Hamshahri corpus document

DOC ID : H-751216-16280S1

Date of Document: 1997-03-07

دقت كنيد! رود و دريا رودها را از ديده ايد دور از دستها، كوهپايه ها، از لابه لاي عطرپونه ها، و از كناره گلهاي صحرايي راه مي گيرند و خروشان و دلبسته به دريا مي پيوندند كه همه پاكي است، همه طراوت. رودهاي ديگري هم هستند و دريا رامي جويند كه قلب و انديشه دستهاي دارند، گشوده، ديدگاني بينا وعاشقاني پاكباخته كه مردمشان رابه سان دريا دوست مي دارند، باآنان در گذرگاههاي عاطفه وكوچه هاي محبت گام بر رودهايي مي دارند، در پي جستن و يافتن دريا، خداي خويش را شادي مي خوانند، دلها را طلب مي كنند ولبخنده هاي شيرين كودكاني را كه در آستانه دگرگوني زمين و در درخت، آستانه پيوند پرشگون عيد وبهار و در آستانه جوانه زدن هاي زندگي، دلهاي مالامال از دوستي شان پر از جوانه هاي محبت و بخشش واحسان است. اين رودهاي خروشان، از بامدادشانزدهم اسفند راه مي گيرند، همه خشكسالي را آبياري مي كنند، برتمامي لبها گل خنده مي شكوفانند، شاديها را قسمت مي كنند و با سرانگشت مهر، اشك چشم دلشدگان را مي روبند.