Hamshahri corpus document

DOC ID : H-751220-16485S1

Date of Document: 1997-03-11

گزارش همشهري از نمايشگاه هاي فروش بهاره و عرضه محصولات كشاورزي در تهران بيم ها و اميدهاي توليدكنندگان و خريداران سرويس اقتصادي: دهها هزارنفر از مردم همه روزه به اميدخريد كالاهاي شب عيد با قيمت كارمندي وكارگري روانه نمايشگاه فروش بهاره و نمايشگاه عرضه محصولات كشاورزي در تهران مي شوند و در مقابل با توليدكنندگاني چانه زني مي كنند كه تنها به اميد فروش نقدي و اندكي سود در نمايشگاه حاضر شده اند. به گزارش خبرنگار ما، آنچه توليدكنندگان و فروشندگان را به شركت در اين نمايشگاهها ترغيب مي كند، معرفي كالاي خود براي كسب بازار بعد از نمايشگاه و تامين پول نقد موردنياز واحدها به واسطه فروش مستقيم است. زيرا معمولا بنكداران اجناس را به صورت غيرنقدي خريداري كرده و پس از فروش آن و كسب حق دلالي خود، پول كارخانه ها را پرداخت مي كنند. قيمت برخي كالاهاي عرضه شده درنمايشگاه حتي تا 50 درصد كمتراز قيمت همان كالا با همان كيفيت در بازار سطح شهر تهران است كه اين وضع به شدت تمايل به خريد را در مصرف كنندگان افزايش مي دهد. حتي خريد كالايي كه نياز ضروري خانوار نيست. بسياري از بازديدكنندگان اين دو نمايشگاه (فروش بهاره ومحصولات كشاورزي در ميدان رسالت ) از اينكه چرا در طول سال كالاها با اين قيمتها عرضه نمي شود سئوال مي كنند و در مقابل توليدكنندگان حاضر در نمايشگاه اين كار را به علت وجود واسطه ها و بدون صرفه بودن اين قيمتها غيرممكن مي دانند. در واقع اين نمايشگاه ها مانند حراجي هايي است كه به صورت مقطعي براي معرفي يك يا چند كالاي تازه، از سوي توليدكنندگان برپا مي شود. توليدكنندگان همچنين معتقدندكه اگرچه كميته نرخ گذاري بادقت كار خود را انجام داده اما چون نمايندگان همه صنوف در اين كميته ها حضور ندارند، كارشناسي قيمت فقط براي اجناسي كه نماينده اي در كميته داشته خوب و منصفانه انجام شده است. كرايه هر يك از غرفه هاي نمايشگاه نيز حدود 330 هزارتومان بوده كه مي بايد در قيمت كالاها لحاظ شده باشد، اگرچه نرخها نسبت به سطح عمومي قيمتها در بازار بسيار مناسبتر است. يكي از مسايلي كه بازديدكنندگان و فروشندگان كالابا آن روبرو هستند، كوچك بودن غرفه ها در نمايشگاه فروش بهاره و مناسب نبودن محل برپايي نمايشگاه در موردنمايشگاه عرضه محصولات كشاورزي و دامي است. مسئولين نمايشگاه عرضه محصولات كشاورزي و دامي مي گويند قرار بود اين نمايشگاه در چهار نقطه شهر تهران برپا شود اما برخي مسايل مانع از اين كار شد. اين دو نمايشگاه به روزهاي پاياني خود نزديك مي شوند، امسال نيز بسياري از مردم مايحتاج شب عيد خود را از طريق اين دو نمايشگاه و با تقبل مسايل گوناگون، مانند دوري راه و نبود امكان پرو لباس و غيره تامين كردند اما آيا واقعا نمي توان شيوه اي را در پيش گرفت كه كالا در تمام طول سال با سود عادلانه عرضه شود. مردم كالاي ارزان نمي خواهند، مردم ضرر توليدكنندگان را نمي خواهند، بلكه تنها كالاي با كيفيت با قيمت مناسب را يكي مي خواهند از عوامل عمده اي كه مردم را به نمايشگاههاي عرضه مستقيم فرامي خواند، بي ثباتي قيمتها دربازار و تفاوت نرخها نه تنها در بازارهاي مختلف كه حتي در مغازه هاي همسايه است.