Hamshahri corpus document

DOC ID : H-751222-16647S1

Date of Document: 1997-03-13

به جاي واردات غذا كشاورزي را سودآور كنيم به بهانه واردات 600 ميليارد توماني مواد غذايي در سال 1376 با وجود رشد چشمگير توليدات كشاورزي، هرسال مقدار زيادي مواد غذايي از خارج وارد كشور مي شود. كشاورزي ايران در دهه اخير رشد و توسعه چشمگيري داشته است، به طوري كه در سال 1373 /43 1معادل ميليون تن مواد خام وخشك زراعي /10 3و ميليون تن انواع ميوه در كشور توليد شده است كه نسبت به سال 1363 درصد 40درتوليد مواد خام و خشك زراعي و حدود 100 درصد در توليد انواع ميوه رشدداشته است. با وجود رشد چشمگير توليدات كشاورزي در سالهاي اخير، درشرايط كنوني كمبود برخي از اين محصولات و فرآورده ها موجب شده است كه سالانه مقادير زيادي ارز براي واردات آن اختصاص يابد و از كشور خارج شود. شگفت انگيز است! . محمد معمارزاده معاون بازرگاني داخلي وزارت بازرگاني درباره تامين اقلام مورد نياز مردم گفت: تا پايان سال آينده 4 ميليون تن هزارتن 800 گندم روغن 800 هزارتن برنج و 560 هزارتن شكر از خارج خريداري خواهد شد. وي ادامه داد: براي تامين كالاهاي يارانه اي نظير گندم، برنج، شكر، گوشت پنيرو روغن در سال 1376 تنها معادل 6 هزار ميليارد ريال براي واردات آنها هزينه خواهد شد. در صورتي كه جمعيت كشور را بر اساس آمارهاي كنوني معادل 60 ميليون نفر فرض كنيم، بر اساس گفته هاي معاون وزير بازرگاني واردات سرانه تنها چند رقم كالاي ياد شده در ايران معادل 600 هزار ريال خواهد شد. اين رقم در حالي به دست مي آيد كه ارز مورد نياز براي واردات اقلام ياد شده را هر دلار معادل 1750 ريال محاسبه كنيم. در صورتي كه اگر هر دلار را معادل 3 هزار ريال كه ارز صادراتي و معمول كشور است محاسبه كنيم ارزش واردات كل به ريال معادل 10260 ريال شده و واردات سرانه براي هر ايراني تنها در زمينه اقلام ياد شده معادل 102 هزارتومان خواهد شد. بر اساس اقلام ياد شده در سال آينده هر ايراني 13 كيلوگرم برنج خارجي 13 كيلوگرم روغن /9 3 خارجي كيلوگرم شكر خارجي و 67 كيلوگرم گندم خارجي مصرف مي كند! از طرف ديگر اگر نرخ هر دلار ارز اختصاص يافته براي واردات اقلام ياد شده معادل 1750 ريال محاسبه شده باشد سال آينده بايد 3 ميليارد وميليون 400 دلار ارز از كشور خارج شود كه معادل كل صادرات غيرنفتي امسال است. در صورتي كه اين رقم را بر تعداد جمعيت كشور معادل 60 ميليون تقسيم كنيم. رقم واردات سرانه هر ايراني تنها براي چند قلم كالاي ياد شده معادل 60 دلار خواهد شد. دست ودل باز و خسيس به گفته معاون وزير بازرگاني ناچاريم براي تامين نياز مردم به گندم سال 1376 معادل 4 ميليون تن گندم به ارزش ميليارد 450 تومان از خارج واردكنيم. يك تقسيم ساده نشان مي دهد قيمت هر كيلوگرم گندم وارداتي جداازاينكه آيا هزينه حمل و نقل از بنادر كشور به مراكز مصرف شامل آن مي شودو يا نه - معادل 1125 ريال خواهد شد كه نزديك به 2 برابر قيمت گندمي است كه از كشاورز ايراني خريداري مي شود. به گفته كارشناسان گرچه كشاورزي و زراعت در كشور با تنگناهاي گوناگوني از جمله كمبود آب، كوچك بودن اراضي زراعي، نبود مكانيزاسيون و... مواجه است، اما در صورتي كه دولت دست و دل بازي كه براي خريد گندم وارداتي دارد نسبت به كشاورزان ايراني داشته باشد و در هنگام تعيين قيمت تضميني توليدات كشاورزي داخلي با خست برخورد نكند، به طور يقين سازوكار قيمت مي تواند كشاورزي را سودآور و منجر به افزايش توليدات اين بخش شود. جمال الدين عباسيان مدير عامل يك شركت صنعتي و كشاورزي در همين باره مي گويد: بر اساس محاسبات دقيق انجام شده توسط كارشناسان وزارت كشاورزي قيمت هر تن چغندرقند 150 هزار ريال براي سال 1375 بود شوراي اقتصاد قيمت تضميني آن را 76 هزارريال براي كشاورزان تعيين كرد. به اين ترتيب بسياري از چغندر قند كاران از كشت اين محصول رويگردان شدند ودر نتيجه توليد قند و شكر در سال 1375 نسبت به سال پيش از اين 31 درصد كاهش يافت. نظير همين وضعيت را مي توان براي برنج توليد داخلي نيز مشاهده كرد. درحالي كه قيمت هر تن برنج وارداتي رقمي حدود 350 دلار براي دولت هزينه دربرداشت، قيمت خريد در داخل بسيار كمتر از اين رقم بود و به احتمال زياد توليد اين محصول در سال زراعي بعد كاهش خواهد يافت. استدلال آهنين در مسير جاده تهران - ساوه - 4 3 كيلومتر كه از تهران به سوي ساوه پيش برويد به محلي مشهور به پاسگاه مي رسيد. اين محل يكي از صدها مركز تجمع بيكاران فصلي و دايمي است كه براي يافتن كار و كسب نان در آنجا جمع مي شوند. ساعت 14 روز شنبه پانزدهم اسفندماه نيز مانند روزهاي پيش تعدادي از اين بيكاران در كنار چادر نيمه برافراشته كميته امداد امام خميني ( ره )كه براي جمع آوري هداياي مردم به مناسبت جشن نيكوكاري داير خواهد شد، پرسه مي زنند. آفتاب زمستاني سرما را از تن شهردور كرده است و اين دسته فارغ از گزند سرماي زمستاني در گروههاي 45 نفري گرم گفت وگو هستند. بعضي چهره ها غمبار است، بعضي چهره ها بي تفاوت به حرفهاي ديگران دور دستها را نگاه مي كنند و بعضي كه سن و سال كمتري دارند با خنده هاي بلندتوجه رهگذران راجلب مي كنند. گفت وگو با چند تن از آنان حدس مرا مبني بر اينكه آنها از روستاهاي دور استانهاي محروم به تهران آمده اند به يقين تبديل مي كند. يكي از اين بيكاران در پاسخ به اين پرسش كه چرا كار كشاورزي را رها كرده ايد و در تهران به دنبال چه هستيد، مي گويد: كار كشاورزي درامد كافي ندارد. مي گويم: چرا كشاورزي مقرون به صرفه؟ نيست مگر دولت هر كيلوگرم گندم را تا هر كيلو 60 تومان از شما خريداري؟ نمي كند اندكي تامل مي كند و مي گويد: مساحت زمين كشاورزي من حدود 5 هكتار اگر است از هر هكتار 2500 كيلوگرم گندم برداشت كنم كل توليد گندم مي شود 12 هزار و 500 كيلوگرم اگر آفت به گندم نزند و هيچ گونه ضايعاتي نداشته باشم و تمام اين گندم را به قيمت هر كيلوگرم 60 تومان به دولت بفروشم كل درامد من مي شود 750 هزار تومان اگر از اين مقدار درصد 40 آن سودخالص باشد براي يك سال كار و زحمت رقمي معادل 300 هزار تومان براي من مي ماند. اين رقم را بر 12 ماه كنيم. درامد من بابت كاركشاورزي در هر ماه رقمي معادل 25 هزار تومان مي شود. آيا بااين درامدمي توانم مخارج خودم و 4 سر عائله را تامين كنم. تسليم مي شوم و چيزي نمي گويم. ارزاني به چه قيمت به گفته معاون بازرگاني داخلي وزارت بازرگاني كشورمان قيمت روغن، برنج، حبوبات و... در اسفندماه امسال نسبت به مدت مشابه پارسال به طور متوسط 20 تا 25 درصد كاهش يافته است. البته اين خبر شادماني زيادي را به اردوي مصرف كنندگان خواهد برد. اما جاي اين پرسش اساسي كه بايدبه صورتي دقيق براي مردم كشورمان روشن شود اين است كه بهاي اين؟ ارزاني چيست يك كارشناس كشاورزي مي گويد: واردات برنج در سال 1370 هزارتن 560معادل بود و پس از آنكه به بهانه افزايش اين كالا واردات آن ارزان وتوليدات داخلي روي دست توليدكنندگان ماند واردات آن در سال بعد به هزار 943 تن افزايش يافت. پس از كاهش واردات برنج در سال 1372 به ميزان حدود 300 هزارتن به دليل افزايش قيمت برنج، بار ديگر در سالهاي بعد و بويژه در سال 1375 واردات آن افزايش ودر سال آينده به هزار 800رقم تن مي رسد.