Hamshahri corpus document

DOC ID : H-751219-16429S1

Date of Document: 1997-03-10

گشتي در دنياي خبرها شكايت عليه سيگاركشيدن نخست وزيرژاپن توكيو: پنج ژاپني كه از فعالان ضد سيگار اين كشور هستند بر ضد هاشيموتو نخست وزير ژاپن كه اعتياد به سيگار دارد، به دادگاه دادخواست دادند و او را ناقض اصل 25 قانون اساسي ژاپن خواندند كه تاكيد بر حفظ سلامتي اتباع اين كشور دارد. شاكيان در دادخواست خود نوشته اندهاشيموتو با دود سيگار خود هواي محيط را آلوده مي كند و به بهداشت مردم و همكارانش آسيب مي زند. قاضي دادگاه گفته است، كه اگرهاشيموتو اعتراف به كشيدن سيگار كند وي را به تلاش براي ترك اعتياد به علاوه 950 دلار جريمه نقدي محكوم خواهد كرد. شاكيان عكسهاي متعددي ازهاشيموتو را در حال كشيدن سيگار و نيز يك بريده روزنامه را كه چندي پيش هاشيموتو گفته است هرچه سيگار دلش بخواهد خواهدكشيد، به سود دولت است كه ماليات بيشتري به دست مي آورد!! ضميمه دادخواست كرده اند. فتوكپي اين مطلب روزنامه كه هاشيموتو درشماره هاي بعد آن را تكذيب نكرده است براي او فرستاده شده است تاصحت و سقم آن را به دادگاه اطلاع دهد. هنوز تاريخ رسيدگي به اتهام نخست وزير از سوي دادگاه اعلام نشده است. دادگاه از درجه شهرستان است و درناگويا قرار دارد. توليدهموگلوبين از توتون! پاريس: دانشمندان فرانسوي موفق شدند از بوته هاي توتون كه آنرابه طريقه مهندسي ژنتيك با تغييراتي رويانده اند هموگلوبين تهيه كنند. با اين طريقه مي توان مقدار زيادي هموگلوبين به دست آورد و از آنها هنگام تعويض خون بيمار و يا تزريق خون به او استفاده كرد. مشروح اين كشف در مجله طبيعت چاپ پاريس شماره پنجم مارس چاپ شده است. وتو! 71 . نيويورك: هفتاد و يكمين وتوآمريكا براي رد قطعنامه كشورهاي عضو اتحاديه اروپا مبني برخودداري اسرائيل از ساختن يك مجموعه ساختماني 6 هزار و پانصد واحدي درقدس اين كشور را در انظار جهانيان تضعيف كرده و به صورت تنها حامي اسرائيل مشخص كرده است. اين وتو كه آمريكا براي هفتادو يكمين بار در طول ساله 52حيات سازمان ملل از آن استفاده كرده است يك بار ديگر ضعف اين سازمان را نيز آشكار كرده و اين سئوال را دوباره مطرح كرده است كه تا چه موقع بايد از ميان 185 عضو سازمان ملل تنها پنج عضو حق وتو ( رد ) داشته باشند. هنگام طرح قطعنامه 14 عضو شوراي امنيت به آن راي موافق دادند و تنها مخالف، آمريكا آمريكا بود در اعلاميه هاي چند روز اخير خود از تصميم اسرائيل انتقاد كرده بود، اماهنگامي كه پاي عمل رسيد چهره عوض كرد و با پشت كردن به متحدان غربي خود از حكومت تل آويو جانبداري كرد و آن را تنها نگذارد. چترباز نژادپرست به حبس ابدمحكوم شد . فايت ويل: جيمز بورمايسترگروهبان چترباز آمريكايي كه يك سال پيش يك زن و شوهر سياهپوست را در يك خيابان شهر فايت ويل (ايالت كاروليناي شمالي آمريكا )به گلوله بسته و كشته بود جمعه گذشته توسط قاضي يك دادگاه كيفري به حبس ابد بدون استفاده از حق آزادي مشروط محكوم شد. قاضي مي توانست او را به دوبار حبس دائم محكوم كند. زن و شوهر مقتول در پياده رو قدم مي زدند كه جيمز آنها را به گلوله بست. جيمز از نژادپرستان آمريكا و از نئونازيهاي اين كشور بود كه از غيرسفيدپوستان متنفرند. در پي اين قتل فجيع در لشكرهوابرد آمريكا مستقر درفورت برگ 22 نظامي نئونازي ونژادپرست شناسايي شدند. يازده تن از 12 عضو هيات منصفه دادگاه به قاضي توصيه كرده بودند كه جيمز را به اعدام محكوم كند، ولي قاضي نپذيرفت و اعدام جيمز را به سود جامعه آمريكا ندانست، او گفت اعدام او تشنج هاي نژادي را گسترش مي دهد. زني كه كشته شد 27 ساله و شوهرش 36 ساله بود. زني با قلب سياه. وين: يك دادگاه اتريش ديروزبانوالفريده بلائوئن شتاينرساله 66 را به جرم مسموم كردن يك مرد 77 ساله به نام الويس پيچلي به حبس ابد محكوم كرد. روزنامه هاي اتريش اين زن را سياه قلب لقب داده اند. وي چندي پيش يك آگهي به روزنامه ها داده بود كه حاضر است از يك پيرمرد ثروتمند نگهداري كند. الويس به اين آگهي پاسخ داد والفريده به نگهداري از الويس پرداخت و پس از اين كه به محل ثروت او پي برد و اسنادلازم را به دست آورد الويس رابا ريختن تدريجي سم در غذايش مسموم كرد و كشت و قسمتي از پول او را بالا كشيد، اما ولخرجي هاي او از محل پولهاي مقتول باعث سوءظن پليس شد و ماموران او رادستگير و بازداشت كردند. قاضي دادگاه، در حكم خود اين زن رامظهر آزمندي خطاب كرده است. حداكثر مجازات در اتريش، حبس ابد است. جعل و تزوير دو جرم سفيد كه گسترش مي يابند . ژنو: قانون دانان بين المللي اخطار كرده اند كه جعل و تزويرو تقلب كه جرمهاي سفيد خوانده مي شوند به اين دليل كه در جريان آنها خوني ريخته نمي شود در سراسرجهان در حال گسترش است وتكنولوژي تازه به گسترش اين گونه جرمهاي كاغذي كمك مي كند. قانوندانان تاكيد كرده اندكه جرمهاي سفيد و پي آمدهاي آنهابراي بشر خطرناكتر از جرمهاي قرمز است كه معمولا از چارچوبيك يا چند خانواده تجاوزنمي كنند، زيرا كه چند نسل متوالي گرفتار هر مورد از آن خواهند بودتا احقاق حق شود. در اين هشدار به انواع جعل، از جعل اسكناس تا جعل وكالتنامه و امضا و قرارداد، جعل تابلوهاي نقاشي و اسناد رسمي، جعل گذرنامه و كارت هويت ( شناسنامه ) حتي جعل، عقدنامه نكاح و طلاق نامه، جعل عنوان و مدرك تحصيلي و... اشاره شده است. و اخيرا تغيير چهره با جراحي پلاستيك بر اين نوع جرمها اضافه شده جعل است عموما عملي است گروهي، تا انفرادي و باندهاي بزرگ جعل در كشورهاي مختلف حتي سويس و انگليس فعاليت دارند. بيمه اسناد كه اينك يك حرفه دهها ميليارد دلاري در سراسر جهان شده است به دليل فعاليت همين باندهاي جعل به وجود آمده است كه در آغاز كار به نظر مي آمد هزينه زائدي باشد. در سابق، كشورهايي كه دچار هرج و مرج بودند زادگاه جاعلان اسناد قرار مي گرفتند، ولي امروزه هيچ كشوري نمي تواند ادعا كند كه از شر جاعلان در امان است. همين چند هفته پيش يك باند جعل اسناد، سندهاي مالكيت ده خانه گرانبها را در ايتاليا جعل كرده بود، تا آنها را بالا بكشد. اينك شلوغ ترين دايره يك مركزپليس و دادسرا بخش رسيدگي وتعقيب جاعلان است و....