Hamshahri corpus document

DOC ID : H-751221-16619S1

Date of Document: 1997-03-12

رهبر معظم انقلاب: اسلام در مقابل ظلم و تعدي به زن ايستاده است و اجازه ء ظلم به زن را نمي دهد . سرويس سياسي: حضرت آيت الله خامنه اي، رهبرمعظم انقلاب اسلامي در ادامه سفر خود به استان خوزستان روزگذشته با حضور در جمع بانوان مسلمان و انقلابي اين استان در ورزشگاه تختي اهواز در سخناني ازتربيت فرزند و تقويت روحي همسران به عنوان مهمترين نقش زن مسلمان ياد كردند و زن را عنصر اصلي تشكيل و بقاي خانواده و بالنده شدن نسلهاي آينده دانستند. مقام معظم رهبري دراين اجتماع عظيم كه باابرازعواطف واحساسات پرشورو خالصانه بانوان خوزستاني همراه بود مقام والاي زن ايراني رابويژه درمنطقه خونبارخوزستان مورداحترام وتكريم قراردادند و فرمودند: دردوران بازسازي كشور اسلامي بيشترين تكيه برنيروي انساني است كه نيمي ازآن را بانوان كشورتشكيل مي دهند بنابراين بازسازي به معناي حقيقي و وسيع آن مستلزم وجودبينشي صحيح درمورد زن وجايگاه آن است. حضرت آيت الله خامنه اي نظرمترقي اسلام را درمورد زن موجب آباداني كشورصلاح و فلاح ملت واعتلاي هرچه بيشتر بانوان توصيف كردند و فرمودند بانوان مسلمان بايد بدانند كه خدا، قرآن و اسلام درباره آنها چه قضاوتي از دارد، آنها چه مي خواهد و چه مسئوليتي رابراي آنها مطرح كرده است و اجراي آن را نيز خواستار شوند. رهبر معظم انقلاب اسلامي با استناد به آمار و ارقام منتشره بيشترين ظلم وتعدي نسبت به زنان را متوجه مردان در كشورهاي غربي دانستند و فرمودند اسلام در مورد زن حد ميانه اي رابدون افراط و تفريط مطرح مي كند اجازه ظلم به زن را نمي دهد و طبيعت زن و مرد را نيز ناديده نمي گيرد. مقام معظم رهبري بر عدم وجود هرگونه تفاوتي ميان زن ومرد درعرصه رشد وتكامل روحي ومعنوي ونيز عرصه فعاليتهاي اجتماعي تاكيد كردند و فرمودند از نظر اسلام در همه فعاليتهاي مربوط به جامعه بشري، زن ومرد داراي اجازه مشترك و همسان هستند و زنان مي توانند در صورت برخوردار بودن از قدرت جسماني و شوق و فرصت لازم عهده دار تمامي امور اجتماعي شوند اما برخي كارها با تركيب جسماني زنان تطبيق نمي كند كه اين مسئله به مجاز بودن فعاليتهاي اجتماعي زنان ارتباط پيدا نمي كند كمااين كه انجام برخي از اموربا وضع جسمي و اخلاقي مردان نيز مطابقت ندارد. حضرت آيت الله خامنه اي، به مرز بندي اسلام در ارتباطات ميان مرد وزن در صحنه اجتماع اشاره كردند و فرمودند محيط تحصيل و جامعه بايد براي دختر و پسر سالم وامن باشد و اسلام براي حفظ حدود اخلاقي وكمك به امنيت زن و مرد حجاب رابراي زن تعيين كرده است، زنان مسلمان با حجاب، امنيت خود ومردان را در جامعه تامين مي كنند آنجا كه حجاب را از زن مسلمان دورمي كنند در درجه اول امنيت از زنان و سپس از مردان و جوانان سلب مي شودو اسلام براي ايجاد محيطي سالم و داراي امنيت وبراي آنكه زن بتواند به مسئوليتهاي اجتماعي خود عمل كند حجاب را معين كرده است كه اين خود يكي از احكام برجسته اسلام محسوب مي شود. رهبر معظم انقلاب اسلامي در تبيين ديدگاه اسلام پيرامون حقوق اقتصادي زن فرمودند در اسلام زن مالك ثروت خويش است و مي تواند هرگونه بخواهد آن را مصرف كند و در زمينه استقلال اقتصادي زن دنياي غرب 13 قرن از اسلام عقب است و اروپا در چند دهه اخير به زن اجازه تصرف در مال خود را داده است. مقام معظم رهبري احكام اسلام را در مورد نقش زن در خانواده بسيار درخشان و افتخارآميز خواندند و فرمودند از نظر اسلام زن در انتخاب همسر كاملا آزاد است و هيچ كس نمي تواند اين حق را از زن سلب كند، در طول زمان برخي عادات جاهلي و غلط در جامعه اسلامي بوجود آمده است اما اين عادات جاهلي كه متاسفانه در مناطقي از شهرهاي مركزي و خوزستان نيز وجود دارد به احكام نوراني اسلام مربوط از نمي شود نظر اسلام مجبور كردن دختر به ازدواج با پسر عموي خويش و اظهار نظر مرد در مورد ازدواج دختر عمو يك امر غيراسلامي و خلاف شرع مبين است. حضرت آيت الله خامنه اي مجبور كردن دختران به ازدواج با پسران قبيله ديگر به منظور حل اختلافات قبيله اي را خلاف شرع و احكام اسلام برشمردند و فرمودند: اسلام درمقابل ظلم وتعدي به زن ايستاده است و اجازه ظلم به زن را نمي دهد، از نظر اسلام زن و مرد در درون خانواده شريك زندگي يكديگر هستند و بايد با يكديگر بامحبت رفتار كنند و هيچ كس حق زورگويي به ديگري را ندارد. احكام اسلامي در مورد ارتباط زن ومرد بسياردقيق است و بر اساس طبيعت زن و مرد و مصالح جامعه اسلامي صادر شده است. رهبر معظم انقلاب اسلامي ممانعت از خروج بدون اجازه زن از خانه راحق شوهر دانستند و با تاكيد براين كه اين حق يكي از رازهاي دقيق احكام الهي است فرمودند طبيعت زن و مرد هريك ويژگي خاص خود را دارد و درداخل خانواده نمي توان روحيات هر يك را ازديگري انتظار داشت. مقام معظم رهبري برخورد با زن در خانواده رابه مثابه يك مستخدم، خلاف اسلام خواندند و با تاكيد بر اهميت تربيت فرزندان از سوي مادرفرمودند مادراني كه تربيت فرزند در آغوش پرمهر و عطوفت خود را به بهانه انجام كارهاي ديگر رها مي كنند مرتكب اشتباه مي شوند. بهترين روش تربيت انسان آن است كه در آغوش پر مهر و محبت مادر پرورش پيدا كند و زناني كه فرزند خود را از اين موهبت الهي محروم مي كنند در واقع به زيان خود وفرزند خويش و جامعه اقدام كرده اند. حضرت آيت الله خامنه اي وجود نوجوانان تبهكار، جنايتكار، معتاد و فاسد درجوامع غربي را ناشي از اهميت ندادن زنان به خانواده و تربيت صحيح فرزندان دانستند و در پايان سخنانشان فرمودند زن ركن اساسي و عنصر اصلي خانواده است و اسلام براي نقش زن در داخل خانواده اهميت فراواني قائل است زيرا با پايبندي زن به خانواده و تربيت فرزندان در آغوش پر مهر مادرنسلها در آن جامعه بالنده و رشيد خواهند شد. رهبر معظم انقلاب اسلامي همچنين صبح روز گذشته در مراسم سان و رژه يگانهاي برگزيده نيروهاي مسلح ارتش جمهوري اسلامي ايران و بسيج مردمي كه در ميدان صبحگاه لشكر 92 زرهي اهواز برگزار شد شركت كردند و در سخناني سازمانهاي انتظامي و نظامي جمهوري اسلامي ايران را يكي از كارآمدترين نيروهاي مسلح در جهان برشمردند. فرمانده كل قوا از حماسه آفرينان لشكر 92 زرهي اهواز در 8 سال دفاع مقدس تجليل كردند و فرمودند: سابقه افتخارآميز لشكر 92 زرهي و سهم ارزنده آن در تجربه بزرگ دفاع مقدس از ايمان، احساس مسئوليت، آگاهي وكارايي اين نيروها ناشي مي شود و با آميخته شدن اين عناصر در يكديگرتيغ برنده اي در مقابل دشمن پديد مي آيد و حماسه هاي بزرگي را به ثبت مي رساند. مقام معظم رهبري نيروهاي مسلح جمهوري اسلامي ايران را مجموعه اي مردمي و متكي به مردم دانستند و فرمودند: سازمانهاي نظامي جمهوري اسلامي ايران شامل ارتش، سپاه، نيروي انتظامي و بسيج مردمي با برخورداري ازپشتيباني هاي مستمر مردم و تكيه بر ايمان، تجربه، دانش نظامي و نيز بااستفاده از تجهيزاتي كه امروز در داخل كشور توليد مي شود، يكي ازكارآمدترين نيروهاي مسلح در سطح جهان است و مي تواند با خدمات كامل مسئوليت خود را در دفاع از كشور، مرزها، ارزشها و حيثيت ملت به انجام برساند. حضرت آيت الله خامنه اي در پايان سخنانشان از نقش ارتش جمهوري اسلامي ايران، سپاه پاسداران انقلاب اسلامي، بسيج مردمي و عشايري، نيروي انتظامي و روحانيون پيشرو، در به انجام رساندن رسالت سنگين دفاع از كشور تجليل كردند و آن را تجربه عظيمي براي ايران اسلامي دانستند. فرمانده كل قوا پيش از استقرار در جايگاه مخصوص از يگانهاي مستقر در ميدان سان ديدند و در مقابل يادواره شهيدان با قرائت فاتحه ياد حماسه سازان به خون خفته دوران دفاع مقدس را گرامي داشتند. در پايان اين مراسم كه فرماندهان عاليرتبه نظامي حضور داشتند، يگانهاي برگزيده نيروهاي مسلح از مقابل كلام الله مجيد و فرمانده كل قوا رژه رفتند.