Hamshahri corpus document

DOC ID : H-751219-16410S1

Date of Document: 1997-03-10

كودكستانيها؟ چگونه اند بحثي پيرامون شش ويژگي كودكان 6 5 تا ساله و ضرورت ترويج آموزشهاي پيش دبستاني سنين سه تا شش سالگي (دوره دوم كودكي ) دوره، كودكستاني ياپيش دبستاني نامگذاري مي شود. در اين دوره كودك بسيارپرتحرك و پرجنب و جوش است. به بازي علاقه فراوان دارد وبدان وسيله احساساتش را بروزداده، به شناخت كودك محيطمي پردازد نسبت به محيطكنجكاو و به همكاري با ديگران علاقه مند است و تكلم وتواناييهاي ذهني او رشد سريع دارند. در اين همانندسازي دوره، با والدين انجام مي گيرد، فرا خود يا وجدان ظاهرمي شود و بروز رفتارهاي دفاعي براي مقابله با موقعيتهاي اضطرابآور و مخاطره انگيز آغازمي گردد. در دوره كودكستاني، شش نوع رشد خاص را در كودكان مشاهده مي كنيم: رشد جسماني: رشد بالاتنه ودور سر به تدريج كند مي شود ودختران بيشتر بافت چربي وپسران بافت ماهيچه اي در دارند شش سالگي پاها رشدسريع دارند و قامت كشيده مي شود. رشدعضلاني، كودك را به تدريج براي انجام دادن اعمال پيچيده آماده مي سازد. رشد حسي - حركتي: كودك پنج ساله مي تواند خطوط مستقيم رادر تمام جهات بر روي كاغذبكشد و به طور مشخص تصويريك آدم را رسم كند و فاصله و وزن اشياء را تقريبا حدس بزند. به دليل عدم احساس خستگي ونيز انعطاف پذيري بدن، اين دوره مهمترين زمان براي آموزش مهارتهاي حركتي نظيرشانه زدن مو، كشيدن تصاوير و خطوط، پريدن از ايستادن بلندي، روي يك پا، چرخيدن دور خود و تا زدن و قيچي كردن كاغذ معرفي شده است. علاقه او به بازي كردن با همسالان بيشتر شده، بازيهايش حالت اجتماعي به خود مي گيرد. رشد ذهني: اين نوع رشد به سازگاري كودك با محيط كمك مي كند، با تكلم، ادراك، حافظه، استدلال و حل مساله همراه است. كودك در سه تا شش سالگي در يادگيري كلمات و ساختن جملات به سرعت پيشرفت مي كند و مي تواند چندين جمله را پشت سر هم بيان كند. در اين زمان، تكرار كلمات بين كودكان رواج دارد و يك كلمه را براي تشريح و طبقه بندي دسته اي از اشياء و مفاهيم به كار مي برد. رشد عاطفي: در كودكان پيش دبستاني، اضطراب، حسادت ترس، و ناكامي شايع است. رشد اجتماعي: كودك به تدريج از طريق ارتباط باديگران، بر مهارتهاي اجتماعي خود مي افزايد. در اين دوره، دوستان و همبازيها تاثير بسزايي در رشد اجتماعي كودك دارند و بر اثر آميزش با همسالان در كودكستان و كوچه، به تدريج پي مي برد كه برخي از آموخته هايش مناسب ومقبول نيست و بايد تغيير يابد. اگر كودكستان از امكانات كافي برخوردار باشد، مهارتهاي اجتماعي كودك را افزايش مي دهد. او در آنجا به يادگيري و تجربه مي پردازد و روشهاي ارتباط با ديگران را مي آموزد و به نقاط ضعف و قوت خود پي مي برد. در كودكستان بر قوه ابتكار و اعتماد به نفس كودك افزوده مي شود و مهارتهاي اجتماعي گسترش مي يابد و رفتارهاي نامناسب او را اصلاح مي كند. رشد اخلاقي: تشويق و تنبيه در تنظيم رفتار اخلاقي كودك نقش مهمي دارد. رفتاروالدين، اولين الگوي اخلاقي براي كودكان است آموزش عملي دستورات اخلاقي پسنديده به كودك و بازداشتن مناسب او از ارتكاب كارهاي ناپسند، دررشد اخلاقي كودك پيش دبستاني حائز اهميت است. كودك بايدبه تدريج بياموزد كه راستگو وامين باشد. در دنيايي كه ما درآن قرارداريم، كودكي كه پا به عرصه وجود مي گذارد، نياز به آموزشهاي ويژه اي دارد. كودكي را كه مي بينيم توپي را به هواپرتاب مي كند، در آينده اي نه چندان دور چرخ جامعه را به گردش درخواهد آورد. پس بايد بهترين و مناسبترين امكاناتمان را در آموزش و پرورش دبستاني و پيش دبستاني به كار گيريم. آموزش پيش دبستاني از هر جهت براي نوآموزان مهم جلوه مي كند. برخلاف موردي كه اكثر اولياء كودكان عقيده دارند كه زياد مناسب به حال كودكان نيست، ولي درست عكس اين مورد است. زيرا اولا كودك در جمع بچه هاي ديگر است و از جهتي مي تواند با آنها به طور دسته جمعي به بازي بپردازد، و بازي نيز قسمتي از تفكر او است. و ديگر اينكه كودك، آمادگي نسبتا كافي براي ورود به آموزش اجباري و دبستان را پيدا مي كند. ديگر از جهت عضلاني و حركتي بسيار رشد پيدا مي كند با كاري كه در كلاس با انگشتان دست انجام مي دهد دستها كاملا آماده براي آسان گرفتن مداد و نوشتن مطلوب در كلاس اول خواهد شد. ديگر اينكه معلم يا مربي با سوال و جوابهايي كه در دوره پيش دبستان انجام مي دهد، باعث تقويت تكلم و خوب صحبت كردن در كودك مي شود البته براي دوره پيش دبستاني بسياري فايده هاي ديگر نيز مترتب است كه از ذكر آنها خودداري مي كنيم. يك آموزگار دبستان