Hamshahri corpus document

DOC ID : H-751222-16634S1

Date of Document: 1997-03-13

منوهين، برنده بزرگترين جايزه آلمان شد منوهين: اكنون زمان آن است كه جهان دريابد كه با همسايه بايد دوست بود و نه دشمن يهودي منوهين نوازنده ويولن 81 ساله انگليسي برنده بزرگترين جايزه آلمان شد. به گزارش خبرگزاري فرانسه وزير امور خارجه آلمان فدرال اين جايزه را به سبب شخصيت برجسته و خدمات ارزشمندمنوهين به جهان موسيقي، طي مراسمي به وي اهدا كرد. يهودي Menuhinمنوهين Yehudiاستاد، مسلم ويولن با عناوين رهبر اركستر تعليم دهنده موسيقي و يا رئيس كميسيون بين المللي موسيقي يونسكو است. او با موسيقي كشورهاي مختلف از نزديك آشنا شده بطوريكه تا به حال با رواي شانكار استاد هندي سي تار و يا با استفان گراپلي، ابداع كننده ويولن جاز، به روي صحنه رفته است. او براي بازماندگان اقدامات وحشيانه نازي ها در مناطق آزاد شده در پايان جنگ جهاني دوم ويولن نواخت و همينطور در حمايت از ويلهلم فورتونگر، رهبر اركستر، كه آلمان هيتلري را ترك نكرده بود و بعدها به عنوان مجازات ازرفتن به روي صحنه منع شده بود، اجراي برنامه كرد. او نگراني اش را از سياست جهاني درنشست جهاني موسيقي در مسكو (سال ) 1971 باسخنراني درباره الكساندر سولژنيتسين وروسترويويچ عنوان كرد. براي منوهين كه 22 آوريل سال گذشته هشتادمين سال تولدش را جشن گرفت موسيقي و هنر راهي است در خدمت درك بهتر انسانها از يكديگر. او مي گويد: هنر و موسيقي تنها راهي است كه ما را از وحشيگري حفظ مي كند. تمامي گروههاي قومي بايد تلاش كنند كه همسايگانشان را بهتر درك كنند، زيرا جنگ اغلب بين كشورهاي همسايه روي مي دهد. اكنون زمان آن است كه جهان دريابد كه با همسايه بايد دوست بود نه دشمن. در دهه پنجاه او تحقيقات گسترده اي برروي فرهنگ موسيقي هند انجام داد و در سال 1985 به تابعيت انگليس درآمد و سه سال بعد ملكه انگليس عنوان لرد را به او اعطاء كرد. در اكثر دانشگاههاي جهان او از مقام خاصي برخوردار است. او معتقد است: انسان دوپا دارد و با اين دوپا دو جهت و دو بعد متفاوت را دنبال مي كند. يك بعد جهاني است و قابل درك براي عموم انسانها و دومي فرهنگ خاص خود. موسيقي زباني است كه با آن مي توان افكار جهاني رابيان كرد. براي مثال سبك موسيقي بتهوون متعلق به كلاسيك هاي وين بوده، ولي زبان موسيقي او جهاني است و همه جهان آثار او رادرك مي كنند. سال گذشته او با اجراي استادانه آثار بتهوون عنوان بهترين نوازنده و رهبر اركستر را از آن خود كرد. او برنامه اي از مجموع آثار بتهوون اجرا كرد كه نه تنها شامل همه سمفوني هاي او بلكه 5 كنسرتوپيانوو كنسرتوويولن مي باشد; كه اين كنسرتوويولن يكي از بهترين اجراهاي ويولن منوهين به شمار مي رود. او نخستين بار اين كنسرتو ويولن را سالگي 12در در نيويورك اجرا كرده بود و بعد از آن هم هر زمان كه به عنوان نوازنده ويولن به روي صحنه رفته بود آن را اجرا كرد. امروزه هنوزهم تصاوير ضبط شده از اجرايش به رهبري ويلهلم فورتونگر به عنوان يك مقياس براي سنجيدن اجراهاي جديد بكار مي رود. او در اين باره مي گويد: به يقين فورتونگر در من تاثيري ژرف گذاشته است ولي او تنهانبوده. من از آرتور توسكانيني، برونو كادل والتر، ماك، اريش كلايبر و خيلي كسان ديگرتاثير گرفته ام و تنها با ياد آنهاست كه به خود اجازه مي دهم كنسرت بتهوون را اجرا كنم. چنين تاثيراتي تنها نقش تقويت كننده داردتا خود بتوانيم به تعبيري خاص از يك قطعه برسيم. اصل مطلب را هنگامي كه پارتي تور را مطالعه مي كنيم به شخصه بايد دريابيم و باور شخصي خود را از قطعه در اجرا دنبال كنيم. هيچ موسيقي به اندازه آثار بتهوون سرشار ازاميد و احساس اميدواري نمي باشد. منوهين به شدت تحت تاثير و جاذبه موسيقي بتهوون است و در اين باره مي گويد: باخ از طريق خداوند، انسانيت را در آثارش مطرح مي كند ولي بتهوون انسانيت را به وسيله احساسات انساني نشان مي دهد. موسيقي او سراسر انساني است. در آثار او عشق و خشم وجود دارد البته عشق و خشمي مقدس. بتهوون احساسي مثل همه انسانها داشته اما او در موقعيتي بود كه مي توانست احساساتش را با موسيقي بيان كند. Buhne واحد رسانه هاي خارجي