Hamshahri corpus document

DOC ID : H-751218-16353S1

Date of Document: 1997-03-09

دقت كنيد! مردم و بيمه چند ماه پيش (در آستانه روز بيمه ) و پس از آن با تدبيرهايي كه انديشيده شده بود و با توجه به ضرورت اجتماعي، ماموران راهنمايي و رانندگي تلاش كردند خودروهاي بدون بيمه را متوقف كنند تا بيمه شخص ثالث دريافت شود. بااين همه در خبرها آمده است كه ازآغاز سال آينده كساني كه خسارت بيمه دريافت مي كنند، حق استفاده دوباره از بيمه ندارند. ظاهرااين دستور عمل، براي پيشگيري ازافزايش حق بيمه است، بااين استدلال كه اگر اين كار را نكنيم شركتهاي بيمه گر با دشواريهاي جدي مالي رو به رو خواهند شد. در اين ميان به نظر مي رسد اين شيوه نه تنها با هدف هاي بيمه در تقابل است، بلكه صاحبان خودروهارا از بيمه كردن وسيله نقليه خود مايوس مي كند، در حالي كه يكي از وظايف بيمه مركزي تشويق مردم به استفاده از امتيازهاي بيمه در همه زمينه هاست. تشويق چند ماه گذشته و حتي توقف خودروهاي بدون بيمه در سطح شهر تهران با آنچه اكنون از سوي بيمه اعلام شده است، همخواني ندارد و بايد فكر تازه تري براي اين دشواري انديشيد.