Hamshahri corpus document

DOC ID : H-751219-16422S1

Date of Document: 1997-03-10

دانستنيهاي بيمه سوء نيت در بيمه پرسش: اگر بيمه گذار با سوءنيت و به نيت دريافت خسارت اموال بيشتر، خود را بيش از قيمت واقعي آن بيمه كند، چه؟ اتفاقي مي افتد . پاسخ: طبق ماده 11 قانون بيمه قرارداد باطل است خسارت پرداخت نمي شود و حق بيمه دريافتي نيز قابل برگشت نيست. خوانندگان مي توانند پرسشهاي خود را درباره بيمه به صندوق پستي /14155 6363 (روابط عمومي )بفرستند و پاسخ را در همين صفحه بخوانند. بيمه ايران