Hamshahri corpus document

DOC ID : H-751223-16742S1

Date of Document: 1997-03-14

زمان تعهد بيمه گر در بيمه پرسش: بيمه نامه از چه زماني اعتبار دارد و بيمه گر از چه هنگامي متعهد جبران خسارت، ناشي از خطر بيمه؟ است . پاسخ: اعتبار بيمه نامه ازساعتي كه قرارداد نوشته مي شود آغاز خواهد شد به شرط آن كه بيمه گذار حق بيمه تعيين شده را پرداخت كند. اگر شركت بيمه با پرداخت اقساطي حق بيمه موافقت كند، اعتبار آن با پرداخت نخستين قسط حق بيمه شروع مي شود و بيمه گر از زمان اعتبار بيمه متعهد به جبران خسارت ناشي از خطر بيمه است. خوانندگان مي توانند پرسشهاي خود را درباره بيمه به صندوق پستي /14155 6363بفرستند و پاسخ را در همين صفحه بخوانند - بيمه ايران