Hamshahri corpus document

DOC ID : H-751221-16580S1

Date of Document: 1997-03-12

دقت كنيد! راهنمايي مردم در فاصله كمتر از 10 روز به تعطيلات عيد و شروع مسافرت هاي نوروزي معاونت راهداري وزارت راه وترابري با انتشار جزوه كوچكي، نقشه راه هاي كشور را براي كساني كه قصد سفر با خودروي شخصي دارند، مشخص كرده وراهنمايي هاي مختصر و مفيدي را درباره چگونگي رانندگي در جاده هاي كشور به ويژه مسيرهاي كوهستاني و يا درشرايط خاص آب و هوا نظير مه، برف و بوران ارائه كرده است. هرچند نسخه هاي منتشر شده از اين جزوه مفيد و كوچك در مقايسه با تعداد خودروهايي كه در ايام عيد در جاده هاي كشور به حركت درمي آيند، ناچيز است اما بي ترديد توجه به راهنمايي هاي آن از وقوع حوادث ناگوار در جاده ها مي كاهد و سفرهاي نوروزي را با احتياط و آرامش بيشتري همراه مي سازد. اگر ديگر نهادها و سازمان هايي كه به نحوي با مردم درتماس هستند چنين شيوه هايي را اتخاذ كنند، هم به مردم براي سفري خوب و خوش در آغاز سال ياري رسانده اند وهم از احتمال بروز مشكل براي مردم به علت ناآشنايي با امكانات كشور و در نتيجه اتلاف وقت و هزينه جلوگيري كرده اند.