فروخته مي شود نيز چنين وضعي حكمفرماست و اين در حالي است كه در گوشه و كنار ميدان راه آهن، دلالان، رهگذران را به خريد با چهار يا پنج برابر قيمت مصوب دعوت مي كنند. اين كه سودجويان و ابن الوقتهاهمواره از اين گونه موقعيتها سوء استفاده مي كنند، جاي خود، اما اينكه برخي از مسئولان موظف درباجه هاي بليت راه آهن يا پايانه هاي بين شهري تهران با آنان همراهي و همداستاني پذيرفتني مي كنند، نيست و بايد با آنان برخوردي قاطع داشت.