Hamshahri corpus document

DOC ID : H-751221-16571S1

Date of Document: 1997-03-12

دانستنيهاي بيمه بيمه جهيزيه . پرسش: چگونه مي توانيم از مزاياي بيمه جهيزيه بهره مند؟ شويم .پاسخ: يكي از مزاياي بيمه عمر و پس انداز جديد كه اخيرا شروع به صدور بيمه نامه كرده است همين بيمه جهيزيه و تامين هزينه ازدواج براي فرزندان است و حق بيمه مربوطه با توجه به مدت بيمه نامه و سن بيمه شده و سرمايه مورد نظر محاسبه مي شود. خوانندگان مي توانند پرسشهاي خود را درباره بيمه به صندوق پستي /14155 6363 (روابط عمومي ) بفرستند و پاسخ را در همين صفحه بخوانند. بيمه ايران