Hamshahri corpus document

DOC ID : H-751216-16283S1

Date of Document: 1997-03-07

دانشمندان امواج مغز را به بازي مي گيرند .واحدرسانه هاي خارجي همشهري: پژوهشگران مغز درصدد يافتن راهي هستند تا بتوانند مشكلاتي از قبيل سردرد يا اختلالات خلقي را بدون توسل به دارو، درمان كنند. به گزارش تلويزيون سي. ان. ان، دانشمندان دانشگاه سادبري در اونتاريوي كانادا با القاي امواج ضعيف الكترومغناطيسي در مغز توانسته اند حالات ذهني افراد را تغيير دهند. پيش از اين داروهايي شناسايي شده اند كه باعث توهم مي شوند، دردرا تسكين مي دهند، يا باعث تغيير خلق مي شوند. اكنون پژوهشگران سعي دارند همين كارهارا با اعمال ميدانهاي مغناطيسي در مغز و بدون استفاده از دارو انجام دهند. مغز شبكه اي از سلولهاي عصبي است كه علايم الكترومغناطيسي خاصي رامنتقل مي كند. همين علايم الكترومغناطيسي عامل احساسات، دريافته ها و هوشياري ما هستند. پژوهشگران توانسته اندالگوهاي الكترومغناطيسي خاصي شناسايي كنند كه هر يك باعث احساس يا درك متفاوتي مي شود. همچنين موفق شده اند به محل اين پديده ها درمغز پي ببرند. بدين ترتيب اين امكان فراهم آمده است كه بتواننداين الگوهاي الكترومغناطيسي را در مغز شبيه سازي كنند. دانشمندان درصددند واكنش افراد را به تحريك قسمتهاي مختلف مغز ارزيابي كنند. به عنوان مثال وقتي نواحي شنوايي در مغز تحريك شوند، صداهاي خاصي مي شنوند، و اگر نواحي بينايي تحريك شوند، تصاوير توهم گونه اي پيش روي خود مي بينند. در يك آزمايش پژوهشگران قسمتهايي از اعماق مغز را تحريك كردند و فرد احساس كرد به او مورفين تزريق شده البته است واكنش هر كس به تحريكات مشابه، متفاوت است. پژوهشگران اميدوارند تحقيقات بعدي مسائلي را درباره تفاوتهاي مغز افراد روشن كند. در صورت تكميل اطلاعات دانشمندان، ممكن است روزي برسد كه از درمان الكترومغناطيسي براي تسكين درد يا درمان افسردگي استفاده كنند، بي آنكه بيمار را در معرض خطر عوارض جانبي داروها قرار دهند.