Hamshahri corpus document

DOC ID : H-751219-16401S1

Date of Document: 1997-03-10

چگونه با رئيس خود برخورد؟ كنيم اگر مي خواهيد نكته اي را به رئيس خود بگوييد قبلا آن را يادداشت كنيد، در ضمن متوجه باشيد كه هميشه چند راه به او پيشنهاد كنيد كه حق انتخاب داشته باشد كارمنداني كه قادر به حل مشكلات خود نيستند ظاهرا تاثير بدي برروي كارفرمايان مي گذارند و وقت آنان را نيز بيهوده به هدر مي دهند بخوبي مي دانيم كه از كارمندان رتبه پائين شركتها گرفته تا مقام هاي ارشد اجرائي ادارات و سازمانها همگي كارفرما يا رئيس دارند كه نحوه برخورد با آنان مي تواند برروي خط مشي زندگي، سلامتي و آرامش خيال انسانها تاثير بگذارد. برقراري روابط خوب و دوستانه باروساي خود در محل كار براي پيشبردكارها، امري ضروري و حياتي است. حال به منظور داشتن روابطي خوب ونيز در تلاش براي برقراري محيطآرام در محل كار، شرايطي را مي بايد ايجاد نمود كه براي رسيدن به هدف مناسب باشد. ده مورد راهنمايي كه در ذيل ازنظر خوانندگان مي گذرد، كمك زيادي مي كند تا به هدف دست يابيم و شرايط مورد نظر را در محل كار ايجاد نمائيم: به 1 گفتگوهاي مقام مافوق خودبه دقت گوش دهيد. اغلب اوقات ما تنها وانمودمي كنيم كه گوش گاهي مي دهيم كه مثلا رئيس يا سرپرست با ماگفتگو مي كند، حواسمان به نامه ها و كاغذهاي روي ميز او متمركز مي شودو دقيقا به آنچه كه او مي گويدگوش نمي دهيم. گوش دادن خوب به معني شنيدن حرفهاي رئيس و حتي درك اشارات غيرمستقيم او به خودمان است. اين بدان معني است كه پس از پايان صحبت ها قادر شويم تا بحث هاي مطرح شده را خلاصه نموده و زيركانه به آن پاسخ دهيم. ولي؟ چگونه براي اين منظور هرگونه عصبانيت گذشته را فراموش كنيد و ذهن خود را تنها بر روي آنچه كه به شما گفته مي شود، متمركز با كنيد نگاه كردن به او بفهمانيد كه حرفهاي او براي شما اهميت دارد وشما نيز منتظر ادامه حرفهاي اوهستيد. هنگامي كه صحبتهاي رئيس شما پايان يافت كمي تامل كنيد و به او نشان دهيد كه حرفهاي او را به ذهن خود مي سپاريد. پس از پايان گفتگو بهتر است يك يا دو موردسوال كنيد و خلاصه آنچه را به شماگفته شده است، برايش بازگونمائيد و به ياد داشته باشيد روسابراي آن دسته از افراد اهميت قائلند كه با يك اشاره متوجه همه چيز مي شوند و ديگر لازم نيست يك مسئله را دوبار براي آنها بيان كنند. مسائل 2 خود را خلاصه وار بيان كنيد گران قيمت ترين و باارزش ترين چيزنزد مديران وقت است. پس مسئله اختصار در مذاكرات امري ضروري به شمار مي آيد. خلاصه واربيان كردن به اين معني نيست كه همه اطلاعات لازم را در يك گفتگوي كوتاه ارائه دهيد بلكه بدان معني است كه مطالب خود را گزيده، مستقيم و بطور واضح بيان كنيد. بهتر است يادداشتهاي خود را كه مي خواهيد به سرپرست خود تحويل دهيد تنها در يك صفحه خلاصه كنيد. براي بيان 3 نظرات خود ازشيوه مناسبي استفاده كنيد. اگر مي خواهيد نكته اي را به اطلاع مقام ارشد خود برسانيد موارد مربوط به آن را به ترتيبيادداشت كرده و طوري آن راارائه دهيد كه وي قصد و منظورشما را براحتي متوجه سعي كنيد شود تا آنجا كه مي توانيد به او اجازه دهيد تا نظر خود در مورد آن نكته را بطور كامل براي شما بيان كند. به رئيس خود حق انتخاب دهيد يعني در عوض اينكه يك روش يا شيوه مشخصي را پيش پاي او گذارده يا به او پيشنهاد دهيد، بهتر است فهرستي از احتمالات شامل همه محاسن ومعايب را به او ارائه دهيد تاوي يكي را انتخاب كند. بااجراي چنين اقداماتي روسا اجازه مي يابند تا تصميم نهايي را اتخاذ كنند و شما نيز بامسائل راحت تر برخورد خواهيدكرد و بالاخره اينكه طرفين از مسئله مطرح شده سود خواهند برد. مشكلات 4 خود را حل نمائيد. كارمنداني كه قادر به حل مشكلات خود نيستند ظاهرا تاثير بدي بر روي كارفرمايان مي گذارند و وقت آنان را نيز بيهوده به هدر مي دهند. دست و پنجه نرم كردن با مشكلات خصوصي به شما كمك خواهد كرد تا مهارتهاي خود را به نمايش گذارده و مهمتر اينكه ارزش و اعتبار شما از ديدكارفرما نيز بيشتر خواهد شد. رئيس 5 خود را خوب و معتبرجلوه دهيد. سعي كنيد موارد مثبت و توانائيهاي او را مورد توجه قرار دهيد. در جلسه اي كه رئيس شما در آن حضور دارد اطلاعات جديدي ارائه ندهيد. مثلا قبل از شروع جلسه حقايق و اطلاعات كافي را در اختيار او قرار دهيد تا رئيس شما اجازه يابددر مورد اين مسائل گفتگو نمايد. پس ياد داشته باشيد وقتي شخصيت رئيس شما خوب به نظر برسد، اين شخصيت شما خواهد بود كه خوب به نظر مي رسد و وقتي سمت او ارتقاء مي يابد، موقعيت و شانس شما نيز براي ارتقاء افزايش پيدا خواهد كرد. از 6 موارد مثبت يكديگر چشم پوشي نكنيد. كارفرمايان موفق آن دسته از افراد خوش بيني هستند كه موفقيت خود را در افراد و كارمندان زيردست خود جستجو مثلا مي كنند يك كارمند خوب به ندرت از واژگاني بحران همچون مشكل، و يا تنزل استفاده مي كند چرا كه وي اوضاع مشكل را نوعي مبارزه طلبي توصيف كرده و بعد با برنامه ريزي و يافتن راههاي مناسب به برخورد و حل آنها مي پردازد. مسئله ديگري كه بايد به آن توجه كرد اين است كه به هنگام گفتگو درباره ديگر كارمندان هميشه موارد مثبت و خوب آنان را به اطلاع رئيس خود برسانيد و از ارائه توضيحات درباره موارد منفي ديگران اجتناب كنيد. اين امر موقعيت شما را مستحكم تر مي كند و از سوي ديگر همگان از شما به عنوان فردي كه با ديگران به خوبي برخورد مي كند ياد خواهند كرد. دير 7 نكنيد (به موقع سركار خودحاضر شويد ) حضور به موقع در سركار بيانگرشوق و علاقه شما به كار است و ازسوي ديگر رئيس بخش نيز متوجه علاقه مندي شما به كار خواهد شد، سعي كنيد حتي دقايقي زودتر به محل كار بياييد و اين را بدانيد كه اضافه كاري و يا بهتر بگوييم ماندن در محل كار پس از پايان ساعت كاري آنچنان نشانگر شوق شما به كار نيست با حضور به موقع سركار نيروي تازه اي مي گيريد و ديرتر خسته مي شويد. مثلا وقتي زود مي آئيد با خود مي گوئيد: آماده ام تا كار را شروع كنم. ولي در صورت دير رسيدن مي گوئيد: حال و حوصله كار را ندارم. به 8 قولهاي خود عمل كنيد. اگر شما وانمود مي كنيد كه مي توانيد كاري را بخوبي انجام دهيد ولي مدتي بعد از انجام آن ناكام مي مانيد، با اين كار مقام ارشد حاضر در محل كار به لياقت و توانائي شما در انجام آن كار شك و ترديد مي كند وقتي متوجه مي شويد كه از پس انجام كاري برنمي آئيد در اسرع وقت اين موضوع را به اطلاع رئيس خود برسانيد و مطمئن باشيد كه ناراحتي او به مراتب كمتر از هنگامي خواهد بود كه شما كاري را انجام دهيد ولي در انجام آن موفق نباشيد بنابراين به قولهاي خود وفا كنيد. سرپرست خود 9 را بشناسيد. علم و آگاهي قدرت است. به عبارت ديگرتوانا بود هر كه دانا بود سعي كنيد سوابق گذشته سرپرست خود در محل عادات كار، مربوط به كار، اهداف اودر انجام كار و خوبي ها وبديهايي او را بدانيد. مثلا اگر رئيس شما از طرفداران فوتبال است، شايد عاقلانه نباشد كه فرداي روزي كه تيم محبوب او شكست خورده، در مورد مسائل و مشكلات كار با او صحبت كنيد. مسئله ديگر اين است كه دقت كنيد تا بيهوده در مورد چيزي قضاوت نكرده و بيخودي نتيجه گيري نكنيد. مثلا اگر سرپرست شما اصلا به دانشگاه نرفته و از تحصيلات دانشگاهي برخوردار نيست شما ممكن است احساس كنيد كه به مدرك فوق ليسانس شما حسادت كند ولي شايد موضوع چيز ديگري باشد يعني اينكه سرپرست شما به خود افتخارمي كند كه كارمندي با مدرك بالاي دانشگاهي دارد. ارتباط 10 خود را بيش از حدنزديك كنيد. شناختن سوابق و اخلاقيات نبايد رئيس، به آن مرحله برسد كه طرفين در زندگي خصوصي يكديگر مداخله داشته باشند. به ياد داشته باشيدكه شما و رئيس شما در سازماني كه مشغول به كار هستيد هيچوقت از حق مساوي برخوردار نيستيد. اغلبتجربه شده است كه دوستي هاي صميمي گاه مخاطره انگيز نيز شده باارتباط است بيش از حد و صميميت با سرپرست خود، ممكن است اطمينان ديگر همكاران به شما كاهش يابد و اين امر باعث گردد كه ديگران تلاش نمايند تا موقعيت خوب شما را بر هم زده و با خطر مواجه سازند. و در پايان لازم است بگوييم كه برقراري يك رابطه خوب با رئيس اداره و يا سازمان نبايستي به آن مرحله برسد كه مانع از خلاقيت و سودمندي كارمند گردد. بهترين چيزي كه شما مي توانيد براي رئيس خود به ارمغان آوريددرستي انجام كار و وظايف محوله به شماست، ضمن اينكه رابطه خوبو برخورد مناسب به هر دوي شماكمك مي كند تا بيشتر موثر واقع شويد و ديگر افراد نيز از اين رابطه و عواقب نيك آن بهره مندخواهند شد. منبع: digest s,Reader ترجمه: فرزاد مددي