Hamshahri corpus document

DOC ID : H-751216-16284S1

Date of Document: 1997-03-07

اطلاعات پزشكي كودكان شكم گنده . پرسش: چرا كودكان كشورهاي قحطي زده شكمهاي ورم كرده و دست و پاي لاغر دارند دكتر روزنفلد: تورم شكم وبزرگ به نظر رسيدن آن در كودكان قحطي زده به دليل كمبود پروتئين بدن آنها و نبود پروتئين كافي در غداي آنهاست، مخصوصاآلبومين. در چنين وضعيتي مايعات از جريان خون واردبافتها، مخصوصا بافتهاي ناحيه شكم مي شود. بيماران كليوي وكبدي هم به همين وضعيت دچارمي شوند.